Diskusní fórum » Obecné fórum - archiv » Mediální aktivita ve městě

Pátek 14.6.2024

 

Obecné fórum - archiv: Mediální aktivita ve městě

Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: Miroslav Oplt

Datum: 30. 07. 2014 10:40

Vážení čtenáři webových stránek našeho města. Chtěl bych také trochu přispět do diskusní rubriky na téma "Mediální aktivita v našem městě". Pochopitelně jde o nekonečné téma o němž by bylo možné vést dlouhou diskusi. A proto jen tento příspěvek. Zcela nedávno jsem poslal dále uvedený text formou osobního e-mailu panu Jiřímu Janouškovci (JJ) odpovědnému koordinátorovi, městem z části a nebo úplně placených Buštěhradských listů. To proto, že pan Janouškovec ve své mediální činnosti mne jmenovitě a velmi dlouho nevybíravým způsobem napadá a to zejména ve zmíněných Buštěhradských listech, ale i jinde. Odpověď na sebe nedala dlouho čekat a zní takto, cituji: "Vážený pane Oplte, jste úplně mimo mísu". Nevím, co je to za slovní obrat a ani, kdo takovýto výraz používá. Nicméně, právě na základě uvedené odpovědi jsem se rozhodl zmíněný e-mail uvést v plném znění na těchto stránkách. Pokud někdo najde chvilku času a bude ochoten si jej přečíst, tak snad i s možností posoudit, kdo kde je. Za přečtení článku předem děkuji. ------------------------------------------- Pane Janouškovec, velmi dlouho jsem se přesvědčoval, že na Vaši mediální aktivitu nebudu reagovat. Říkal jsem si, že je možná snad motivována dokonce nějakým zájmem o Buštěhrad. Toleroval jsem některé Vaše písemné projevy, v nichž jako červená niť se táhnou slušně řečeno nepravdy a zcela jasně prokazují, že neznáte věcnou podstatu různých problémů, které město řeší, ale o kterých se značnou dávkou povrchnosti, píšete. Závažnost spočívá i v tom, což jsem Vám již jednou připomenul, že se podílíte na nepřesných informacích pro občany města. Tedy na atmosféře ve městě, kterou pamětníci města neznají. Toto zakrýváte, jako odpovědný koordinátor vydávaných Buštěhradských listů, frázemi o demokracii, o cenzuře vydávaného Buštěhradského zpravodaje a dalšími nesmysly. Vyvozuji, že Vaším hlavním cílem je využít všech příležitostí, abyste se přeci jenom nějak v našem městě, kam jste se nedávno, jak sám píšete přistěhoval, zviditelnil, což mi připadá trochu dětinské. Ještě, že Vaše e-mailová adresa je stále stejná. Snad by bylo vhodné se občanům města představit i jiným způsobem, než zkoušíte nyní, protože většina občanů Vás prostě nezná. Na základě Vašich posledních článků, které byly, mj. impulsem k napsání tohoto e-mailu jsem pochopil, že z Vaší strany vůbec nejde o naivitu, ale naopak o promyšlené kroky, ke kterým jste byl někým, možná už v mládí vychován, které se v našem městě snažíte uplatnit a které mají svůj cíl. Asi bych, jak je napsáno hned v úvodu tohoto zatím zdůrazňuji osobního e-mailu, na Vaši mediální aktivitu nereagoval, kdybych zcela neplánovaně nenahlédl do skříňky, která je snad majetkem MO ČSSD (připomínám, že jste tuto otázku zatím městu nedoložil). Nechtěl jsem věřit tomu, co jste napsal a vyvěsil do právě zmíněné skříňky. Závažnost článku např. s datumem 14.7.2013 spočívá v tom, že to není článek pana Janouškovce, což bych asi přehlédl, ale že zmíněný článek je podepsán panem Janouškovcem za MO ČSSD. Je to můj osobní názor podepřený některými občany města, že této organizaci vaší mediální činností spíše škodíte, než napomáháte. Ale to jistě nemusíte brát v potaz. Zmiňovaný článek je totiž jednou z ukázek nepřesností, nepravd a tendenčnosti. Článek potvrzuje, že práce na komunální úrovni je Vám, pane Janouškovec, cizí a v kontextu potvrzuje to, co je napsáno výše. Nevím, co jste chtěl říci již v prvém odstavci, respektive bych se Vás rád zeptal, kolik zaměstnanců by mělo podle Vás pro třítisícové město, pracovat. Druhý odstavec hovořící o ignorování občanů na dodržování zákona o podávání informací, bránění některým zastupitelům ve vykonávání jejich kontrolní činnosti, je naprostý nesmysl. Byť mohlo dojít k některým chybám, nikdy nešlo o ignorování, či jak to ještě jinak jmenujete. Nicméně dikce tohoto odstavce vyvolává u nezasvěceného čtenáře dojem, že kontrola ze strany Odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV, byla vyvolána tímto odborem, což byl asi hlavní smysl této formulace. Dobře víte, že tomu bylo úplně jinak. Za zmínku stojí 6. odstavec, hovořící o hospodaření města a znovu jen potvrzující Vaše povrchní znalosti. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 konstatuje, že při napravování nedostatků došlo ve většině případů k výraznému pozitivnímu posunu a zlepšení. Nenapravené nedostatky z minulých přezkoumání představují nízké procento, ale přinášejí rizika při dodatečném nereflektování. Nastoupený trend v oblasti hospodaření města je zcela bezprecedentně nejkvalitnější v porovnání s kterýmkoliv minulým obdobím. A pokud jde o měsíčník, máte asi na mysli Buštěhradský zpravodaj, je asi zbytečné Vám stále dokola vysvětlovat problematiku jeho financování. Díky sponzorským příspěvkům se náklad pohybuje výrazně níže. Ale hlavní smysl Vaší nepřesnosti má přeci jiný cíl. Uvedete náklad 22.000 Kč a to už by mohlo na čtenáře zapůsobit, že ano. Pozornost si zaslouží i odstavec konstatující, že za tři roky se podařilo zrekonstruovat jen chodník na ulici Kladenská ke hřbitovu a ptáte se, zda je to za tři roky dost. Když jste zjistil, že jste opět šlápl vedle, snažíte se, byť s ročním zpožděním vysvětlovat, že názor se dotýká pouze činnosti v oblasti oprav a budování komunikací. Nezdá se Vám, pane Janouškovec, že toto vysvětlení s ročním zpožděním je trochu pozdě? Tady mám pocit, pane Janouškovec, že Vám při psaní vyschl inkoust. Ale o tom, co se podařilo, nebo nepodařilo udělat, není předmětem tohoto e-mailu. Jde ale i o další Vaše články. Rád bych Vám připomenul článek, zcela nekvalifikovaný a navíc zavádějící z 21.7.2012, uveřejněný v tzv. Buštěhradských listech. Týká se problematiky BPS, jehož, opakuji, naprostá nekvalifikovanost a podjatost vystupuje zřetelně v kontextu se současným vývojem kolem této investiční stavby. Zmiňuji se o tom proto, že BPS připomínáte v posledním Vašem článku v Buštěhradských listech z května 2014. Jde ale i o článek z