Diskusní fórum » Obecné fórum - archiv » Buštěhrad chválí

Pátek 14.6.2024

 

Obecné fórum - archiv: Buštěhrad chválí

Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 01. 06. 2012 12:02

Rád bych založil téma, kde by občané mohli číst o chválihodných věcech, protože jinak je to dost depresivní fórum. Začal bych třeba chválou městského úřadu za to, že se (evidentně iniciativou paní Novotné) konečně na webu města pravidelně objevují poměrně čerstvé informace o činnosti úřadu a další aktuality pro občany. Bezvadná je nová možnost podívat se do katastrálních map v oddílu Praktické informace nebo promítání dokumentů při veřejném zasedání. Je ale škoda, že na oficiálních web-stránkách je stále spousta zastaralých, nedostatečných nebo i chybných informací o nnaem městě (viz třeba "státní vědecká knihovna" nebo hudební tělesa v sekci kultury, která již léta neexistují, zatímco nová vznikla, atd.). Chtěl bych také pochválit členy kultuního výboru, kteří mnoho hodin volného času věnují přípravě naplánovaných akcí (viz skvělý "jarní jarmark" nebo náročný "dětský den"). A nakonec chci pochválit kronikáře Jardu Pergla za to, že tak aktivně a se zaujetím sleduje dění okolo "těch našich Italů", tedy problematiku historického přátelství se svazkem obcí z údolí Valle di Ledro. Ale i za spoustu dalších aktivit, které pro naše město vykonává. Přidá se někdo do tohoto tématu?

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: rodiče

Datum: 01. 06. 2012 12:26

Líbí se nám, že už konečně možná bude rozšířena školka alespoň o jednu třídu. I když - to si povíme v září.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Dagmar Novotná

Datum: 01. 06. 2012 12:27

Souhlasím, že je mnoho pozitivních témat, na která stojí za to diskutovat. :-) Co se týče webu města, připravujeme s paní webmastrovou novou podobu webových stránek, kde budou promítnuty nejen aktualizace. To je ale otázka poprázdninová. Také si vážím práce pana Pergla, je to skutečně záslužná a zajímavá, pro město přínosná práce. Jsou zde ale i jiní lidé, ze kterými je vidět kus práce, to se nedá popřít.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Lukáš Jirkovský

Datum: 01. 06. 2012 17:37

Taky se rád připojím s chválou. Ohromě si cením práce mnoha lidí zde na Buštěhradu. Je tu spousta těch, kteří nepůsobí v žádné komisi, v žádném výboru, přesto svůj volný čas věnují tomu, aby se nám zde žilo lépe. Většina naší kultury zde stojí právě na lidech, kteří by to dělat vůbec nemuseli, ale protože je to baví a těší, tak to dělají. Konkrétně ani nelze jmenovat, protože jak poznávám prostřednictvím svého dědy, pana Pergla, další a další jeho známé, vidím, že je tady opravdu hodně aktivních lidí a to je jedině dobře!

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 01. 06. 2012 18:03

Při myšlence na to, jak zvládnul můj syn Eda nedávnou maturitu, propadám se hanbou a omlouvám se všem za svou hrubku již v první větě tohoto tématu. To opravdu není CHVÁLYHODNÁ vizitka. (Ale, to víte, já to před mnoha lety dal z češtiny jen zuby-nehty za tři...)

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 01. 06. 2012 21:12

Já se také přidám. Co se vedení MěÚ týká, chválím za dataprojektor na VZ. Brání přehmatům při hlasování. Povzbuzuji k většímu, širšímu využití - prezentace VZ v Power Pointu u klíčových bodů. Cifry, podmínky výběrových řízení, firmy, složení komisí, atd. Chválím všechny ty, co zdarma dělají vše, co mohou, pro kulturu v tomto malém městě. Chválím zastupitele, kteří hlasují pro prospěch obce i zastupitele, kteří upozorňují na chyby, nedostatky nebo prostě ukazují druhou stranu mince dané záležitosti. Chválím pana Bleska, že se aktivně zapojuje v diskusích, například o barvě budoucího vozítka pro TS. S červenou barvou ale osobně nesouhlasím. Chválím paní Novotnou, že oživila diskusní fórum tohoto webu svými vstupy.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 15. 06. 2012 08:10

