Diskusní fórum » Obecné fórum - archiv » Buštěhradské listy

Pátek 14.6.2024

 

Obecné fórum - archiv: Buštěhradské listy

Buštěhradské listy

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 10. 09. 2012 14:17

Dobrý den, pravděpodobně se ve Vašich schránkách v posledních dnech objevil nový časopis s názvem BUŠTĚHRADSKÉ LISTY. Vydává jej nově vzniklé občanské sdružení Buštěhradské fórum /www.bustehradskeforum.cz/. V redakční radě jsou: Jiří Blesk, Ing Jiří Janouškovec, Ing. Arch. Daniela Javorčeková, Ing. Jitka Müllerová a Jaroslav Pergl. Na grafice a designu spolupracují Dana Stolzová a Michal Fiala. Odpovědným koordinátorem je Jiří Janouškovec. /e-mail: bustehradskelisty@seznam.cz/ Doufáme, že Buštěhradské listy přijmete jako alternativní možnost svobodné prezentace svých názorů, postřehů a nápadů, tak, aby jeho náplň byla pestrá a zajímavá pro každého čtenáře. Těšíme se na Vaše příspěvky a děkujeme za podporu.

Re: Buštěhradské listy

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 12. 09. 2012 09:41

Již také na internetu, ke stažení zde: http://www.bustehradskeforum.cz/

Re: Buštěhradské listy

Zaslán uživatelem/kou: m.s.