listopadu 2013, který je svým obsahem zcela bezprecedentní. Zejména pasáž, v níž pane Janouškovec píšete, že k investičním akcím bylo město donuceno tlakem veřejnosti (nové prostory školky), nebo původním tlakem Středočeského Kraje na rekonstrukci zámku (dotace kraje na západní křídlo). Upřímně řečeno, ale promiňte, tento výraz, větší blábol jsem snad nikdy ani nečetl. Vrcholem Vaší obsahově stejné, negativistické a pomlouvačné mediální tvorby je článek, respektive pasáž, týkající se revitalizace či úpravy parku "U Macíků" uveřejněná, kde jinde, než v Buštěhradských listech č. 10 str.5, ale také ve skříňce, opakuji snad patřící MO ČSSD, v květnu 2014, tedy zcela nedávno. Jde o snůšku nepravd a osočování, opět s cílem mne dehonestovat, pomluvit a získat zase nějaké "body", které by měly hovořit i o odbornosti autora. Ale k věci. Není sporu o tom, že buštěhradští občané dlouhodobě poukazují na neudržitelný stav tohoto místa v Buštěhradě. Tento fakt byl v minulosti předmětem jednání Výboru pro životní prostředí. Na doporučení fmy. Živa, která se stará v našem městě o zeleň a na dotaz jak ozelenit tento parčík, bylo představitelem zmíněné fmy. sděleno, že spolupracuje s panem Ing. arch. Červeným, který podobné problémy řeší i v okolních obcích, např. v Lidicích, Valdeku apod. Na tomto základě a poté objednávky, byl p. ing. Červený pozván ke spolupráci, se žádostí zpracovat pro předmětné místo tzv. zjednodušený projekt první etapy. Tento dokument obdrželo město dne 16.4.2014 a dne 17.4.2014 byl zaslán všem zastupitelům k vyjádření. Tady jsem asi nedocenil, že jeden týden k projednání tak transparentního a potřebného návrhu je málo. To, že následně na VZ MZ, které se konalo dne 23.4.2014 nebyl výše uvedený návrh zatím odsouhlasen, není žádná tragedie, pane Janouškovec a bude jen na zastupitelích města, jak dále rozhodnou. Na výše uvedeném VZ MZ bylo vedení města pověřeno zajistit seznámení s tímto záměrem občany města. Stalo se tak na tzv. informativním semináři dne 28.5.2014 na němž pan ing Červený seznámil přítomné s předmětným návrhem a na němž byl dostatečný prostor pro dotazy, připomínky atd. Škoda, že jste nebyl přítomen. Na VZ MZ, které se konalo dne 29.5.2014 jsem navrhl, aby bod programu č. 13, který se opět týkal revitalizace zmíněného parku, byl z programu stažen, pro možnost event. dalších připomínek nebo návrhů. Po třech měsících od výše uvedeného zjednodušeného projektu se zatím, s výjimkou pana ing. arch. Prchala do diskuze nikdo nepřihlásil. Píšete o nekoncepčnosti, drahotě a svévolnosti. Nevím, kdo by mávnutím ruky přešel něco takového, pro co se hledá jen těžko výraz, co ovšem může vyjít jen z Vašeho pera. Chci se Vás pane Janouškovec zeptat, jaké podobné projekty jste vytvořil, abyste mohl mluvit o bezkoncepčnosti? Je pochopitelné, že od schválení projektu se bude, jako ve všech případech, odvíjet cena. I tady se ukazuje, že ani tak banálním otázkám zřejmě vůbec nerozumíte, byť ve vašich článcích házíte s ciframi jako s hrachem. Pokud jde o bezkoncepčnost, jak celého procesu tvorby tohoto záměru, tak ve vztahu k renomovanému architektovi panu Ing, arch. Červenému, nedivil bych se, kdyby další spolupráci s naším městem, arch. Červený, díky Vám, přerušil. A pokud jde o svévolnost, jde z Vaší strany o naprostou neomalenost, kterou pochopitelně odmítám a kterou v žádném případě nemohu jen tak přejít, jak jsem to dělal v řadě Vašich předcházejících projevů. Poznámkou se chci dotknout toho, co Vás nějak zbytečně, pane Janouškovec, vzrušuje. Píšete o tom, že veřejné desky, neboli skříňky, mají být umístěny mimo prostor zastávky "U Macíků", aby veřejnost měla ztíženou možnost si tam číst mj. jak jsem pochopil, především řádky Vaše. Předkladatelem tohoto návrhu je, jak píšete místostarosta Oplt. Rád bych od Vás slyšel, odkud jste vzal tuto informaci, respektive kdy bylo něco podobného co napadáte a kým, odsouhlaseno. To, že o této možnosti se ve výše uvedeném zjednodušeném projektu píše, neznamená, že tomu tak bude, ale ono pane Janouškovec, pro Vás je lepší mne napadnout, než o věci diskutovat, že ano. Přečtěte si prosím pozorně, alespoň to, co se ve zjednodušeném projektovém návrhu o mobiliáři píše. Rád bych Vám připomenul, že zatím vykonávám statutární funkci na radnici našeho města. Jsem připraven o všech problémech věcně jednat, ale nebudu souhlasit s praktikami, které v našem městě v mediální oblasti předvádíte Vy. Právě Váš výše uvedený článek, je pro mne impulsem a tou poslední kapkou nalitou do sklenice plné vody, abych s největší pravděpodobností, požádal OV ČSSD, o to, aby posoudil pravdivost Vašich tvrzení, včetně Vašeho podílu na jitření společenského, ale i politického klimatu v našem městě. Je to totiž s odvoláním na výše uvedené moje povinnost. Co říci na závěr, zatím, opakuji zatím, tohoto e-mailu. Myslím, že byste se měl nad sebou trochu zamyslet, nejen jako nedávno přistěhovaný občan Buštěhradu, ale i jako snad představitel MO ČSSD v Buštěhradě. Tedy nad tím, co tady, v našem městě předvádíte a to ještě neproběhlo předvolební období, na které z Vaší strany jsem opravdu zvědav. Ve svém, myslím si, bohatém a při zachování skromnosti i profesně úspěšném životě, jsem měl možnost se setkat s velkým množstvím lidí od těch prostých, kterých si vážím nejvíc, až po nejvyšší představitele mnohých států. Jen Vás, pane Janouškovec, si nedovedu zařadit, ale ve Vašem případě se o to zatím raději nebudu ani pokoušet. I když nikdy, neříkej nikdy. Jen ještě dvě poznámky, možná pro Vás nepodstatné. Až zase budete příště organizovat jako MO ČSSD tzv. "Vejšlap" kolem Buštěhradu s opékáním buřtů, snažte se najít jiný termín než den, (letos 14.6.), kdy přesně ve stejnou hodinu, tedy v 10.00hod.byly pokládány věnce při pietním aktu v Lidicích. Právě tam pan kardinál Dominik Duka, ale i předseda senátu pan Štech, vyzývali občany k co největší účasti na této pietě. Na zmíněný "Vejšlap" byli pozváni právě v tu dobu, všichni zastupitelé našeho města. A pokud jde o druhou poznámku. Poslední výzkum ukázal, že v našem městě a jeho okolí, žijí i další živočišné druhy, než ty, které popisujete v úvodu Buštěhradských listů č. 11, rozdíl je v jejich velikosti. M. Oplt 20.7.2014