V první řadě bych chtěl pochválit Danielu Javorčekovou a Jirku Janouškovce za přípravu petice ke Středočeskému kraji za záchranu buštěhradského zámku. Mám velkou radost, že tuto petici podporuje buštěhradské zastupitelstvo. Jsem rád, že stejný postoj zaujal i náš městský úřad. A opravdu upřímně bych zde chtěl poděkoval i všem dalším občanům a institucím, jenž svým podpisem podpoří letité úsilí o oživení zámeckého areálu. Předpokládám, že nejen Buštěhraďané pochopí, jak je důležitý nadhled napříč spektrem politických nebo osobních zájmů, tak aby byla zachráněna jedna z nejvýznamějších památek historie našeho města, regionu i kraje. Doufám, že se všichni sami budou včas zajímat o to, kde jsou umístěny petiční archy, aby se do termínu předání petice nashromáždilo co nejvíce podpisů.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 26. 06. 2012 12:25

Při včerejším veřejném zasedání se zastupitelstvo usneslo na prohlášení, že bioplynovou stanici v Buštěhradě nechceme! Je dobře, že nikdo nehlasoval opačně, ani se nikdo nezdržel. Před plánovanou schůzkou s investory v sokolovně je to více než zásadní akt. Mezi mnoha jeho iniciátory lze vyzdvihnout výbor pro životní prostředí, jenž první formuloval jasné stanovisko a mnohá praktická doporučení.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 26. 06. 2012 12:29

Při včerejším veřejném zasedání se zastupitelstvo usneslo na prohlášení, že bioplynovou stanici v Buštěhradě nechceme! Je dobře, že nikdo nehlasoval opačně, ani se nikdo nezdržel. Před plánovanou schůzkou s investory v sokolovně je to více než zásadní akt. Mezi mnoha jeho iniciátory lze vyzdvihnout výbor pro životní prostředí, jenž první formuloval jasné stanovisko a mnohá praktická doporučení.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 03. 07. 2012 21:53

Chci pochválit pana Dědiče, že utnul nekonečné projevy k BPS na posledním VZ a trval konečně na hlasování. Věřím, že rozhodnutí zastupitelstva se brzy ukáže tam, kde je dosud souhlas toho starého zastupitelstva s BPS. Oceňuji, že paní Novotná, referentka územní samosprávy a pracovník pověřený komunikací s médii vyvodila osobní zodpovědnost na základě prověřování kontrolním výborem vzhledem k jejím dalším aktivitám.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 12. 07. 2012 22:04

Nelze než pochválit skutečnost, že se uskutečnila schůzka starostky s hejtmankou kraje. V aktualitách jsem se dočetl jen to, co už bylo řečeno na veřejném zasedání. Novinkou pro mne je předání nějakého "dopisu o zámku". Mohl by někdo z úřadu text toho dopisu uveřejnit na webu města? Možná se také dozvíme podrobnosti z onoho setkání? Bude to alespoň v renovovaném zpravodaji? A kdy?

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 13. 07. 2012 00:14

Ano, je dobře, že paní starostka podpořila společné úsilí občanů avizovanou návštěvou na kraji.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Dagmar Novotná

Datum: 13. 07. 2012 10:12

Text dopisu, který byl osobně doručen paní hejtmance, uveřejní paní starostka buď zde, na webu nebo jej přednese na příštím zasedání zastupitelstva. V této době by již měla mít k dispozici i odpovědi, popř. návrhy na řešení.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 13. 07. 2012 23:05

Skutečně nevím, co více můžeme očekávat. Hlavní cíl, aby se nehlasovalo 28. 6. na KZ o odstoupení od smlouvy, byl splněn již při návštěvě u paní Moravčíkové den před tím při předání petice. Výsledek jednání byl paní starostce předán. Teď se nebude dít zřejmě nic, až do výsledku voleb do kraje. Pak začíná druhé kolo. Osobně chci věřit, že i potom bude MěÚ iniciativní v jednání o zahájení rekontrukce na objektu zámku patřícímu kraji do konce roku 2013.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 30. 10. 2012 17:21

Nelze než pochválit prezentaci (pomocí projektoru) záměrů na posledním veřejném zasedání městského zastupitelstva. Nyní si zákonně zveřejněné dokumenty ke změně č. 4 územního plánu můžeme prostudovat i na úřední desce města.