Datum: 16. 09. 2012 13:59

Kto sú najdôležitejší ľudia na svete? Ešte existujú ľudia, ktorí držia našu zem. Bez nich by sa už dávno všetko zrútilo. Nie je ich veľa, ale je šťastím pre svet, že sú. Kto je to? Kto k nim patrí? Naša civilizácia je plná zla! Plná egoizmu, chamtivosti, materializmu, závisti, bezhlavej túžby po peniazoch, moci, majetkoch a užívaní si. Plná nečistoty, vyzývavého vyzdvihovania telesnosti a zvrhlosti. Plná nespravodlivosti, arogancie, pýchy, neúcty a bezcitnosti voči iným a tak ďalej a tak ďalej. Miliardy ľudí prijali tento životný štýl za svoj. Takto žijú, týmto sa riadia a toto podporujú! Vo svojich myšlienkach, činoch i názoroch! Niektorí sú v tom ťahúňmi a iniciátormi, iní sa nechávajú niesť prúdom. Prúdom, ktorý svojim pasívnym spôsobom schvaľujú, podporujú a neodporujú mu. Svet kráča cestou zla! A mnohí si vravia: veď predsa tak to chodí a ak sa človek chce mať dobre, ak chce niečo dosiahnuť, niekým byť, ak si chce niečo užiť, ak chce dobre zabezpečiť seba a svoju rodinu, neostáva mi nič iného. Jednoducho treba bojovať spôsobom a prostriedkami, aké si doba vyžaduje. Podobným spôsobom uvažuje väčšina a väčšina sa tak i riadi, a to každý podľa svojich schopností a možností. Na zemi však existujú aj ľudia, ktorí uvažujú inak. Ktorí sa nedali strhnúť zmieneným všeobecným trendom, ale dokázali si zachovať zmysel pre česť, spravodlivosť a ušľachtilosť. Dokázali si zachovať úctu a ústretovosť k ľuďom, ako i odstup od pseudo hodnôt tupého materializmu. Sú to ľudia iní, ako tí ostatní. Ľudia iní, ako väčšina, ktorí neraz preto, aby neboli vysmievaní a napádaní, si svoje postoje a názory radšej nechávajú iba sami pre seba. Nechávajú ich skryté v sebe, vo svojom najhlbšom vnútri, ktoré sa nijako nedokáže stotožniť s tým, ako žijú, myslia, správajú sa a jednajú ľudia tohto sveta, ktorí vedia „ako to chodí“. Takíto ľudia, vybočujúci z radu, boli na zemi vždy počas jej dlhej histórie. Nikdy ich nebolo veľa, ale vždy tu boli a našťastie sú i v dnešnej dobe. Keby ich nebolo, keby zmizli zo zeme, mocná ruka neoblomnej Spravodlivosti vševládneho Boha by už dávno zmietla celé toto hriešne a skazené ľudstvo z povrchu zemského . Len kvôli nim, kvôli tým zopár spravodlivým však zem ešte existuje! Oni, tichí, nenápadní a bezmenní, stojaci bokom, mimo hlavného prúdu, oni sú skutočnými osobnosťami našej civilizácie. Oni sú tými, ktorí držia zem! Oni sú tými skutočne veľkými a pravými ľuďmi, ktorým ľudský balast, považovaný súčasnou civilizáciou za osobnosti nesiaha ani len po členky. Oni sú soľou zeme! Áno, práve oni, vo svojej tichej nenápadnosti sú najpotrebnejšími ľuďmi na zemi, ktorých ak by nebolo, nastal by koniec. Koniec a zničenie presne tak, ako boli Hospodinom v dávnych časoch zničené hriešne mestá, v ktorých sa nenašiel dostatočný počet spravodlivých. Dostatočný počet na to, aby mohli byť zachované a aby ich ďalšia existencia bola oprávnená a mala nejaký zmysel. Vy, usilujúci o ušľachtilosť a spravodlivosť, ktorí veľmi dobré cítite, že tak, ako to vo svete funguje dnes, že tak to vôbec nemá byť, vy, ktorí prechovávate úctu k iným, vy, ľudia dobrého a čistého srdca zdvihnite hlavy! Pán a vládca všehomíra o vás vie! On podrží nad vami ochrannú ruku! Nech ste už kdekoľvek. V ktorejkoľvek cirkvi, denominácii, či profesii. V ktoromkoľvek národe, etnickej skupine, či rase. Lebo vy, usilujúci o dobro a spravodlivosť, nech už ste kdekoľvek, vy ste soľou zeme! Vy ste tí poslední v očiach tohto sveta, ktorí sa stanú prvými. Nenechajte sa prevalcovať dobou a vytrvajte v hodnotách svojho dobrého, čistého a ušľachtilého srdca. Lebo čím tmavšou a čiernejšou je noc prepadu všetkých skutočných hodnôt, tým bližšie je svitanie! Tým bližšie je nové, žiarivé ráno.! Tým bližšie je čas, kedy bude burina oddelená od pšenice! A pšenicu zhromaždia v Pánových sýpkach, kým burinu zviažu a spálila v ohni. Dobro zvíťazí! Zvíťazí spravodlivosť, česť, ušľachtilosť a pomáhajúca láska k blížnemu! Meč Spravodlivosti vševládneho Boha vyhladí zlo z tejto zeme a spolu s ním i všetkých tých, ktorí mu slúžili, podporovali ho a prechovávali ho vo svojom vnútri. Lebo právo na život vo stvorení má iba dobro, kým zlu bol len milostivo prepožičaný čas, aby spoznalo vlastnú nízkosť a pretvorilo sa v dobro. Čas, určený na to však už vypršal! Bije hodina dvanásta! Zlo tohto sveta očakáva už iba agónia a po nej rýchly koniec. Rýchly koniec všetkého zla, všetkých jeho tvorcov, prisluhovačov a podporovateľov! Vy, usilujúci o dobro, čistotu, česť a spravodlivosť preto vytrvajte! Vy ste v práve! Vy stojíte vo Vôli a ochrane Pána! Jasne sa to všetkým ukáže, keď padne ľudské pravo a bude zlomená voľa tohto sveta. Svet, ktorý opovrhol všetkými vznešenými a ušľachtilými hodnotami bude zanedlho vyššou mocou zrazený na kolená! Na kolená a do prachu, aby spoznal svoju ničotnosť! Aby mohla naplno vyniknúť skutočná veľkosť! Pravá veľkosť ľudí dobrého, čistého a ušľachtilého srdca! Vytrvajte! Už to nebude dlho trvať! http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.

Re: Buštěhradské listy

Zaslán uživatelem/kou: Jana K.

