Diskusní fórum » Obecné fórum - archiv » Poburujúce predpovede počasia

Pátek 14.6.2024

 

Obecné fórum - archiv: Poburujúce predpovede počasia

Poburujúce predpovede počasia

Zaslán uživatelem/kou: m.s.

Datum: 04. 10. 2012 18:40

Poburujúce predpovede počasia Tento článok vznikol ako reakcia na nepochopiteľné a podivuhodné reakcie ľudí počas mimoriadneho sucha na jar, začiatkom leta, ale i na jeseň tohto roka. V dnešnej sebeckej dobe všeobecného upriamenia ľudí iba na seba samých je ich slepým egoizmom poznačené takmer všetko, ba dokonca i taká zdanlivo odťažitá vec, akou je predpoveď počasia. Vždy, keď som ju v poslednej dobe počúval, ma vyslovene poburoval egoizmus z nej priam sršiaci. Egoizmus, uzurpujúci si právo mať všetko tak, ako chcem JA! Ako to je výhodné práve pre MŇA a nič iného ma nezaujíma! Všetko ostatné mi môže byť ukradnuté. O čo ide? Skúste sa raz lepšie započúvať do ktorejkoľvek z predpovedí počasia. Či už krátkodobých, alebo dlhodobých. Či už v komerčných rozhlasových staniciach, alebo na staniciach verejnoprávnych. Všade je to rovnaké. Vo všetkých správach vládne snaha mestského, počítačového človeka po príjemnom, teplom počasí. To je ideál! Akonáhle sa má zamračiť, ba nebodaj pršať, je to hneď ohlasované ako zhoršenie počasia. A keď už zrážkové obdobie prejde, je sebeckému človekovi, zahľadenému iba samému do seba radostne oznamované, že počasie sa našťastie v najbližších dňoch opäť zlepší. Že opäť bude pekne, čím sa myslí slnečno, približne do 30 stupňov Celzia. Čo je však na tomto tak zvláštneho a poburujúceho? Spomínaný trend kultu pekného počasia vládne dlhodobo a bol plne aktuálnym počas celého toto roka. I počas jari i leta, ktoré boli extrémne suchými. Pôda bola mimoriadne vysušená, pretože zrážky chýbali nie len na jar, v lete, ale aj na jeseň minulého roku. No a toto veľké sucho spôsobilo neúrodu. Výpadok v zbere husto siatych obilnín sa pohybuje okolo 30 percent. Vyčíslené škody rastú do desiatok miliónov Eur, na základe čoho je už dopredu avizované ďalšie zdražovanie ceny potravín. Na jar, kedy sa rozhodovalo o tom, ako to s úrodou obilnín dopadne, bol akýkoľvek dážď pre vyprahnutú prírodu doslova požehnaním a životodarným balzamom. A tak je tomu i naďalej, pretože deficit vlahy je obrovský a na poliach sa nachádza ešte mnoho plodín, ktoré dážď veľmi potrebujú. Plodín, využívaných ako kŕmne zmesi pre živočíšnu výrobu, ktorých nedostatok zdvihne ceny krmovín a následne zapríčiní zvýšenie cien mäsa. Mimochodom, toto zvýšenie cien krmovín je už avizované na základe neúrody kŕmnych obilovín. Od zberu jesenných plodín iba záleží, do akej konečnej výšky sa vyšplhá. Z vyššie uvedených dôvodov ľudia, čo i len trochu spojení s prírodou ďakujú