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 30. 07. 2014 22:27

Nuže nezbývá než na manipulativní, často nepravdivé, polopravdivé, indoktrinující, urážlivé, zesměšňující a výhružné texty a vyjádření místostarosty Oplta reagovat. Jeho osobní dopis zveřejňuje, a to již samo o sobě ukazuje jakým je člověkem. Mimo jiné člověkem, který nesnese kritiku a zlým způsobem manipuluje veřejnost pomlouvačnými výroky, a to i na veřejných zasedáních. Člověkem, kterému jde, podle mého názoru o to, aby si zajištěním dalšího placeného postu v příštím volebním období zajistil dostatečný přísun peněz ke svému důchodu. Chci věřit, že lidé podobného typu již na radnici v příštím volebním období nebudou. Je smutné, že pan Oplt nebyl schopen si najít čas se sejít a reagovat na záležitosti, které se ho osobně dotýkají a věci řeší i tímto způsobem. Pro úplnost doplňuji plné znění mé odpovědi na jeho obsáhlý 3 stránkový dopis: Vážený pane Oplte, jste úplně mimo mísu. Přeji hezký večer. Jiří Janouškovec Za svými slovy si stojím a čtenářům těchto řádek přeji rovněž hezký večer. PS: Není zajímavé, že místostarosta poprvé vkládá svůj příspěvek na diskusní fórum vzhledem k osobě J. Janouškovce? Jiné problematiky zde uváděné ho tak nezaujaly, aby se k nim vyjádřil? Z čeho má pan Oplt strach před volbama?

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 30. 07. 2014 23:35

Pan místostarosta zde ve velmi čisté formě demonstruje styl rétoriky a mediální aktivity, ke kterému byl nepochybně již od mládí vychováván (v těch blahých dobách, kdy se funkcionáři nesměli kritizovat). Těší mě, že si zde toto mistrovské retro-dílo mohu přečíst ;) P.S. A mýlí se v tom, že pan Janouškovec nebyl na "semináři", kde pan Červený vysvětloval projekt revitalizace. Mezi tou hrstkou lidí v prázdném sále je pan Janouškovec na fotografiích velmi dobře identifikovatelný. P.P.S. Velmi mě těší, že pan místostarosta čte Buštěhradské listy tak pečlivě! Myslela jsem, podle toho, co říkal, že je hází do popelnice. P.P.P.S. Ale poslední BL slovo redakční rady o invazi slimáků a plzáků v našem městě překvapivě NEPSAL pan Janouškovec. Zajímavé je, že taková recesistická blbost stojí někomu za reakci :D

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 31. 07. 2014 14:15

Ještě o té "atmosféře, kterou pamětníci města neznají" - současná radnice ráda používá podobné příměry, aby vyjádřila, že v Buštěhradě byl vždy "klid na práci", a neděly se tu takové ohavné věci, jako se dějí nyní (tedy, že někdo otevřeně kritizuje vedení města). Není tomu tak. Stačí jen osvěžit si paměť. Zapátrala jsem a našla materiály z předvolebního období v roce 2002. Tehdy se zformovala nezávislá kandidátka "Zabuš" (která neměla se současnou kandidátkou "Probuš" pana Oplta a paní Leflerové pranic společného; nicméně připadá mi, že název někoho inspiroval), složená převážně z aktivních novousedlíků, která také ostře kritizovala tehdejší radnici (tehdy pana starostu Dütsche). Zabuš velmi naléhavě apeloval na občany, aby napomohli změně na radnici tím, že budou volit nové lidi. Reakcí na jejich předvolební kampaň byl anonymní dopis, který se ocitl ve všech schrákách pod názvem "Otevřený dopis Městského zastupitelstva občanům Buštěhradu", který haněl sdružení Zabuš. Posléze se ukázalo, že anonym je dílem jednoho ze zastupitelů, a ani nebyl v zastupitelstvu projednán... Zabuš tehdy volby vyhrál. Možná se pan místostarosta Oplt nyní obává podobného scénáře. Historie se totiž stále opakuje. Jestlipak se před volbami v našich schránkách také objeví nějaký "Otevřený dopis", jaký dostal pan Janouškovec...?