Datum: 17. 09. 2012 12:33

Lidi, díky za Buštahradské listy !!! Už jsem se doopravdy lekla, že zvítězil nevkus a nerozum a že teď už budu odkázaná pouze na ty barevné reklamní plátky, které vydává místní zastupitelstvo (drze stále pod názvem Buštěhradský zpravodaj). Jejich hodnota, co se týče obsahu je absolutně nulová, grafické ztvárnění naprosto příšerné a vzhledem k tomu, že jsou na nepříjemném voskovném papíře, tak postrádám jejich jediný logický smysl(důvtipný čtenář si doplní sám) Takže ještě jednou díky za vaší práci a pokud mohu nějak pomoci při realizaci dalších čísel Buštěhradských listů, tak to ráda udělám. S pozdravem. Vaše čtenářka Jana K.

Re: Buštěhradské listy

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 17. 09. 2012 16:08

Jana K. napsal/a: ------------------------------------------------------- > Lidi, díky za Buštahradské listy !!! > Už jsem se doopravdy lekla, že zvítězil nevkus a > nerozum a že teď už budu odkázaná pouze na ty > barevné reklamní plátky, které vydává místní > zastupitelstvo (drze stále pod názvem Buštěhradský > zpravodaj). Jejich hodnota, co se týče obsahu je > absolutně nulová, grafické ztvárnění naprosto > příšerné a vzhledem k tomu, že jsou na nepříjemném > voskovném papíře, tak postrádám jejich jediný > logický smysl(důvtipný čtenář si doplní sám) > Takže ještě jednou díky za vaší práci a pokud mohu > nějak pomoci při realizaci dalších čísel > Buštěhradských listů, tak to ráda udělám. > S pozdravem. > Vaše čtenářka Jana K. Vážená paní Jano, Vaše rozhořčení nad tím, že je nadále vydáván Buštěhradský zpravodaj zřejmě plyne z neznalosti faktů. BZ vydává Město Buštěhrad, a ani dříve tomu nebylo jinak. Vydavatel má také právo rozhodovat se o změnách, které v BZ nastaly. Osobně se s Vaší kritikou současné podoby BZ neztotožňuji, ale nechci polemizovat nad Vaším pohledem na věc. Co se mi zdá důležité, a to bych rád znovu zdůraznil, dle mého by neměly být Buštěhradské listy nějakým "protivníkem" městského zpravodaje. Smyslem, na němž jsme se shodli, je mimo jiné hlavně nabídka mediálního prostoru pro ty, kteří se: - buď v Buštěhradském zpravodaji prostě nechtějí prezentovat - nebo by jejich příspěvky nebyly ve shodě s tématy určenými úřadem - nebo prostě chtějí napsat více než předepsaných pět set slov - nebo se jim prostě platforma Buštěhradských listů lépe zamlouvá a své důvody nechtějí sdělovat. Stejně, jako ve "starém zpravodaji", ani v BL se nemusí příspěvky nutně shodovat s názory redakční rady, ani v BL bychom neradi otiskovali nějaké vulgarity nebo protizákonné příspěvky. Nebojím se však říci, že redakce BL je opravdu otevřena všem tématům a všem přispěvovatelů bez rozdílu. V tom je možná ten malý rozdíl mezi oběma buštěhradskými časopisy. Vaše nabídka na spolupráci je velmi potěšující. Bez skromnosti ji lze zařadit k mnoha podobným z poslední doby. Je však jen na Vás a na ostatních čtenářích BL, zda nás kontaktujete osobně nebo zašlete svůj příspěvek do některého z dalších čísel. Budeme se těšit. Jiří Blesk člen redakční rady Buštěhradských listů

Re: Buštěhradské listy

Zaslán uživatelem/kou: Renáta Šťastná

Datum: 05. 10. 2012 10:24

Dobrý den, včera jsem se viděla s panem Perglem, který přišel na moje autorské čtení do Seifertovny. Dnes mi poslal pár fotek a poděkování, ale neposlal mi na sebe mail. Prosím, můžřete mi dát na něj kontakt? Ráda bych se s ním i domluvila na příspěvcích pro Buštěhradské listy :-) Díky moc Renáta Šťastná

Re: Buštěhradské listy

Zaslán uživatelem/kou: Petr

Datum: 05. 10. 2012 15:15

m.s. napsal/a: ------------------------------------------------------- > > Naša civilizácia je plná zla! Plná egoizmu, > chamtivosti, materializmu, závisti, bezhlavej > túžby po peniazoch, moci, majetkoch a užívaní si. > Plná nečistoty, vyzývavého vyzdvihovania > telesnosti a zvrhlosti. Plná nespravodlivosti, > arogancie, pýchy, neúcty a bezcitnosti voči iným a > tak ďalej a tak ďalej. Souhlasím, horlivě přikyvuji! A i já se chci připojit k tomu, aby ostatní prohlédli. Pojďme to spolu změnit. Třeba tak že začneme spamovat diskuze :o) Krásný den všem