za každú kvapku dažďa. Za každú vlahu, prichádzajúcu zhora pre dlhodobým suchom zmučenú prírodu. Keby sa napríklad niečo podobného dialo v stredoveku, ľudia, vtedy ešte prevažne veriaci, by sa úpenlivo modlili za dážď. No a za takejto extrémnej a doslova hraničnej situácie zaznievali z rozhlasu počas jari i leta spomínané, poburujúce predpovede počasia, podlízavo poplatné sebeckým prianiam človeka mestského, počítačového typu, požadujúceho neustále pekné a slnečné počasie. Len si vypočujte nejakú predpoveď počasia. Buď priamo, alebo v podtexte to všade nájdete. Je to ale svedectvo neuveriteľného a nepochopiteľného egoizmu, demonštrácia extrémnej zahľadenosti ľudí iba samých na seba a doslova absolútnej odtrhnutosti od prírody a jej základných cyklov a potrieb. Len JA! JA chcem mať všetko tak, ako to MNE vyhovuje! Nič ostatného ma nezaujíma! A už vôbec nie nejakí hlúpi poľnohospodári a iní sedliaci! Ja pôjdem do Tesca alebo niekde inde a všetko, čo potrebujem si kúpim. Hľa obraz našej doby! Hľa, obraz človeka, ktorý vyšiel z lona prírody a ktorý si vytvoril inú, vlastnú realitu. Od prírody sa odtrhol, ide proti nej a už vôbec ho nezaujíma. Vlastne zaujíma, ale iba vtedy, keď potrebuje mať pekný víkend a dovolenku. Inak mu môže byť celá príroda ukradnutá! Inak ho iba obťažuje svojimi nepohodlnými potrebami, akou je napríklad dážď, ktorý modernému človeku dnešnej doby iba znepríjemňuje život a kazí pekné víkendy a dovolenky. Čo si zaslúži takýto človek? Čo si zaslúži takéto ľudstvo? Čo si zaslúžia neverní a vierolomní synovia matky prírody, ktorí sa obrátili proti nej? Ktorí ju ničia, drancujú, týrajú a pomaly chemicky likvidujú? Takýto človek a takéto ľudstvo si nezaslúži nič iného, ako spravodlivú odplatu! Spravodlivý protiúder za všetky tie ich nespočetné údery a rany, za všetku tú necitlivosť, agresivitu a aroganciu, prejavovanú voči matke prírode. A toto sa už začína diať! Príroda nám začína vracať údery! Slepý je ten, kto to v prejavoch extrémneho prírodného diania nevidí! Vskutku nadchádza čas, keď sa príroda obracia proti ľudstvu a bude ho biť pre jeho sebecký, už ďalej neudržateľný, všetkému a všetkým ubližujúci, rozpínavý a stále rastúci egoizmus. Oko za oko, zub za zub a úder za úder! Ak sa človek nespamätá, neprecitne a nezmení sa, matka príroda sa napokon v mohutnom protiúdere zbaví egoistického netvora, zvaného človek, ktorý nebol nikdy schopný ničoho iného, ako škodiť. Zostať na zemi a žiť na nej naďalej budú môcť iba ľudia, ktorí sú spojení s prírodou, ktorí majú voči nej úctu a ktorí sú schopní hľadieť na dobro celku a nie iba na svoje vlastné, sebecko malicherné dobro tak, ako je tomu dnes. http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.