Smogová situace

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 28. 11. 2012 18:00

Líbí se mi, jak MěÚ informuje občany o smogové situaci. Zpráva je podána tak sugestivně, že máte pocit, že máte smog přímo na monitoru: http://www.mestobustehrad.cz/zprava.php?id=141

Re: Smogová situace

Zaslán uživatelem/kou: Eliška Hrabinová

Datum: 28. 11. 2012 21:12

Trocha nového veřejného osvětlení kolem zámku. Svítí báječně a konečně je tam vidět. Skvělé!

Re: Smogová situace

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 09. 12. 2012 19:31

Chci pochválit akceschopnost MěÚ, který rozeznal majitele díry u kanálu u hřbitova a díru zaslepil. Jezdí se mi nyní na Prahu pohodovějia nemusím na díru dávat pozor. Děkuji.

Re: Smogová situace

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 23. 12. 2012 00:26

Chválím MěÚ za akci šikovné ruce (viz aktuality). Pokud se to vezme vážně, je to dobrá šance a správná cesta dát příležitost výdělku buštěhradským řemeslníkům.

Re: Smogová situace

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 25. 12. 2012 13:34

janvec napsal/a: ------------------------------------------------------- > Chci pochválit akceschopnost MěÚ, který rozeznal > majitele díry u kanálu u hřbitova a díru zaslepil. > Jezdí se mi nyní na Prahu pohodovějia nemusím na > díru dávat pozor. Děkuji. Já teda nevím, ale já bych tam dával bacha pořád. Zase taková pohoda to není.

Re: Smogová situace

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 25. 12. 2012 14:26

janvec napsal/a: ------------------------------------------------------- > Chválím MěÚ za akci šikovné ruce (viz aktuality). > Pokud se to vezme vážně, je to dobrá šance a > správná cesta dát příležitost výdělku > buštěhradským řemeslníkům. POZOR! Již před časem jsem své curriculum vitae (včetně výčtu schopností mých "šikovných rukou") městskému úřadu poskytl. Vsadím se , že tyto mé osobní údaje již úřad "tak nějak prostě nemá", protože se tam jednoduše některé dokumenty záhadně ztrácejí. Jako další příklad bych mohl uvést třeba naší žádost o přidělení bytu, kterou jsme s manželkou před lety řádně podali, ale "už tam není"... Doporučuji všem řemeslníkům, ale i ostatním, aby byli v nakládání se svými osobními údaji obezřetní. Požadovat do jakési "městské databáze šikovných rukou" kopii živnostenského oprávnění nebo výpis z rejstříku, to mi připadá nejen zbytečné, ale doslova nebezpečné. K čemu budou městskému úřadu sloužit takové kopie či výpisy, to už nám paní Novotná (v aktualitách webu)nevysvětlila, a lze předpokládat, že ani logicky nezdůvodní.

pro šikovné ruce

Zaslán uživatelem/kou: Dagmar Novotná

Datum: 27. 12. 2012 09:12

Pane Blesku. To, jestli je nebo není zde na úřadě váš živnostenský profil, to opravdu nevím a hledat jej nebudu. Výzva slouží právě k tomu, aby ten, kdo má zájem nabídnout svoji odbornost, měl k tomu možnost. Můžete tedy i Vy zaktualizovat svůj profil. Vedení města by rádo mělo aktuální seznam těch, kteří chtějí zakázky od města.A k čemu složí tyto údaje? Třeba k tomu, že pokrývač je skutečně zaregistrovaným pokrývačem, má za sebou už několik let zkušeností a může se odkázat na ty a ty práce, které provedl. Od jeho registrace, technických možností a zkušeností se odvozuje možnost následné komunikace s ním, v případě oslovení, reklamací ale i další komunikace. Nemusíte tedy automaticky negovat každou snahu města v komunikace navenek. Ono to pak totiž vypadá, že je pro Vás "kyselo moc kyselé a bramborák moc bramborový" :-)

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Dagmar Novotná

Datum: 27. 12. 2012 09:17

A prosím, pane Blesku, zavádějící informace typu že se na úřadě dokumenty ztrácejí.... pokud vím, Vaše žádost o byt je stále na svém místě, tedy v šanonu s ostatními cca dvaceti žadateli. To myslím ale dobře víte a když ne, stačí se zeptat bytové komise, z komunikační negramotnosti Vás rozhodně podezírat nelze.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 28. 12. 2012 23:17

