Diskusní fórum » Buštěhradský zámek - archiv » Jsou Lidovky bulvár?

Neděle 14.8.2022

 

Buštěhradský zámek - archiv: Jsou Lidovky bulvár?

Jsou Lidovky bulvár?

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 16. 05. 2012 15:54

Vážený pane Kedroni, jsem šokována titulkem a částí Vašeho článku na téma Buštěhradského zámku (http://www.lidovky.cz/predehra-razie-u-ratha-osizena-strecha-zamku-bustehrad-pgj-/ln_domov.asp?c=A120516_115620_ln_domov_kim). Nevím, kde jste k informaci o ošizené střeše přišel, avšak nebylo by dobré si ji nejprve ověřit? To, co jste napsal, totiž není pravda, poškozujete tím Buštěhrad i lidi, kteří se od roku 2003 snaží o záchranu zámku! Vaše noviny jsem doteď měla za seriózní, takže toto nechápu. Od roku 2003 jsem členkou stavebního výboru města, od loňska zastupitelkou města, a záchrana zámku je mojí osobní záležitostí. Poté, co se městu v roce 2003 téměř zázrakem podařilo zámek v těžce havarijním stavu koupit od pochybné firmy Petersburg, jsme se mnoho let snažili ho alespoň staticky zajistit a opravit střechy, velmi pracně jsme sháněli dotace (především z Programu záchrany MK, něco málo, ale velmi málo i z Kraje) a do zámku investovali i z obecního rozpočtu. Krovy nijak ošizeny nebyly, to, co ukazujete na fotografiích, je běžně opravený krov památkovou metodou (tedy podle požadavku památkářů) tak, že se maximum cenného (neboť barokního) původního krovu ponechá, vymění se pouze shnilé trámy a nastaví se shnilá zhlaví. A žádné další miliony korun při těchto pracích nezmizely, naopak akce byla provedena velmi efektivně a úsporně, neboť - jak jsem již napsala - pro město to bylo velké sousto a peníze se sháněly po trochách. Historii si můžete přečist na městském webu: http://www.mestobustehrad.cz/meu/zamek/rekonstrukce.php A podívat se například přímo na fotografie z oprav krovu: http://www.mestobustehrad.cz/meu/zamek/foto/2004/tramy.php Navíc to bylo několik let před tím, než se části zámku Kraj ujal, takže s kauzou pana Ratha zámecký krov prosím nespojujte. ještě bych ráda uvedla na pravou míru, že do zámku se od roku 2003 do loňska investovalo nikoliv 40, ale zhruba 30 mil. kč, a zhruba polovina z toho byly dotace. Ale to už je jen detail. Jestli Vás zajímají další podrobnosti, ráda Vám je sdělím. Také Vám mohu dát kontakt na projektanta obnovy střechy, který by Vám jistě také sdělil, z jakého důvodu se oprava prováděla právě takto. Každopádně žádám o neprodlené stažení článku a uvedení věci na pravou míru, neboť toto zkutečně velmi poškozuje naše mnohaleté úsilí i snahu mnoha lidí, kteří se záchranou zabývali, často i nadšeneckým způsobem bez nároku na jakoukoliv odměnu. Je smutné, že když si Buštěhraďané konečně oddechli, že zámek získal silného investora (Středočeský kraj), který zámek opraví (neboť 200 mil. na obnovu by město sehnalo těžko), musí být naše naděje zkomplikovány podobnou aférou. Nezhoršujte nám to tedy prosím ještě podobným bulvárním přiléváním oleje do ohně! Předem děkuji za Vaše pochopení a vstřícnost. S pozdravem Daniela Javorčeková Buštěhrad

Re: Jsou Lidovky bulvár?

Zaslán uživatelem/kou: D.J.

Datum: 16. 05. 2012 16:06

Odkaz na článek ještě jednou http://www.lidovky.cz/predehra-razie-u-ratha-osizena-strecha-zamku-bustehrad-pgj-/ln_domov.asp?c=A120516_115620_ln_domov_kim

Re: Jsou Lidovky bulvár?

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 27. 05. 2012 16:16

Již se ví, kdo podal tyto zkreslující informace novinářům?

Re: Jsou Lidovky bulvár?

Zaslán uživatelem/kou: Gabriela Plachá

Datum: 27. 05. 2012 19:14

Ahoj Jirko, je možné tyto informace zveřejnit??? Docela by mě to zajímalo. Děkuji

Re: Jsou Lidovky bulvár?

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 27. 05. 2012 22:19

Já to tedy nevím. Ale pan redaktor měl k dispozici i fotografie (na kterých nic skandálního nebylo, prostě opravený krov), takže tipuji někoho z radnice.

Re: Jsou Lidovky bulvár?