Re: Buštěhradské listy

Zaslán uživatelem/kou: Alena

Datum: 10. 10. 2012 12:31

Dobrý den, nám se teda BL nedostaly do rukou, ale děkuji za odkaz :-) Přeji hodně úspěchů .Hezký den

Re: Buštěhradské listy

Zaslán uživatelem/kou: Eliška Hrabinová

Datum: 10. 10. 2012 14:36

Aleno, mohu se zeptat, z jaké části Buštěhradu jste? Roznos měl až na pár výjimek proběhnout všude, ale už jsou nějaké odezvy, že BL nebyly ve schránce nalezeny. Děkuji.

Re: Buštěhradské listy

Zaslán uživatelem/kou: Alena

Datum: 17. 10. 2012 10:01

Bydlíme u školy. Hezký den.

Re: Buštěhradské listy

Zaslán uživatelem/kou: Vladimír F.

Datum: 18. 10. 2012 20:17

Dobrý den, chtěl bych se připojit k potěšeným "gratulantům" k vydání Buštěhradských listů. Taky se mi nějak nezdálo, že s novým designem BZ se vše den ze dne změnilo a zrůžovělo, a že žádný problém již nikde není... Děkuji za objektivní postoj redakce Buštěhradských listů a ostatních přispěvatelů v jednotlivých článcích a přeji mnoho elánu a insirace. vf

Re: Buštěhradské listy

Zaslán uživatelem/kou: RedFox

Datum: 05. 11. 2012 08:38

Vážení, ačkoliv jsem uvítala jinou alternativu místního zpravodaje jako doplnění a chtěla jsem vám poblahopřát, po přečtení druhých listů musím říct, že blahopřeji, ale v jiném slova smyslu. Říkáte, nová názorová platforma? Já spíš znova vidím bulvár, tím se nechci dotknout přispěvovatelů s kulturní a podobnou tématikou. Blahopřeji! Příspěvky typu autorů jako je p.Sejkora/stínový zastupitel/, jste otevřeli znovu cestu vzájemného napadání, nevkusných prohlášení a pomluv. Navíc, při neinformovanosti tohoto zastupitele, protože já nevidím, že by za svoje působení měl cokoliv za sebou, jakoukoliv práci, na kterou by mohl ukázat a říct: "o toto jsem se zasloužil", je otevřen prostor pomluvám a překrouceným informacím.Je mi líto, vím, je to vaše názorová platforma, a vy nejste odpovědni za obsah příspěvku. Tento člověk by ale měl mít trochu soudnosti a raději mlčet, nebo dát svůj mandát k dispozici někomu, kdo umí pracovat a ne jen hloupě tlachat a pomlouvat.

Re: Buštěhradské listy

Zaslán uživatelem/kou: Petr Sejkora

Datum: 05. 11. 2012 22:55

Milá liško, tvůj projev vyvolává pochybnosti už proto, že jej nepodepíšeš. Dále pak napadáš mou osobu a ne názory, které uvádím v Listech. Napadneš-li mé názory, vznikne debata na témata, která chceme slyšet, a věř liško, že mé argumenty jsou silné. Dovolím si zde vyjádřit upřímné díky redakční radě Buštěhradských listů za zachování svobody slova. Můj mandát zastupitele je ve své polovině. Jsem orientovaný na školu resp. mládež. Zasadil jsem se o urychlenou výstavbu školky ve škole, jež byla provedena pozdě a špatně. To jest ale jen polovina cíle mého působení v zastupitelstvu. Trvám na odstěhování Úřadu a uvolnění dalších prostor pro školku. V realizaci tohoto záměru brání postupy současného vedení města a tyto, a další špatné postupy otevřeně a svobodně kritizuji. Omlouvám se, že jsem neshledal nic pozitivního. Jako zastupitel spolupořádám kulturní akce s finančním výtěžkem pro školní družinu, sportovní akce, realizoval jsem úspěšnou dotaci pro veřejnou knihovnu, stojím za odklizení hrůzné-černé skládky u AV Tank a dělal bych více, nebýt hořký ze současného stavu věcí. Můj mandát, dá-li bůh, si ponechám ještě dva roky. Chci věnovat pozornost projektu rekonstrukce buštěhradského sportoviště a fungování svobodného komunitního televizního kanálu TV Buštěhrad. Petr Sejkora