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: chewelle

Datum: 05. 08. 2014 05:54

Otázka zámku? Z Buštěhradu Blázinec! Těší mě představa nadcházejících jednání se zastupiteli vlivné Judeo-křesťanské církve působící v USA a Israeli, o budoucím možném využití zámku Buštěhrad. Vzhledem k místní zvyšující se poptávce po podobných zařízeních, v Buštěhradu tak možná vznikne domov pro dlouhodobě duševně nemocné, lidi podléhající stresu a depresím. Případná budoucí dohoda s majitelem objektu na téma investic do duševního zdraví českého národa je na místě. Zámek tak může poskytnout zázemí osvětovým organizacím, seniorům, aktivní mládeži, místním kulturním spolkům a podnikatelským subjektům. Vize investora se rozchází s pojetím péče o duševní zdraví v objektech v Bohnicích či Horních Beřkovicích, klade důraz hlavně na prevenci, a tak se klasického blázince v Buštěhradu snad nedočkáme. Vtipných souvislostí však nabude nedávné umístění buštěhradské Radnice do zámku, která (při aktuálním vedení Hnutí Pro Buštěhrad a TOP 09) bohužel blázincem je. V blížících se jednáních s investorem se počítá s návrhem na plnou rehabilitací manažerských schopností Mudr. Davida Ratha, který byl v tomto státě jediný schopný zámek rehabilitovat. David Rath zaslouží provizi za realizaci záměru a lidé, kteří na něj smyčku ušili, se mohou v zámku léčit. Zda se jedná o bohulibý záměr budoucího využití zámku, ukáže čas. Nezbývá, než si přát plodná jednání představiteli nejstarší Církve. P.S.

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: chewelle

Datum: 05. 08. 2014 06:29

Otázka odměňování státních/vládních úředníků je na místě. Projednává se služební zákon! Jde m.j. o tzv. korupci. Starší odhad rekonstrukce buštěhradského zámku byl hrubě kolem půl miliardy. Hejtman Rath plánoval funkční obnovení objektu za cca 300 milionů a rozjel by v místě ekonomiku. Neušetřil by tak EU nějaké peníze? Je možné výkon schopného úředníka sledovat? A dostatečně odměnit, aby neslušné návrhy stavebních firem mohl s úsměvem odmítat. P.S.

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: Petr Sejkora

Datum: 29. 09. 2014 02:35

Lidi, blíží se místní volby. Nedělejme z buštěhradské radnice ani blázinec, ani domov důchodců pro vysloužilé členy bývalého režimu. Ačkoliv jsou ambiciozní členové hnutí Pro Buštěhrad Vaši dlouholetí sousedé a přátelé, své politické sliby nedodržují, nemají vize, neumí hospodařit, nepřijímají kritiku a často jenom matlají. Za mých časů byli ovládaní místní buňkou TOP 09, demokraticky ovládanou rodinou Kluiberových a pracovní schůzky "koalice" se odehrávaly v sídle MAX stavební. Tito ambiciézní mladí stavaři a jejich partnerky zase zatím nemají cit pro správu věcí veřejných. Co k tomu dodat? Petr Sejkora

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 22. 10. 2014 23:16

Ani nevím, jak se stalo, že jsem si příspěvky tohoto tématu pročetl až nyní. Možná se bude zdát, že je na mou reakci již poněkud pozdě, ale téma buštěhradských médií mne vždycky zajímalo. Zejména proto, že jsem jeden z "rozpuštěných" redaktorů Buštěhradského zpravodaje. Dovoluji si předem jen krátké připomenutí: Zjara roku 2012 tzv. vedení města rozpustilo redakční radu Buštěhradského zpravodaje. Prý, aby časopis, pro který jsme léta pravidelně pracovali, změnili na "aktuální, věcný a čtivý" informační bulletin. Práce nezištných dobrovolníků byla nahrazena koordinátorkou, vykonávající tuto činnost v pracovní době na městském úřadě. (Podle slibů měl být měsíčník Buštěhradský zpravodaj finančně soběstačný, v budoucnu prý i výdělečný. Jak to dopadlo, to si může každý prozkoumat v rozpočtech města.) Podstatné evidentně bylo, převzít absolutní kontrolu nad informacemi pro občany. Proto se bývalí členové radakce shodli na myšlence vydávat vlastními silami časopis na vedení města nezávislý. Pro podporu této myšlenky se široká skupina Buštěhraďanů sjednotila a založila sdružení Buštěhradské fórum /BF/, které se mimo jiné aktivity stalo i editorem dvouměsíčníku Buštěhradské listy /BL/. Stejně jako jakákoliv jiná společenská nezisková organizace ve městě, i BF požádalo zastupitelstvo o příspěvek na svou činnost. Získané prostředky samozřejmě přispěly k úhradě nákladů na vydávání BL, které jinak financují soukromí donátoři. Redakční rada BL pracuje bezplatně, stejně jako pravidelně věnují svůj osobní čas roznášení BL i mnozí další dobrovolníci. Buštěhrad je město nevelké, kterému by jistě stačil časopis jediný. Proto si dovoluji vyslovit přání, aby byla podporována myšlenka nezávislé redakční rady Buštěhradského zpravodaje, kterou povede některý ze zastupitelů, a získá tak status výboru města, jak tomu bylo dříve. Stejně tak si přeji, aby všichni zastupitelé a úředníci do časopisu pro občany pravidelně přispívali informacemi, a představili tak reálně problematiku správy města. Pochopitelně by bylo slušné, aby podobně o své činnosti co nejvíce informovaly i příspěvkové organizace, sdružení a spolky. A co na závěr? Snad jen to, že tvrzení pana Oplta, v úvodu tohoto tématu, že jsou Buštěhradské listy "zčásti nebo úplně placené městem" je zase jedna z těch nenápadných účelových lží. A proto si nakonec ještě budu přát, aby se takovým praktikám už konečně udělal konec.