Re: Poburujúce predpovede počasia

Zaslán uživatelem/kou: m.s.

Datum: 15. 11. 2012 19:17

Prečo existuje utrpenie? Keď nás a našich najbližších postretne utrpenie, keď vidíme chorých na rakovinu, či iné ťažké choroby, keď sa napríklad dozvieme o existencii niečoho takého, ako detský hospic, človek je chtiac nechtiac nútený pýtať sa: Prečo nás v živote stretá utrpenie? Odkiaľ prichádza a aký má vlastne zmysel? A má vôbec nejaký zmysel? A ľudia, považujúci sa za veriacich si zase kladú otázku: Je utrpenie vôbec zlučiteľné s predstavou Stvoriteľa, ktorý je Láskou? Odpoveď na všetky tieto a podobné otázky je drsná a tvrdá rovnako, ako neraz býva i utrpenie, ktoré či už nás, alebo ľudí okolo nás často v živote stretá. Stvoriteľ všehomíra totiž nie je iba Láskou, ako sa vo všeobecnosti myslí. Stvoriteľ je zároveň i Spravodlivosťou. Spravodlivosťou neoblomnou, nepodplatiteľnou, tvrdou a prísnou! Keď pred 2000 rokmi priniesol Kristus ľudstvu nový Zákon, Zákon Lásky, zvlášť zdôrazňoval, že tým neprišiel zrušiť starý Zákon Spravodlivosti, a že na ňom nemá byť zmenená ani len čiarka. Kristus svojim novým Zákonom Lásky teda neprišiel negovať a poprieť starý Zákon Spravodlivosti, ktorý zostáva naďalej v platnosti. Jeho účinky sa prejavujú oným drsne starozákonným: Oko za oko, zub za zub! Alebo inak povedané: Čo kto zaseje, to aj zožne. No a práve utrpenie, ktoré človeka stretá, je prejavom Zákona Spravodlivosti. Je dôsledkom železného Zákona spätného pôsobenia, na základe ktorého spravodlivo žneme, čo sme vo svojej dávnej, alebo nedávnej minulosti zasiali. Oko za oko, zub za zub! Do posledného haliera musí každý zaplatiť za všetko, čo učinil. Na vlastnej koži a mnohokrát naozaj veľmi bolestivo musí prežiť dôsledky toho, akým spôsobom on sám v minulosti cítil, myslel, hovoril a konal. Absolútne nič mu nebude odpustené! Kristus povedal, že ak sa niekto previní voči Synovi Najvyššieho, môže mu to byť odpustené, ale ak sa previní voči Duchu Svätému, nebude mu to odpustené nikdy. Ani v tomto, ani v budúcom veku. Kto je teda onen Duch Svätý? Je to tvorivá Vôľa Pána, vtlačená do stvorenia vo forme Zákona. Vo forme Zákonov stvorenia! Kto jedná proti nim, tomu nemôže byť odpustené nič z toho, čo učinil. Svoju Vôľu vo vzťahu k správnemu životu človeka vo stvorení Stvoriteľ veľmi jasne definoval Desatorom a Kristovým posolstvom lásky k blížnemu, ako k sebe samému. Kto podľa toho nežije, stavia sa proti Vôli Najvyššieho. Tým sa ale stavia proti Duchu Svätému a preto mu nič nemôže byť odpustené. A vskutku ani nie je, nikdy nebolo a nikdy nebude. Dôsledkom toho je práve utrpenie, ktoré nás v živote stretá. Utrpenie je teda bolestným zhmotnením dôsledkov nášho vlastného prestupovania Vôle Najvyššieho, vyjadrenej v Desatore a v prikázaní lásky k blížnemu. Kristus však priniesol ľudstvu nový Zákon. Zákon Lásky, ktorým je možné eliminovať tvrdosť Zákona Spravodlivosti. Ak totiž budeme milovať a ctiť si svojich blížnych, ak im budeme pomáhať, ak budeme voči nim dobrými a spravodlivými, v železnom Zákone spätného účinku sa nám potom musí vrátiť nazad iba láska, dobro, pomoc a spravodlivosť. Ak totiž platí: Oko za oko, zub za zub, bolesť za bolesť, tvrdosť za tvrdosť a strádanie za strádanie, tak rovnako platí: láska za lásku, dobro za dobro a spravodlivosť za spravodlivosť. Jedine takto je možné eliminovať tvrdé účinky Zákona Spravodlivosti a to bez toho, že by na ňom musela byť zmenená hoci len čiarka. Kto teda žije v Zákone Lásky, môže očakávať iba dobro, šťastie a mier. Kto ale nežije v Zákone Lásky, ten automaticky a samočinne spadá pod účinky Zákona Spravodlivosti, vyjadrenej slovami: Oko, za oko, zub za zub. Toho bude musieť postretnúť utrpenie, ktoré je dôsledkom tohto Zákona. Potom človeku nezostane nič iného, ako utrpenie prijať, lebo nie je ničím iným, ako ovocím jeho vlastného, nesprávneho jednania. Ak ale chceme, aby sme sa utrpeniu v budúcnosti vyhli, ak chceme, aby nás už viac nemusel zraňovať železný Zákon Spravodlivosti, neostáva nám nič iného, ako podriadiť sa Zákonu Lásky. Podriadiť sa vo svojom myslení, cítení, reči a jednaní Vôli Najvyššieho, jasne definovanej v Desatore a v Kristovej výzve k láske k blížnemu, ako k sebe samému. Stručne zhrnuté: Človeče, podriaď sa Vôli Božej a budeš šťastný! Ak sa ju totiž rozhodneš ignorovať, budeš trpieť. Nie tým, že by ťa snáď Stvoriteľ trestal. Budeš trpieť jedine neblahými dôsledkami svojho vlastného jednania. Rozhodni sa ako chceš. Právo slobodného rozhodovania ti nebude upreté. Nikdy sa však nevyhneš dôsledkom, ktoré ti každé tvoje slobodné rozhodnutie prinesie. http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.