Re: Buštěhradské listy

Zaslán uživatelem/kou: Petr Sejkora

Datum: 05. 11. 2012 23:53

Pro nezasvěceného čtenáře bych měl doplnit, že jsem měl zpracovaný projekt na výstavbu školky ve škole již v únoru 2011. Předložil jsem odhad investic zpracovaný lokální firmou pohybující se v hodnotě do 1 milionu korun.(ne střecha)Projekt byl již tehdy písemně schválen z hlediska požární bezpečnosti a hygieny. V červnu 2011 zastupitelstvo výstavbu školky ve škole zamítlo na úkor posunutí prací v zámku-přetěhování úřadu tam-výstavbu školky místo úřadu. Tehdejší termín velkého stěhování? nejpozději únor 2012. Zámek stále není hotov, úřad nemůže opustit prostory ve prospěch školky v Hřebečské ulici. Musela se rychle stavět školka ve škole. O rok později a draze. Stejně draze probíhá zbrklá úprava prostor v zámku, jež jde do milionů. Veřejnou kritikou chci poukázat na skutečnost, že špatná rozhodnutí a mrhání penězi nakonec zaplatí kultura, sport, školství resp.příspěvkové organizace města. Řekneme těm spolkům, že doba je zlá? Nemusíme, jen ti lidé, kteří takovou dobu simulují, musí od kormidla pryč. P.S.

Re: Buštěhradské listy

Zaslán uživatelem/kou: Petr Sejkora

Datum: 05. 11. 2012 23:59

Liško, bude se to chtít trochu zamyslet nad tím, co píšu. P.S.

Re: Buštěhradské listy

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 06. 11. 2012 10:12

Milá Rudá liško (jak příznačný nick!:D), hodnotit podle jednoho článku celé Buštěhradské Listy, není to trochu demagogie? Ale ať je již Váš názor jakýkoliv, Buštěhradské listy především nechtěly udělat to, co učinilo vedení města ve starém Buštěhradském zpravodaji - tedy cenzurovat obsah časopisu. Neboť, jak praví staré přísloví, tam, kde usilujeme o to najít pravdu, nebývá nikdy úplný mír. Příspěvek pana Sejkory je v sekci ohlasů čtenářů, stejně jako tam příště klidně může být Vaše reakce - pokud ji tedy podepíšete, neboť anonymy se neuveřejňují. Píšete, že byste byla ráda, kdyby pan Sejkora postoupil svůj mandát někomu, "kdo umí pracovat a ne jen hloupě tlachat a pomlouvat", tedy někomu dalšímu z TOP 09. Nezlobte se, ale co tady TOP 09 zatím předvedla? "Koaliční dohodu" s bývalými komunisty (přestože TOP 09 má ve stanovách, že nesmí spolupracovat s komunisty), nátlak na zastupitele, který má jiné názory, než "strana" (přestože jako na potvoru jediný z celé kandidátky uspěl - proč asi?) a infiltrace tří lidí z jedné rodiny na úřad jakožto noví zaměstnanci. Za těchto okolností rozhodně netoužím vidět, jak by takový nový zastupitel z řad TOP 09 "pracoval". P.S. Asi je to náhoda, ale Váš styl psaní mi nějak připomíná jistou paní Novotnou ;)

Re: Buštěhradské listy

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 06. 11. 2012 21:36

Vážení čtenáři, ať je váš názor takový nebo makový, nebojte se jej napsat do Buštěhradských listů! Nebude-li to anonym nebo sprosťárna, není problém, aby byl uveřejněn. Stejně tak je prostor i reakcím na publikované články. Nikoli však z touhy po nějaké laciné senzaci, liško podšitá! Jedním z důvodů edice BL bylo totiž právě vytvoření pomyslného "boulevardu" (bulváru), tedy prostoru ve smyslu široké, živé, otevřené a přehledné ulice ve městě. Promenády, kde by se lidé potkávali, povídali si, projevovali si úctu a respekt, usmáli se na sebe vzájemně, ale i na sebe sama. Je jen na nás, zda najdeme dost odhodlání říkat si věci pravdivě, ať je to jednou příjemné, a jindy zase ne. Jednoznačně lepší je totiž kráčet po onom bulváru mezi lidmi s otevřeným hledím, než se plížit temnými uličkami a anonymně čmárat po zdech. JB