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: Marcela

Datum: 23. 10. 2014 10:53

Musím reagovat na pana Bleska. Souhlasím s Vámi Buštěhrad je opravdu město nevelké aby v něm vycházely dvoje listy .Tím pádem si dovoluji říci, že jste si dopomohli k vedení města tak je řada na Vás aby jste zase Vy zrušili Buštěhradský zpravodaj a zlegalizovali ty Vaše listy. Což určitě uděláte. Jako se ještě před zvolením zastupitelstva zbavujete lidí,kteří by Vám na radnici překáželi, že? Vis třeba paní Zemanová.Ještě neproběhlo oficiální zastupitelstvo, které by měla svolat " (ještě paní starostka )" a Vaše i když početná strana rozděluje funkce na radnici , No potěž nám pánbůh Co budete dělat příště, až budete oficiálně zvoleni? To rovnou vše rozprodáte?Také nic proti paní Kindlové ,ale myslíte si ,že ona je to pravé ořechové na místo místostarosty?Nevím nevím.,Já za sebe a celou rodinu mohu jen říci,že začínám uvažovat o odhlášení se z Buštěhradu.Zavřu za sebou a celý Buštěhrad mě může být ukradený.

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 23. 10. 2014 12:02

Paní Marcelo, než se odhlásíte z Buštěhradu, dejte nám nejdřív čas a šanci, abychom něco stihli pro Buštěhrad udělat. Třeba pak zjistíte, že nejsme tak zlí, jak jedna paní povídala :) Domluvit budoucí uspořádání na radnici se musí pochopitelně již PŘED ustavujícím zasedáním, protože na něm se zároveň musí zvolit starosta i místostarosta. A jednání by měla iniciovat strana, která dostala od voličů nejsilnější mandát, což je Společně. Tato jednání nejsou nic pokoutního, naopak je to běžná praxe všude, je to zcela legitimní, logické a nutné. Lidé se prostě musejí normálně domluvit, co od toho kdo očekává, a kdo by co rád dělal (jde i o jednotlivé výbory). Už jsme jedno takové jednání měli i s paní starostkou, sdělili jí své představy, a za týden by mělo být další, svolané paní starostkou. Jestli nikdo soudně nenapadne volby, bude ustavující zasedání 5. 11. Paní Zemanové se rozhodně nikdo nezbavuje, je na jejím rozhodnutí, zda si podrží zastupitelský mandát. Zde je především podstatný problém, že paní Zemanová je matrikářka, a být zároveň zastupitelkou a matrikářkou zákon nepovoluje. Paní Zemanová se tedy musí rozhodnout pouze pro jednu z těchto dvou možností a je to zcela na ní. Nikdo jí do ničeho netlačí. Já každopádně bych byla za ni na MěÚ velmi ráda jako za zkušenou úřednici, jejíž rady budou jistě do začátku velmi důležité. Paní Kindlové důvěřuji, že bude dobrá místostarostka. Myslím, že je velice schopná, a že to bude fungovat. Jestli ne, není nic snazšího, než zvolit jiného místostarostu. A ať se nám to líbí nebo ne, nelze pomíjet ani fakt, že obce, které mají starostu či místostarostu z ČSSD, jsou schopné sehnat více peněz např. z Kraje. A ohledně časopisu - vidím to spíš tak, že zůstane Zpravodaj, a Listy se buď zruší, nebo budou vycházet jen jako občasník. Ale to je věc do široké diskuse. A to bych zdůraznila. Nehodláme si na radnici něco tajně sami péci. Veškeré změny jsou věcí, o které se bude DISKUTOVAT! Překvapuje mě, kolik fám a škodolibostí se zde po volbách už vyrojilo. Například někdo straší pracovníky technických služeb, že teď dostanou všichni padáka a skončí na úřadě práce. To je naprostý nesmysl. Nic takového nikdo neplánuje. Přece si nerozpustíme technické služby! :)

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: marcela

Datum: 23. 10. 2014 12:37

Mě zaráží to,jak jednala paní Kindlová nebo spíše nejednala v minulé období ,kdy spíše nebyla než byla na zasedání a pracovní nasazení se rovnalo spíše nule jak jsem měla čest pozorovat na zasedání kterých jsem se zůčastňovala ale jak jsem napsala je mě to jedno jak jsem psala zavřu za sebou a nic mě už nebude zajímat.Jinak Vám přeji v nové funkci mnoho zdaru a také hodně štěstí, myslím,že ho budete potřebovat. Jinak ještě také jak jedna paní povídala ,také jsem slyšela,že budete usilovat znova o prodej a následné zbourání panelového domu ,který hyzdí pohled na budoucí opravený náš krásný zámek. Ale jak píši Jedna paní povídala...

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 23. 10. 2014 14:38

Paní Kindlová měla na začátku minulého volebního období velmi vážný zdravotní problém s dítětem, v důsledku toho tam opravdu poměrně dlouho skoro nechodila. Nicméně teď už se to víceméně srovnalo, takže se vyjádřila, že nyní se tomu už bude moci věnovat. Jestli na to nebude mít čas, já budu první, kdo navrhne jiného místostarostu (protože to bude můj nejbližší spolupracovník a potřebuji, aby zastal co nejvíc práce). A s tím "panelákem" je to přirozeně nesmysl, o nic takového usilovat nehodlám. Jak bych to asi mohla udělat, když je v soukromém vlastnictví? V kompetenci města to není. Už je snad proboha pryč doba, kdy stát mohl libovolně brát lidem domy :) Řekla bych, že by museli sami vlastníci chtít s tím něco udělat, už jen proto, že by třeba rádi bydleli v co nejhezčím prostředí. Pokud by s tím tedy něco dělat chtěli, pak jim město třeba může být nějak nápomocno. A naopak, pokud s tím nic chtít dělat nebudou, a jsou takto spokojeni, nikdo je nemůže k ničemu nutit. A prosím, nezavírejte za sebou dveře a zajímejte se, nejlepší lék proti fámám a naštvanosti je vědět, jak se věci mají doopravdy. Nejlépe se přímo zeptat. Chápu, že to tady doteď nebylo zvykem. Ale funguje to.