Re: Poburujúce predpovede počasia

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 20. 11. 2012 22:21

motto: "Keď m.s. zaseje, musí aj zožať!" Za každým, keď sa na televíznej obrazovke objaví bosorka Mráčková, neviem, či sa patrí triasť sa od strachu, alebo sa tešiť, že ma nebude bolieť chrbtica a kĺby. Ako sa rozhodnúť? Bude slnečno, alebo prídú daždivé dny, bude sa mi páčiť to, či ono, ľúbim viac prírodu, alebo len seba samého? Viem, za špatné rozhodnutie mi hrozí spravodlivá odplata, spravodlivý protiúder. Večnému utrpeniu sa však ajtak nevyhniem, lebo ako mestský človek, extrémne zahľadený do seba, egoistický netvor počítačového typu, následujem iné prikázania. Napríklad som voľakde čítal, že "základem zdraví je milovat sám sebe". To mi príde lepšie, ako strach pred imaginárnou spravodlivosťou. A taktiež, pokiaľ milujem seba samého, milujem i svojich blížnich. Posuďte, nieje to ozaj lepšie, ako ich otravovať poplašnými zprávami? To radšej zostanem neverný a vierolomný syn prírody, pretože v pekle, tam je predsalen teplúčko...

Re: Poburujúce predpovede počasia

Zaslán uživatelem/kou: oto

Datum: 20. 12. 2012 11:46

Dobro, ktoré bolí Nech dobro, nech iba podporujúce a povzbudzujúce dobro prúdi ku všetkým ľuďom! Takéto prianie dobra, podpory a povzbudenia ostatným nech sa stane životným krédom každého človeka. Lebo iba vtedy, keď dobro prajeme iným, môže dobro prúdiť ku nám samotným a podporovať nás. Tak tomu bolo vždy a tak tomu bude v zvlášť zosilnenej miere v nadchádzajúcom období. V období, v ktorom nás iba dobroprajnosť voči iným môže ochrániť od zla. Dobro! Čo je to vlastne dobro? Skutočné dobro? To ani zďaleka nie je napĺňanie nekonečných ľudských prianí, žiadostí a túžob. Pravé dobro je len to, čo napomáha k nášmu duchovnému vzostupu. K nášmu dozrievaniu v skutočnú osobnosť. V zrelého človeka, pre ktorého je úplnou samozrejmosťou spravodlivosť, česť, vnútorná čistota a ušľachtilosť, ústretovosť a pomáhanie iným. V tomto spočíva dobro! V tomto spočíva duchovná zrelosť! Dosiahnutie práve tejto méty je životným cieľom každého človeka. Jediným výstižným slovom vyjadrené, dobro znamená - dávať. Dávať a nie brať! V tejto jednoduchej kategorizácii definície dobra však žiaľ došlo medzi ľuďmi k chybnému významovému posunu, pretože dobro sa dnes u väčšiny spája s pojmom brať. Dobro je teda podľa nich brať! Brať, mať, získavať, vlastniť a užívať si! Práve to sa dnes považuje za dobro. Nie dávať! Dávať ostatným seba samého svojim spravodlivým, čestným, čistým, ušľachtilým a ústretovým jednaním. Dávať iným seba samého vo svojej ochote pomáhať im. Zo Zdroja všetkého Dobra, zo Zdroja Svetla však už prúdi k zemi zvýšená sila, ktorá bude v každom človeku podporovať iba to dobré. Podporovať a posilňovať iba to skutočne