Když radíte zeptat se bytové komise, jakožto její předsedkyně odpovím, jak to bylo s žádostí pana Bleska: Přestože bytová komise posuzovala žádosti o obecní byt již v létě 2011, žádost pana Bleska, a několik dalších žádostí (které byly staršího data, než 2011) zničehonic "vyplavaly" až v létě 2012, pravděpodobné poté, co pan Blesk záležitost na MěÚ urgoval. Teprve poté asi někdo konečně prohrabal lejstra a našel to. Ano, nyní již je žádost v šanonu. Ale kdyby se pan Blesk o to nezajímal, byla by ještě stále někde s prominutím zabordelená, a s ní i další žádosti.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 31. 12. 2012 17:16

Paní Novotná, jestli chápu dobře, tak je snažší psát výmluvy, než něco hledat. "Ztrácení lejster" tedy zřejmě nebude žádná velká záhada, prostě to je jen jednodušší řešení. A mimochodem, kdyby se ústřední výbor města ráčil někdy podívat na své vlastní web-stránky, tak by tam našel poměrně dlouhý seznam nabízených profesí i s kontakty. Je možné, že některé údaje by bylo dobré aktualizovat (asi jako další informace na tomto webu), ale více toho k "následné komunikaci" s potenciálním zhotovitelem městských zakázek nepotřebujete. Další detailní data jsou pak většinou součástí vyžádané nabídky nebo následné smlouvy. Samozřejmě může zadavatel požádat o nějaké reference, ale to v kopii živnostenského listu ani ve výpisu z jiných evidencí nenajdete. A jen tak závěrem, zeptejte se zkušenějších kolegů na úřadě, zda byla v posledních letech oslovena nějaká konkrétní buštěhradská firma ohledně "městských zakázek". Vzpomenou si i na mne? Ano, chci aby byl bramborák bramborový. Stejně tak bych byl rád, kdyby úředníci dělali svou práci. I za to totiž musím povinně platit...

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 31. 12. 2012 17:29

Tak, já bych chtěl věřit, že aktualizovaný seznam řemeslníků Buštěhradu není bezúčelný a bude na něj přihlíženo při oslovení budoucích akcí pro město. Základem je ovšem povinné a včasné vyvěšení výběrového řízení.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Dagmar Novotná

Datum: 02. 01. 2013 16:47

Pane Blesku,záměr oslovit živnostníky není kvůli jejich reklamě. Úmysl vedení města je jiný.Je mnoho řekněme drobných prací pro město, které by mohli buštěhradští řemeslníci vykonávat a pro které se nevypisují výběrová řízení. Ale i k tomu je potřeba, aby měli registraci, živnostenský list.Seznam podnikatelů na web-stránkách jsem samozřejmě viděla a kdo má zájem o aktualizaci, může v rámci této akce o ni požádat. Vaše představa o tom, co postačuje, je bohužel jiná, než ta, která je nyní vyžadována zákony, a také se město chce vyvarovat toho, aby práce prováděl neodborník, už kvůli reklamacím a tím i úspoře peněz, času....Jak jsem již uvedla-pokud je např. zedník zedníkem, má na svoji živnost vydané živnostenské oprávnění, není žádná překážka k tomu jej oslovit se zakázkou, na kterou svým vybavením a zkušenostmi stačí. Není účelem dostávat data následně, ze smluv, ale mít je dopředu a vědět. Městský úřad volí svoji cestu oslovení, požadavky jsou splnitelné a naprosto regulerní.Nevím, co je na tom tak divného, ale chcete to zřejmě lépe pochopit. PS: nemám zapotřebí a ani ve zvyku psát výmluvy.Žádná firma a ani městský úřad nemá za povinnost archivovat data uchazečů o zaměstnání nebo o zakázku. Je prostě věcí dotyčných, jak moc se chtějí o tu či onu danou pozici nebo zakázku ucházet.Je to trh, jako každý jiný. Na požadavek osoby nebo firmy se data archivují po dobu jednoho roku. Pak je na uchazečích, jestli si je zaktualizují a požádají o další rok archivace. Městský úřad ale výzvou říká, my na ten trh chceme pustit vlastní lidi.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 02. 01. 2013 18:29