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: Linda Libertinová

Datum: 24. 10. 2014 22:23

Dobrý den či večer, nedá mi to nereagovat, ačkoli se o mé osobě může říkat, že jsem příznivcem paní Javorčekové, jelikož jsem se na kandidátce Společně vyskytla.... Jsem docela zaražená z toho co "jedna paní povídala"... možná kdyby si ona paní raději nejprve zametla před vlastním prahem než začala šířit nějaké nesmysly... Myslím, že by bylo hodně smutné, kdyby se lidé odhlašovali z místa bydliště jen kvůli tomu, jak to skončilo... Možná by stačilo jen těm "novým" dát šanci nějdříve se projevit a pak dělat nějaká závěry... Ti noví zatím neměli šanci se oficiálně projevit, jelikož ani nesložili v tuto chvíli slib a tudíž nejsou v zastupitelstvu a nemohou šířit nějaké rozhodnutí... Když už se jmenují někteří zastupitelé či zaměstnanci města... U paní Zemanové je to opravdu tak jak popsala paní Javorčeková - matrika je jmenovaná funkce, která se právně nepotkává s mandátem v zastupitelstvu... U paní Kindlové - myslím, že každá matka by jednala stejně - nejprve zdraví mého dítěte a pak to ostatní... To, že se po volbách tvoří koalice je a bylo zcela jasné, navíc i předchozí zastupitelstvo tak činilo a ti předchozí také... Já jsem typ člověka, který nemá politiku rád, ale pokud chcete fungovat a prosazovat, co vám přijde, že je dobré a správné, nezbývá vám nic jiného než najít kompromisy právě třeba v nějaké koalici, která vás podpoří... Volby dopadly, tak jak dopadly.. proto zkuste dát těm novým šanci, aby se aspoň tochu zasnažili... vždyť vždy můžete přijít na zasedání a říci svůj názor... jen mi přijde trochu zbytečné dělat závěry ještě před začátkem :) PS: jesti jste v tomto příspěvku našli nějaké chyby, tak se moc omlouvám, ale nejsem češtinář, jen obyčejný člověk :)

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: Marcela

Datum: 25. 10. 2014 09:34

Musím Vás opravit paní Zemanová i když je to střet zájmů má možnost podle zákona tři měsíce vykonávat mandát a poté se může rozhodnout ,zda složí funkci ,či dále pokračovat . Ale bylo rozhodnuto dříve. A vůči lidem kteří jí dali hlas je to nefér.Ona měla sama říci zda ano či ne a ne jí hned nahradit panem Mullerem . A teď k tomu jedna paní povídala .Nevím zda o tom víte,či ne ale lidé mají ještě v paměti jak paní Javorčeková přišla jednou s takovou vizí,že by bylo hezké kdyby ten panelák tam nestál.Na jedné schůzi se o tom dokonce i mluvilo.Kde se majitelé ozvali že po té zprávě měli někteří i problém svůj byt prodat.Ale jak říkám ať si každý dělá co chce, prostě žít a nechat žít. Nejsem naštvaná jak to skončilo ale je mě to již naprosto fuk

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: Linda Libertinová

Datum: 25. 10. 2014 10:14

Ustanovení § 55 odst. 6 volebního zákona stanoví, že v případě vzniku neslučitelnosti dle § 5 odst. 2 téhož zákona má člen zastupitelstva do tří dnů po ustavujícím zasedání zastupitelstva učinit úkon směřující ke skončení pracovního poměru a do tří měsíců po ustavujícím zasedání zastupitelstva (v průběhu funkčního období po běžném zasedání zastupitelstva) pak předložit doklad o tom, že důvod neslučitelnosti pominul. Asi víte více, ale já to pořád beru tak, že se paní Zemanová rozmýšlí, zda bude zastupitelkou či zaměstnancem, jiné informace ani nemám. Myslím, že tohle všechno vzniklo právě proto, že byla navržena na jednu z funkcí nejvyšších a někteří dali najevo, že jí nepodpoří. Ale nemůžeme dělat nějaké závěry, protože ještě nebylo to nejdůležitější - ustavující zasedání... O paneláku jsem kdysi četla článek ve zpravodaji a já si ho vyložila trochu jinak... Paní Marcelo, kdyby Vám to bylo fuk, nepíšete nic v tomto fóru :) Naopak mi přijde dobré, že se lidé ozvývají a dávají najevo co se jim nelíbí nebo líbí... Třeba to aspoň trochu rozšíří lidem obzory a ujasní se některé zbytečné šumy :)

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 25. 10. 2014 20:09

Marcela napsal/a: ------------------------------------------------------- > Musím reagovat na pana Bleska. Souhlasím s Vámi > Buštěhrad je opravdu město nevelké aby v něm > vycházely dvoje listy .Tím pádem si dovoluji říci, > že jste si dopomohli k vedení města tak je řada na > Vás aby jste zase Vy zrušili Buštěhradský > zpravodaj a zlegalizovali ty Vaše listy. Což > určitě uděláte. Jako se ještě před zvolením > zastupitelstva zbavujete lidí,kteří by Vám na > radnici překáželi, že? Vis třeba paní > Zemanová.Ještě neproběhlo oficiální > zastupitelstvo, které by měla svolat " (ještě paní > starostka )" a Vaše i když početná strana > rozděluje funkce na radnici , No potěž nám pánbůh > Co budete dělat příště, až budete oficiálně > zvoleni? To rovnou vše rozprodáte?Také nic proti > paní Kindlové ,ale myslíte si ,že ona je to pravé > ořechové na místo místostarosty?Nevím nevím.,Já za > sebe a celou rodinu mohu jen říci,že začínám > uvažovat o odhlášení se z Buštěhradu.Zavřu za > sebou a celý Buštěhrad mě může být ukradený. > > > > Marcelo, těší mě, jak bleskurychle jste reagovala na můj příspěvek. Jsa osloven, přidám tedy do diskuse něco za sebe. Z vašich slov cítím podivnou zášť, kterou zřejmě vyvolal výsledek komunálních voleb v Buštěhradě. Chápu, nejen vy jste asi měla jinou představu o složení zastupitelstva, ale vězte, že tvrzení: "... jste si dopomohli k vedení města ..." je jen vaše zbytečná hra se slovíčky. Pokud ještě někdo oficiálně v zákonném termínu nevznese závažnou námitku, považuji buštěhradské obecní volby za demokratické a regulérní. Je mi líto, že v této situaci uvažujete o emigraci, ale co s tím naděláme. Bude to opět jen vaše svobodná vůle. Co se týká Buštěhradského zpravodaje, zdá se mi, že šíříte jakousi "poplašnou zprávu". Špatně jste si přečetla, jaká přání jsem ve svém posledním příspěvku vyslovil. Jelikož jsem byl dlouholetým redaktorem Buštěhradského zpravodaje /BZ/, a také vím, jaký význam pro mnohé Buštěhraďany obecní časopis má, o žádném jeho "rušení" bych nikdy ani neuvažoval. To vy jste to všechno obrátila naruby. A ta podivná zášť vám i zamlžila prostou realitu, že časopis Buštěhradské listy je naprosto legální a registrovaný plátek. Proto jej tedy nijak "legalizovat" nemusíme, jak píšete. Ale co, ještě bych se mohl ohrazovat proti vašemu výkřiku: "co budete dělat, až budete oficiálně zvoleni ... to rovnou vše rozprodáte ...", že? Jestli tedy máte o novém zastupitelstvu, které je fakticky oficiálně zvoleno, takovéhle mínění, tak se nedivím, že "už vám může být Buštěhrad ukradený". Obávám se však, zda takhle nezačne onen Buštěhrad uvažovat o vás. Kdyby se cokoliv změnilo, tak nashledanou na veřejném zasedání nově zvoleného zastupitelstva.

