Diskusní fórum » Obecné fórum - archiv » Letiště Ruzyně

Pátek 14.6.2024

 

Obecné fórum - archiv: Letiště Ruzyně

Letiště Ruzyně

Zaslán uživatelem/kou: Jan Mrkvička

Datum: 19. 08. 2009 12:45

otevřený dopis panu starostovi: Vážený pane starosto, značně mě udivil odkaz na petici pro podporu výstavby paralelní dráhy pražského letiště na oficiálních stránkách města Buštěhrad. Chci se Vás proto zeptat, jestli zastupitelstvo města petici oficiálně podporuje, a pokud tomu tak není, požádat minimálně o uvedení názorů, které jsou proti výstavbě dráhy. Osobně se nestavím na žádnou stranu, zvláště proto, že způsob, kterým se bojuje, je z obou stran podle mého nedůstojný, a je patrně ovlivněn zájmy, na které já, a věřím, že ani Vy, nedohlédneme. Ale vadí mi, že na oficiálních stránkách města najdu text, který jde dost daleko za hranici základní lidské slušnosti a je nepochybně demagogický. Pokud je zastupitelstvo v této věci angažuje, uvítal bych v prvé řadě informaci, kolik letadel nad námi létá a proč (jestli to tedy záleží na větru nebo je to dáno přetížeností hlavní dráhy), kterou vám Letiště Ruzyně jistě rádo poskytne. Děkuji a přeji hezký den Jan Mrkvička

ještě přidávám pár odkazů

Zaslán uživatelem/kou: Jan Mrkvička

Datum: 19. 08. 2009 13:13

Proti: http://antihluk.poterion.cz/articles/5 http://letovadraha.wikidot.com/ Pro: http://www.tichonadprahou.cz/view.php?cisloclanku=2008110001 Souvislosti: http://ekonomika.ihned.cz/1-10070860-17008680-001001_d-3d http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=620768

z Vyjádření Odboru realizace staveb, dopravy a životního prostředí, ÚMČ Praha - Suchdol:

Zaslán uživatelem/kou: Jan Mrkvička

Datum: 19. 08. 2009 13:24

d) obnovením někdejší RWY 17/35, jejím prodloužením na celkovou délku 1800 m a využitím výhradně pro vzlety letadel s MTOW < 50 t ve směru 17, které by začínaly na křížení se současnou pojezdovou dráhou M (jako alternativa k navrhované krajní variantě zprovoznění RWY 04/22). V textu dokumentace lze nalézt k této věci naprosto protichůdná stanoviska. Např. na straně 5 přílohy 15: „Další provozní omezení vyplývá ze skutečnosti, že RWY 06/24 a RWY 13/31 se vzájemně kříží, jsou provozně závislé a není je možné používat obě souběžně.“ Podobně na straně 222 dokumentace: „Kapacita dráhového systému, jehož dráhy se kříží, je prakticky stejná jako kapacita dráhy jediné. Jinak řečeno, pokud probíhá operace na jedné dráze, není možné připustit pohyb na druhé nebo třeba třetí dráze.“ Naopak spodní tabulka na straně 65 dokumentace, stejně jako poznámka pod ní: „Negativní důsledky by pociťovaly zvláště hustě osídlené městské části Prahy 6, 5 a 17, neboť by bylo nutné plnohodnotně využívat RWY 13/31, především ve směru RWY 13.” si současné využití obou dnes používaných drah z kapacitních důvodů přímo vynucují. Toto je zcela zásadní rozpor, který musí navrhovatel vysvětlit, protože rozložení provozu na dráhovém systému v různých obdobích a variantách je základní vstupní údaj do všech dalších dílčích hodnocení vlivů na životní prostředí (hluk, emise, zdraví, atd.).

Re: Letiště Ruzyně

Zaslán uživatelem/kou: Daniela S.

Datum: 01. 09. 2009 22:28

Ten text s neotřelou logikou vyšší kapacita letiště rovná se větší klid pro obyvatele přilehlých obcí a částí Prahy mě svojí průzračnou bezostyšností taky zaujal. Kéž by hluk a vliv na životní prostředí byly aspoň jedním z faktorů, které v tomto sporu budou hrát (jinou než mediální) roli.

Re: Letiště Ruzyně

Zaslán uživatelem/kou: J.Z.

Datum: 09. 09. 2009 22:06

Otázka pana Mrkvičky kolik letadel nad námi létá by zajímala i mne. Já jisto jistě vím, že např. 7.9. od 21:00hod. (to jsem to začla více sledovat) do 22:30hod proletělo zhruba každou minutu jedno. Dnes je tato situace stejná. No, ale at nepřeháním je fakt, že občas je odchylka...tak nějak plus mínus minuty 3. :-)