Dagmar Novotná napsal/a: -------------------------------------------------- > Městský úřad ale výzvou říká, my na ten trh chceme > pustit vlastní lidi. Je to po dvou letech působení MěÚ, ale mě se ta proklamace líbí. Rád bych viděl reálné výsledky.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 13. 01. 2013 13:38

Chtěl bych poděkovat za umístění informace o OS Buštěhradské fórum na webu města v sekci "sdružení a spolky". Mimoto chválím všechny Buštěhraďany, co pochopili a zúčastnili se prezidentských voleb (viz web). Důležité je i druhé kolo. Přijde nás ještě víc?

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 27. 01. 2013 18:28

Rád bych pochválil Františka Ráka a Janu Zemanovou za velmi dobré technické zabezpečení prezidentských voleb na Buštěhradě. Za okrsek 2 pak všem členům volební komise.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 07. 02. 2013 18:14

Chtěl bych pochválit paní Kindlovou, která svou odpovědí v BL vyprovokovala pana Oplta použít na VZ dataprojektor a donutila jej dopátrat se toho, co to vlastně v říjnu 2009 odsouhlasil. Jednalo se o kauzu BPS. Ještě jednou děkuji.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Alena

Datum: 15. 02. 2013 07:59

Dobrý den, my chválíme obchod u školy :-) S novými majiteli se tak moc změnil k dobrému. Sortiment je dostačující ,celková atmosféra obchodu velmi příjemná. A nyní i luxusní otevírací doba. Džíme palce.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Gabriela Plachá

Datum: 15. 02. 2013 18:26

Dobrý den, velmi souhlasím s paní Alenou, obchod u školy je svým sortimentem zejména kvalitních výrobků z biofarem opravdový luxus pro Buštěhrad. Ocenuji i možnost uvaření velmi dobré kávy a rychlého občerstvení. Také majitelům fandím a ráda zde nakupuji. Gábina

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Gabriela Plachá

Datum: 15. 02. 2013 18:32

Dobrý den, velmi souhlasím s paní Alenou, obchod u školy je svým sortimentem zejména kvalitních výrobků z biofarem opravdový luxus pro Buštěhrad. Ocenuji i možnost uvaření velmi dobré kávy a rychlého občerstvení. Také majitelům fandím a ráda zde nakupuji. Gábina

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Gabriela Plachá

Datum: 15. 02. 2013 18:32

Dobrý den, velmi souhlasím s paní Alenou, obchod u školy je svým sortimentem zejména kvalitních výrobků z biofarem opravdový luxus pro Buštěhrad. Ocenuji i možnost uvaření velmi dobré kávy a rychlého občerstvení. Také majitelům fandím a ráda zde nakupuji. Gábina

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Gabriela Plachá

Datum: 15. 02. 2013 18:32

Dobrý den, velmi souhlasím s paní Alenou, obchod u školy je svým sortimentem zejména kvalitních výrobků z biofarem opravdový luxus pro Buštěhrad. Ocenuji i možnost uvaření velmi dobré kávy a rychlého občerstvení. Také majitelům fandím a ráda zde nakupuji. Gábina

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Lukáš Borný

Datum: 21. 02. 2013 01:58

Dobrý den, uvažuji, že se do Buštehradu přestěhuji, považuji to za krásné město, kde znovu začít. Když si pročítám ale fóra nestačím se divit 1. Proč se ve městě přidělují sociální byty? Já jsem musel pracovat od svých 15 let, nejdříve vybalovat zboží, pak jsem si udělal školy (které jsem si platit při práci) a nyní dělám takovou pozici, že budu splácet 30 let bance pro malý byt v Buštěhradu. Proč někdo, kdo se v životě nesnaží, dostane byt? Existuje tolik primárnějších investic, které je potřeba realizovat a nikoliv přidělovat byty určitým lidem a vysmát se pracujícím. 2. Opravdu se přidělují zakázky lidem, jejichž jediná kvalifikace je "mám šikovné ruce"? To považuji jako nevhodný vtip. Pokud se jedná o malé práce, kde není třeba vypisovat výběrové řízení, pak nechť se přihlásí minimálně 10 řemeslníků a ten, který podá nejvýhodnější nabídku a zároveň bude mít nejlepší praxi, tak zakázku získá. "Mít šikovné ruce" není dostatečný předpoklad. 3. Ve městě je kritický nedostatek zeleně. Hodlá město vysadit stromy a učinit vzduch dýchatelnější a prostředí vhodnější pro život? Zámek je investicí ve výši 200 mil., zeleň pár milionů stát taky bude, ale výrazně zlepší kvalitu života ve městě. Chystá se něco takového?