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 27. 05. 2012 22:26

Těch reakcí bylo daleko víc, ale dávám sem aspoň reakci naší paní památkářky, která na opravy krovu svého času dohlížela: Vážený pane redaktore, # # Vámi napsaný článek "Ošizená střecha zámku v Buštěhradě" se Vám hodně nepovedl. # Nevím, kdo Vám dělal poradce při jeho přípravě, ale rozhodně jste neměl k # dispozici pravdivé informace. Proč jste se raději neobrátil na odborníky? Takhle # jste úmyslně pošpinil práci projektanta, stavební firmy i památkářů, hledáním # senzací a poskytováním nepravdivých informací. Buštěhradský zámek je zvláště # cennou nemovitou kulturní památkou. Střecha se začala opravovat až v okamžiku, # kdy se střední a nejcennější barokní část začala propadat. Před tím zámek # nechala 10 let úmyslně chátrat nezodpovědná firma ... Zámek potom v dražbě # koupilo město a začalo s náročnou opravou padajících střech. Prvotní zajištění # havarijního krovu, i s částí nosných zdí, představovalo zvláště nebezpečný úkol, # kdy šlo zachráncům opravdu o život. Provizorní podepření se nakonec podařilo a # mohla začít postupná oprava velmi cenného barokního a klasicistního krovu # trojkřídlového zámku. Zvláště cenná tesařská vazba historického krovu byla v # nutném odpovídajícím rozsahu opravena. Původní krov tam tedy zůstal záměrně, # podle odborných pokynů zástupců státní památkové péče a nikoliv nedopatřením! Že # je oprava barokního krovu dražší, než stavba nového asi není nic překvapivého, # nebo nepochopitelného. Je daleko pracnější a předpokládá vyšší odbornost a # znalost zkušených tesařů. Sama jsem při opravě prováděla odborný památkový # dohled NPÚ-ÚOPSČ, takže dobře vím jak oprava probíhala. Práci druhých lze # bohužel pošpinit velice snadno. Proto byste se příště měl nejdříve ptát u # odborníků a ne zveřejňovat nepodložená senzační odhalení na čísi objednávku. # # Za NPÚ-ÚOPSČ terénní památkářka, # ing. arch. Eva Volfová

Re: Jsou Lidovky bulvár?

Zaslán uživatelem/kou: Stanislava Šumná

Datum: 31. 05. 2012 07:02

Po přečtení článku paní architektky Volfové by mě zajímalo, zda na něj noviny nějak reagovaly. To špinění práce druhých mi připadá jako takový český kolorit. Bohužel si asi nikdo neuvědomí, že i jeho práce může být pošpiněna. No a tak se špiníme a špiníme až se z špíny zblázníme. Stáňa Šumná

Re: Jsou Lidovky bulvár?

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 31. 05. 2012 22:53

Požadoval již někdo písemně omluvu v lidovkách za nepravdy, které se zveřejnily? Já o těch věcech nevím nic, ale pokud je zde jistota, že vše bylo v pořádku, ta omluva by měla být zveřejněna.

Re: Jsou Lidovky bulvár?

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 01. 06. 2012 10:35

Paní starostka po mé intervenci poslala panu redaktorovi tento email: "Dobrý den, pane redaktore, vracím se k Vašemu článku o buštěhradském zámku a k Vašemu tvrzení o střeše. Vaše příkré soudy, kterými jste ohodnotil situaci jsou nepravdivé, velmi mně překvapuje, že bez jakéhokoli ověření jste se rozhodl dát článek na veřejnost. Ve své práci byste měl respektovat fakta před domněnkami. Očekávám proto, že celou záležitost uvedete na správnou míru. S pozdravem J. Leflerová/starostka Buštěhradu." Na webu města se však žádný komentář neobjevil. Nevím, zda takto pojatý email se dá brát jako žádost o uveřejnění odpovědi.

Re: Jsou Lidovky bulvár?

Zaslán uživatelem/kou: Jií Blesk

Datum: 01. 06. 2012 11:23

Dnes jsem poslal na městský úřad elektronickou žádost, m. j. také o odpověď na otázku, kdo konkrétní poskytl redaktoru Kedroňovi rozhovor nebo jinou formu informací o zámku, a kdo jej případně pustil na předané staveniště, nebo jak získal fotky krovu. Dále jsem opakoval dotaz, na který mi nebylo odpovězeno v zákonné lhůtě, který se týkal podrobností o výběrových řízeních. Tyto informace mi také osobně přislíbila zaslat starostka "hned druhý den", protože je "neměla s sebou" na veřejném zasedání zastupitelstva, ačkoliv se tam o nich jednalo. Dodnes nemám ani řádku! V tomto podání jsem ještě požádal o vysvětlení, proč se na úřední desce města objevily detaily o dlužnících místních poplatků, přestože to zřejmě odporuje daňovému řádu a nejspíš jsou tím porušena lidská práva. Bylo by totiž nemilé, kdyby město dostalo pokutu a někdo konkrétní by musel nést odpovědnost. Tak jsem zvědav, jestli mi alespoň teď někdo oficiálně a včas odpoví. Jinak bych si už asi mohl stěžovat ... třeba i císařipánu ... nebo aspoň na někde na nádražní lampárně ...ale to by asi vyšlo nastejno, že?