Re: Buštěhradské listy

Zaslán uživatelem/kou: Dagmar Novotná

Datum: 14. 11. 2012 11:36

Jejda!! koukám, že se za každých okolností a vždy musí najít viník!!! :-) 14 dní jsem mimo signál a přesto mě tady propíráte, že, paní Javorčeková? Jak vidno, vidíte mě všude a za vším. (nevím zdali být potěšena nebo naopak pohoršena :-) ) V podstatě, je mi to jedno. Hlavně, že máte o čem psát, že? Sorry, že jsem! :-)

Re: Buštěhradské listy

Zaslán uživatelem/kou: Dana Heráňová

Datum: 14. 11. 2012 11:46

Přečetla jsem vlákno a jedna technická poznámka - najedete-li myší na nick RedFox, uvidíte e-mailovou adresu, v níž je obsaženo jméno autora.

Re: Buštěhradské listy

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 14. 11. 2012 22:22

Nikdo Vás tu nepropírá, paní Novotná. Vaše jméno zaznělo pouze okrajově v jediném z příspěvků.

Absence informací v BZ 7/2012

Zaslán uživatelem/kou: Ivona Kasalická

Datum: 05. 12. 2012 15:15

BZ 7/2012 jsem musela prohlédnout 2x, abych se ujistila, že jsem žádnou podstatnou informaci nepřehlédla - ona tam totiž ani žádná nebyla! Je nestoudné, že byl za peníze z rozpočtu města za drahé finance vytištěn lesklý a barevný plátek, ve kterém se čtenář v podstatě nic o dění ve městě nedozví. Nabízí se otázka, zda byla změna z dvouměsíčníku na měsíčník opravdu tak nezbytná a zda je ekonomické těch pár příspěvků od spolků ve městě za každou cenu každoměsíčně natahovat o prakticko-teoreticko-novotno-společenské texty o závisti, pohádkách a nudě. Pokud by ale město uvažovalo o přejmenování BZ na Nezištného rádce v boji proti nevědomosti a pro pomoc v depresích, pak byl byl tisk (samozřejmě při odsouhlasení zastupitelstvem) opodstatněn. V tom případě by ale nebylo nutné, aby byl roznášen do všech poštovních schránek - postačí jen do těch, jejichž majitelé je vzhledem ke svému duševnímu stavu a znalostem budou potřebovat.

Re: Buštěhradské listy

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 09. 12. 2012 17:34

Ať máme názor na současný obsah BZ jakýkoli, zarážející je finanční náročnost celé změny iniciované vedením MěÚ. Tato finanční náročnost je totiž kryta z daní nás všech občanů Buštěhradu. Nechce se mi věřit, že tato náročnost, která jde do částky přes čtvrt milionu Kč za rok, byla jedním z volebních slibů Pro Buštěhrad. Platíme si čas zaměstnanců úřadu, kteří se musí psaní věnovat, honit příspěvky a vyplňovat 16 stránek za každou cenu. Platíme si drahý tisk. Platíme si roznos. Inzerce náklad jistě tolik nesrazí a sponzoři by měli sanovat jiné potřeby města než zpravodajský buletin. Podle mého názoru jde o křiklavý důkaz, jak nehospodárně současná koalice TOP 09 a Pro Buštěhrad vede financování města. Jste s tímto stavem spokojeni?

Re: Buštěhradské listy

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 12. 05. 2014 21:53

Chtěll bych poděkovat čtenářům Buštěhradských listů za jejich pozitivní odezvu posledního čísla 10. Těší mě to o to víc, že ji slyším i od starších obyvatel města, pro které stále udržujeme velikost písma s přihlédnutím k jejich čitelnosti i pro ně. Pozitivní i negativní ohlasy rádi oceníme na emailových stránkách Buštěhradských listů.