dobré! Ale keďže väčšina ľudí na tejto zemi vníma dobro úplne inak, úplne odlišne, ako už bolo poukázané, bude toto prúdenie zvýšenej sily Dobra väčšinou ľudí pociťované ako tiesnivý tlak. Ako bolesť. Ako úder, rozbíjajúci ich falošné, pomýlené a pokrivené predstavy o dobre. Prúdenie sily skutočného Dobra totiž na zemi podporí, povzbudí, posilní a povznesie iba to skutočne dobré. Iba to, čo chce dávať! Iba to bude posilnené, povzbudené a podporené. Všetko ostatné a všetci ostatní budú tiesnení, zraňovaní a bití dovtedy, kým sa nepodriadia a neprispôsobia tomu, čo je skutočne dobré. Alebo, ak sa budú vytrvalo odmietať podriadiť, až dovtedy, kým nebudú zlomení, zničení a vyhladení. Kým nevymiznú všetky falošné, pokrivené a mylné ľudské predstavy o „dobre“, ktoré v skutočnosti nikdy dobrom nebolo. Prúdenie sily Dobra tak nakoniec zničí všetko to, čo sa za dobro iba považovalo a falošne vydávalo. Stane sa tak preto, aby skutočné dobro nakoniec zvíťazilo. Aby konečne zvíťazilo pravé dobro a spolu s ním sa zaskveli všetci ľudia, toto dobro v sebe nesúci. Ľudia čistí, ušľachtilí, čestní, spravodliví a vždy ochotní pomáhať iným. Každému, kto takým nie je sa preto bude zdať to, čo prichádza, ako niečo stiesňujúce, zraňujúce a bolestné. Ako úder! Ako nepochopiteľný sled úderov a rán bez konca, ktoré v ňom budú bolestné lámať jeho falošné predstavy o dobre. A človek to buď pochopí, podvolí sa a zmení sa, alebo bude zlomený. Zlomený definitívne, ako trvalá prekážka skutočného dobra. Áno, pre pomýlené a pokrivené predstavy ľudí o dobre, a z nich vyplývajúceho pomýleného a pokriveného jednania im prúdenie zvýšenej sily zo Zdroja Dobra spôsobí veľké utrpenie. Bude tomu tak však žiaľ, iba ich vlastnou vinou. Aj keď teda prichádzajúce dianie prinesie mnohým veľa bolesti, nemožno nič iného, ako radostne zvolať: Dobro tomuto svetu! Nech dobro, dobro všetko podporujúce a povzbudzujúce prúdi ku všetkým ľuďom na zemi! http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.

Re: Poburujúce predpovede počasia

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 20. 12. 2012 18:55

Dobré je, když je dobro dobré, protože, když dobro dobré není, tak je to nadobro nedobré. Pak je také dobré dobro, když je dobré, protože dobrých dober je jak jehel v kupce sena. A pak jsou tu dobráci, dobrodějové, dobrodruzi, dobrmani, dobrozvěsti a ... ještě tu máme léčebné poradkyně, co mají koutky plné dobrých rad, protože, když už je každá rada drahá, tak je dobrá rada fakt nad zlato, ber kde ber. A teď bez legrace, bohužel ani etikoterapeut se evidentně nedokáže vypořádat se spamem (neplacenou nevyžádanou reklamou), kterým web města Buštěhradu už po dlouhé roky otravuje náboženská sekta skrývající se za iniciály "M.Š." nebo "kusvetlublog". A to dobré není ...