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: Marcela

Datum: 26. 10. 2014 14:58

:-) proboha pane Blesku nestrašte :-D. To by bylo opravdu hrozné neštěstí :-D Měla bych potom levnější chleba? Tak to bych brala . U nás máme totiž chleba moc rádi Víte 40 let uklízím chodník u svého domu zametám listí v zimě uklízím sníh aby dětičky ze školky mohly dobře procházet a maminky projíždět s kočárky co myslíte ,že by mě mohl Buštěhrad udělat:-)Teď nastane nové období teď už to půjde samo že?Už to dělat nemusím

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: Stanislava Šumná

Datum: 29. 10. 2014 08:34

Dobrý den paní Marcelo, myslela jsem, že vydržím a nebudu reagovat. Nevydržím. Demokracie už je taková, někdo je spokojený a někdo ne, ale to vlastně platí pro život všeobecně. Jen by možná bylo dobré, kdyby jste si svou kritiku nechala až na dobu, kdy bude co kritizovat. Takto je to opravdu směšné, jen je z vás cítit naštvanost a dělat se s tím nedá nic. Nové období opravdu nastane, jen nic snadno nepůjde a toho jsou si noví zastupitelé určitě vědomí. Cenu chleba těžko ovlivní, ale spoustu ostatních věcí určitě. Ti za které kopete a nebyli zvolení určitě z života Buštěhradu neodejdou a doufám, že se na něm budou aktivně podílet. Určitě se to od nich čeká, vždycky je důležité, aby někdo ukazoval i druhou stranu mimce. Přikyvování nevede k ničemu dobrému. Mějte se hezky a věřte v budoucnost ať jste kdekoliv :-) Stanislava Šumná

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: Marcela

Datum: 29. 10. 2014 12:08

Určitě ne v Buštěhradě . Nejsem naštvaná jen je mě to opravdu šuma fuk. Jen bych chtěla poukázat na budoucího pana radního ,že se to otočí a já možná budu Buštěhradu fuk je opravdu vítězství nad lidskou hloupostí. Jestli toto bude jednání lidí,kteří budou řídit toto město ale ono je to jednoduší je rovnou odmáznout než je přesvědčit ,že že to budé dobré že?

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: Šárka

Datum: 05. 11. 2014 14:45

Volby dopadly tak, že jedna skupina lidí "ukřičela" druhou skupinu lidí a jako voliče si obstarala nejspíš Junáky a "Pelešandy", kteří budiž jim ke cti, přišli opravdu volit, zatímco mlčící většina se spolehla na to, že ono to nějak dopadne a my té Jitce držíme palce. Držet palce doma u televize evidentně nepomohlo :-)vážení starousedlíci. Teďka už jenom můžete opravdu čekat, jak se s tím vším nové zastupitelstvo "popasuje". Třeba špatně, třeba dobře. Myslím si ale, že město by určitě měla vést zkušená a vyzrálá osobnost, a tou je paní Zemanová. Pročpak je tak těžké uznat její kvality a mnohaletou zkušenost na úřadě a zvolit ji jako starostku? Že by vítězilo něčí "jáchcijáství"? není nikde napsáno, že skupinka s největším počtem mandátů má oprávnění vládnout v statutárních funkcích. Máte přece koalici s ČSSD, tak jak je možné, že tak zkušeného člověka pošlete sedět na "střídačku"? Píšete, že je zkušenou úřednicí, tak proč se jí zbavujete, čeho se bojíte? Proč není alespoň místostarostkou, když zkušenosti má určitě větší než paní Kindlová, která pokud jsem viděla na webstránkách v zápisech nepracovala ani v minulých volebních obdobích nijak zvlášť. To už to dítě nemá nemocné, to už nyní najednou není handicapované? A neměla by dát opět přednost rodině tedy? Pokud chcete opravdu pro Buštěhrad mít na kompetentních místech odborníky, tak se jich proboha nezbavujte! Proč se nejde paní Javorčeková raději učit na místo místostarostky tedy? Nic ve zlém, ale člověk ve 40 letech má být na vrcholu své profesní kariéry, proč tam paní Javorčeková není? Není to tím, že žádnou kariéru vlastně nemá a svému "řemeslu" vlastně nerozumí (tím pádem jí ani nic neuteče)a tak jde do "věcí veřejných? Mezi námi, ta vaše skupinka tak opravdu působí, snad nedopadnete stejně, to by Buštěhrad pěkně poškodilo. Milí noví zastupitelé: Já občan CHCI na místě starosty vyzrálou a zkušenou osobnost!!! Budete volit ze svého středu, tak prosím, volte zkušeného člena zastupitelstva s opravdovými zkušenostmi!!(Jana Zemanová už také byla v zastupitelstvu a pokud mi paměť sahá, 10 let sedí na úřadě!)