Re: Jsou Lidovky bulvár?

Zaslán uživatelem/kou: Dagmar Novotná

Datum: 01. 06. 2012 13:32

Na předchozí dvě otázky vám skutečně musí odpovědět paní starostka, nicméně, zveřejňování dlužníků v předpisném seznamu nebo vyhláškou je zákonný postup, nástroj, který má správce daně k dispozici za účelem domožení se svých nároků. Každá veřejná vyhláška, namátkově mohu vzít třeba tu o "možnosti převzetí písemnosti",obsahuje titul,jméno příjmení, datum narození/nikoliv rodné číslo, to je ten rozdíl/ a bydliště právě z důvodu, aby se osoba identifikovala, a aby nedošlo k záměně osob a poškození práv osob shodných jmen. PS: Kde jste přišel k informaci a jak ji máte důkazně podloženou, že informace a fota byly poskytnuty do médií z MěÚ? A pokud je to vaše domněnka, nebo jste to "někde slyšel",nestavíte se těmito domněnkami do jedné řady s panem Semrádem tedy?

Re: Jsou Lidovky bulvár?

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 01. 06. 2012 17:44

Dagmar Novotná napsal/a: ------------------------------------------------------- > Na předchozí dvě otázky vám skutečně musí > odpovědět paní starostka, nicméně, zveřejňování > dlužníků v předpisném seznamu nebo vyhláškou je > zákonný postup, nástroj, který má správce daně k > dispozici za účelem domožení se svých nároků. > Každá veřejná vyhláška, namátkově mohu vzít třeba > tu o "možnosti převzetí písemnosti",obsahuje > titul,jméno příjmení, datum narození/nikoliv rodné > číslo, to je ten rozdíl/ a bydliště právě z > důvodu, aby se osoba identifikovala, a aby nedošlo > k záměně osob a poškození práv osob shodných jmen. > > PS: Kde jste přišel k informaci a jak ji máte > důkazně podloženou, že informace a fota byly > poskytnuty do médií z MěÚ? A pokud je to vaše > domněnka, nebo jste to "někde slyšel",nestavíte se > těmito domněnkami do jedné řady s panem Semrádem > tedy? Děkuji vám, paní referentko, za odborné poučení o zákonném postupu správce daně při "domožení se svých nároků". Na oficiální dotazy však očekávám i oficiální odpověď, stačí na mou e-mailovou adresu. To je zase můj zákonný postup. PPS: O tom, že "musel odpovídat na mnoho dotazů od novinářů a chodit s nimi na zámek" sice mluvil zcela otevřeně na veřejném zasedání místostarosta Oplt, ale toho se má otázka nemusí týkat. Pokud s redaktorem Kofroněm nikdo nemluvil, ani ho nikam nepouštěl, tak to prostě městský úřad do odpovědi uvede, není problém. A "důkazně podloženou informaci"? Kdybych takovou měl, tak se nemusím na nic ptát, chápete? Domníval jsem se, že se už (po roce 1989) mohu s klidem třeba i "domnívat" co chci. Ale, že bych se tím "stavěl do jedné řady s panem Semrádem", jak píšete, to určitě ne, to bych v žádném případě nechtěl, jak jistě chápete.

Re: Jsou Lidovky bulvár?

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 03. 06. 2012 21:26

Článek na 1. straně: http://www.nasregion.cz/noviny/3d03fdb23712_11_Nas_Region_SZ.pdf

Re: Jsou Lidovky bulvár?

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 08. 06. 2012 14:56

Dagmar Novotná napsal/a: ------------------------------------------------------- > Na předchozí dvě otázky vám skutečně musí > odpovědět paní starostka, nicméně, zveřejňování > dlužníků v předpisném seznamu nebo vyhláškou je > zákonný postup, nástroj, který má správce daně k > dispozici za účelem domožení se svých nároků. > Když je to zákonný postup, proč tedy seznam najednou zmizel z Úřední desky města a není ani v archivu? :-o Máte tam v tom nějaký guláš, zdá se.

Re: Jsou Lidovky bulvár?

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 09. 06. 2012 09:56

K tomu, jak mizí články z webu města. Všiml jsem si toho také. Je to taková tichá cesta, jak vymazat bez vysvětlování nepohodlné zveřejnění nebo přímo chyby u mediální prezentace města k veřejnosti. Za chvíli si na to nikdo nevzpomene a nikdo nikomu nic nemůže vytknout.