Re: Poburujúce predpovede počasia

Zaslán uživatelem/kou: Dagmar Novotná

Datum: 27. 12. 2012 09:39

Možná jste si nevšiml, pane Blesku, ale toto je diskuzní fórum, otevřené všem. Poud chce někdo diskutovat, diskutuje, pokud chce někdo demagogicky hanit vše, dělá tak, pokud chce někdo upřímně chválit, chválí a pokud někdo má potřebu šířit tímto způsobem svoje světonázorové zaměření, dělá tak. Vy, takový otevřený a vzdělaný, multikulturní a společenský člověk přece nejste xenofobní, že ne? Nechcete určitě upírat lidem právo na sebeurčení a svobodu vyznání a hlavně svobodu projevu zakotvené v naší Ústavě, že ne? Ale jak Vás znám, tak se teď dozvím, že já Vás sem chodím zase poučovat. :-) no vidíte, jak rozmanité, že?!! Uvolněte se člověče :-) nač stále ta křeč?

Re: Poburujúce predpovede počasia

Zaslán uživatelem/kou: Dagmar Novotná

Datum: 27. 12. 2012 09:58

Byť je tento blog pro mnohé obtěžující na těchto stránkách, mám za to, že tolik negace,zlobných projevů ega, které se zde vyskytují, vede autora příspěvků nejspíše k tomu, že je sem umisťuje. Mají zřejmě snahu "zpozitivnit" myšlení buštěhraďáků. On/ona si asi bohužel neuvědomují, že lidé nechtějí tuto jejich osvětu, že u většiny pravidelných diskutérů je to ztráta energie a času. Nicméně, požádala jsem je o jiný výběr místa pro jejich osvětu.

Re: Poburujúce predpovede počasia

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 06. 01. 2013 19:58

Jsem rád, že slova o svobodě projevu zazněla právě od odpovědné koordinátorky oficiálního městského bulletinu, paní Novotná. Když to tak vezmu, trochu je mi líto, že jste se k nám nepřidala, když ještě BZ "potřeboval" redakční radu. Poznala byste aktivní partu lidí, kteří určitě nikdy nikomu žádnou svobodu neupřeli, natož byli byli jakkoliv xenofóbní. Spíše naopak, nebýt mezi námi několik rodilých Buštěhraďáků, byli bychom sami možná "smeteni do tůně obtížných náplav" mnohem dříve, než se stalo. Milan Šupa, skrytý pod značkou "m.s." posílá na web města své mnohočetné litanie minimálně již od roku 2008, ale nikdy, ani jedenkrát, se netýkaly buštěhradské problematiky, jakkoliv ani mně "není lhostejný úpadek celospolečenských vztahů a mravů". Již před lety jsem psal jemu i tomu "slovenskému institutu", jehož výplody zřejmě inzeruje, že diskuzní fórum webu města Buštěhradu není vhodné pro tuto "spam-reklamu", bohužel bez odezvy. Důvod nebyl v upírání svobody, ale v "překrývání" mnohdy důležitých diskuzí záplavou nesouvisejícího textu. Chápu váš názor, že některé diskuze nemají příliš pozitivní charakter, ale je to zřejmě skutečný odraz momentální situace v našem městě. A právě proto mám i já ve svém projevu pořád jakousi zmiňovanou křeč. A tu bohužel ani "m.s." nedokáže zvrátit.

Re: Poburujúce predpovede počasia

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 07. 01. 2013 08:22

Ano, diskusní fórum je otevřeno všem, kteří chtějí diskutovat. Nikoliv spamovat. To je ostatně zásada každého fóra (většinou to bývá zakotveno i v nějakých pravidlech používání). Pan m.s.zde nikdy s nikým nediskutoval. Pouze jednou za čas zkopíruje sáhodlouhý text. Kdysi jsem dělala moderátorku a správkyni fóra jedné virtuální komunity. Podobné příspěvky, pokud jejich množství překročilo únosnou míru, se mazaly.