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: Šárka

Datum: 05. 11. 2014 16:32

Paní Zemanová totiž může zůstat zastupitelkou za předpokladu, že se stane místostarostkou nebo starostkou, může pozastavit výkon své profese po dobu výkonu funkce starostky nebo místostarostky.

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 05. 11. 2014 21:46

Opravdu, Magda Kindlová nemá oproti paní Zemanové ani paní Leflerové, které celá léta sedí na MěÚ, žádné zkušenosti (a vlastně ani kariéru). Pouze je ředitelkou gymnázia pro výjimečně nadané děti :) A s moji trapnou kariérou máte také naprostou pravdu. Když si mě vygooglujete, zjistíte, že jsem totální ztoskotanec, který se do starostovské funkce žene rovnou z úřadu práce;) (Zajímavý myšlenkový pochod: jedním dechem Vám vadí, že místostarostka na Buštěhrad určitě nebude mít čas, i to, že starostka si na něj čas udělá!)

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 21. 11. 2014 23:06

Marcela napsal/a: ------------------------------------------------------- > Určitě ne v Buštěhradě . Nejsem naštvaná jen je mě > to opravdu šuma fuk. Jen bych chtěla poukázat na > budoucího pana radního ,že se to otočí a já možná > budu Buštěhradu fuk je opravdu vítězství nad > lidskou hloupostí. Jestli toto bude jednání > lidí,kteří budou řídit toto město ale ono je to > jednoduší je rovnou odmáznout než je přesvědčit > ,že že to budé dobré že? Z vašich výše uvedených vět opravdu nejsem moudrý, Marcelo. Co nad čím zvítězilo? Jinak, i já uklízím chodník od sněhu a sbírám papíry po dětech jdoucích ze sámošky, dokonce jsem k tomu už kdysi vyzýval Buštěhraďáky (na VZ a v BZ), aby měli pracovníci TS méně práce. Nevím, co podle vás teď "v novém období" půjde samo, takže to dělat nemusíte? Zametat chodník? Nebo jíst chleba? Pokud jste poznámku v závěru mého diskusního příspěvku (ze dne 25. října t. r.) pochopila jako nějakou výhružku, tak se naprosto mýlíte. V tom případě se omlouvám. Smyslem měl být takový povzdech nad situací, kdy je Buštěhraďanovi najednou Buštěhrad ukradený, třeba jenom proto, že se "k moci" nedostala jím preferovaná partaj nebo jednotlivec. A pokud jste se vyjádřila, že uvažujete, že se z Buštěhradu odhlásíte (kvůli tomu všemu, co zde stále píšete), tak jsem si svou poznámkou dovolil doufat, že je to jen vaše osobní úvaha, kterou většina lidí v Buštěhradu nesdílí. Poznámka: Co se týká mé funkce, vězte, že nejsem "budoucí radní". Nemáme zvolenou radu obce, neboť ta se volí, až když je více jak patnáct zastupitelů. U nás prozatím máme jedenáctičlenné zastupitelstvo, jehož jsem řádně zvoleným členem.

Re: Mediální aktivita ve městě

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 21. 11. 2014 23:20

Šárka napsal/a: ------------------------------------------------------- > Volby dopadly tak, že jedna skupina lidí > "ukřičela" druhou skupinu lidí a jako voliče si > obstarala nejspíš Junáky a "Pelešandy", kteří > budiž jim ke cti, přišli opravdu volit, zatímco > mlčící většina se spolehla na to, že ono to nějak > dopadne a my té Jitce držíme palce. Držet palce > doma u televize evidentně nepomohlo :-)vážení > starousedlíci. Teďka už jenom můžete opravdu > čekat, jak se s tím vším nové zastupitelstvo > "popasuje". Třeba špatně, třeba dobře. Myslím si > ale, že město by určitě měla vést zkušená a > vyzrálá osobnost, a tou je paní Zemanová. Pročpak > je tak těžké uznat její kvality a mnohaletou > zkušenost na úřadě a zvolit ji jako starostku? Že > by vítězilo něčí "jáchcijáství"? není nikde > napsáno, že skupinka s největším počtem mandátů má > oprávnění vládnout v statutárních funkcích. Máte > přece koalici s ČSSD, tak jak je možné, že tak > zkušeného člověka pošlete sedět na "střídačku"? > Píšete, že je zkušenou úřednicí, tak proč se jí > zbavujete, čeho se bojíte? Proč není alespoň > místostarostkou, když zkušenosti má určitě větší > než paní Kindlová, která pokud jsem viděla na > webstránkách v zápisech nepracovala ani v minulých > volebních obdobích nijak zvlášť. To už to dítě > nemá nemocné, to už nyní najednou není > handicapované? A neměla by dát opět přednost > rodině tedy? Pokud chcete opravdu pro Buštěhrad > mít na kompetentních místech odborníky, tak se > jich proboha nezbavujte! Proč se nejde paní > Javorčeková raději učit na místo místostarostky > tedy? Nic ve zlém, ale člověk ve 40 letech má být > na vrcholu své profesní kariéry, proč tam paní > Javorčeková není? Není to tím, že žádnou kariéru > vlastně nemá a svému "řemeslu" vlastně nerozumí > (tím pádem jí ani nic neuteče)a tak jde do "věcí > veřejných? Mezi námi, ta vaše skupinka tak opravdu > působí, snad nedopadnete stejně, to by Buštěhrad > pěkně poškodilo. Milí noví zastupitelé: Já občan > CHCI na místě starosty vyzrálou a zkušenou > osobnost!!! Budete volit ze svého středu, tak > prosím, volte zkušeného člena zastupitelstva s > opravdovými zkušenostmi!!(Jana Zemanová už také > byla v zastupitelstvu a pokud mi paměť sahá, 10 > let sedí na úřadě!) Tak to všechno čtu a netěší mě to... Narozdíl od slov podpory a naděje jiných přispěvovatelů, se z vašich řádků, Šárko, valí podivná zášť. Máte svaté právo na svůj názor, ale měla byste se lépe informovat o aktuální situaci, než začnete vykřikovat. A ty vaše nenápadné urážky na adresu řádně zvolené starostky a řádně zvolené místostarostky, to si nedovolí ani nažhavený diskutér "Marcela"...