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Dagmar Novotná

Datum: 26. 02. 2013 10:31

Dobrý den, pane Borný, v našem městě stejně jako i v jiných se přidělují městské byty.Nejsou to byty pro sociálně slabé občany.S bytovým fondem nakládá každé město, které nějaké byty vlastní, je pořadník a na jeho základě je vybírán další nájemník.Je to skutečně jen velmi malé množství bytů a obměna nájemníků není tak častá, většinou zde bydlí lidé 10a více let. Za tzv.sociální byty můžeme považovat byty v Domově s pečovatelskou službou. Sem jsou ale umisťování občané důchodového věku, kteří prostě z nějakého důvodu nemohou bydlet sami a potřebují alespoň ten základní sociální servis.Myslím, že je jedině dobře, že Buštěhrad může těmto občanům nabídnout důstojné stáří, patří to k určité úrovni etiky a slušnosti ke stáří, ne li povinnosti.Ostatně, i tito občané si svůj pobyt platí formou nájmu a platí také za služby jim poskytované. Zakázky ve městě se nepřidělují jen tzv.pro šikovné ruce.Tato výzva slouží přesně k tomu, jak jste ji popsal, aby se přihlásili drobní živnostníci, např.třeba jen na výměnu pár prken někde nebo malou opravu zdi, drobnou klempířskou práci...Především k získání přehledu o drobných živnostnících u nás, na malé akce, malé opravy, k tomu výzva slouží. Pokud se přihlásí se svoji vizitkou i nějaká firma,proč ne? Ta už ale musí počítat s tím, že může být oslovena jedině formou výběrových řízení na zakázky většího typu, to samozřejmě jinak nejde, podle zákona.Mít "šikovné ruce" není dostatečný předpoklad, jistě jste si všiml, že výzva zahrnuje požadavek úředního doložení kvalifikace, odpovídajících referencí, a požadavek na specifikaci technického zázemí. Co se týče zeleně, je zde zpracováno několik studií na vysazení veřejné zeleně, různě finančně náročných, většinou však hodně. Není to ale tak, že by kvůli tomu město na výsadbu zeleně rezignovalo.V nejbližším plánu, pokud vím, je osazení parku na horním náměstí stromy, aby lavičky byly ve stínu. S dalšími plány na výsadbou nebo revitalizací zeleně pracuje výbor pro životí prostředí zastupitelstva města. Nově bude zpřístupněn k relaxaci také zámecký park, který nechal vybudovat Středočeský kraj.Město Buštěhrad vede prostřednictvím starostky jednání o podmínkách provozování zahrady ve prospěch občanů města.Jsou vyčísleny náklady na provoz zahrady z naší strany a náklady na pronájem ze strany druhé. Jednání spějí ke kompromisu, takže občané Buštěhradu budou moci i tuto zónu využívat k relaxaci, byť pod otevíracím a sezónním režiem.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: rodič

Datum: 10. 03. 2013 08:36

No jo,potraviny ze školy,nebejt jídelny, tak to tam učitelskej neutáhne, o tom hospodářka Alena něco určitě ví. Proto taky vyhodila ředitelka tu kontrolu a učitelskej na ní nadává, ono by se na to totiž přišlo, jakej tam má ve skladu svinec a že to maj propojený.Rychle odejde vedoucí jídelny.Ale on už to tam někdo dá do pořádku, že. Přijde synek paní hospodářky, rychle to zařídí.Bez výběrka klidně si ředitelka dosadí známýho, přitom nás je tu dost, který bysme to uměli taky.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 10. 03. 2013 10:43

O vašem vyjádření, rodiči, propojení jídelny školy s potravinami u školy čtu poprvé. Je to dost vážné obvinění. Překvapuje mě, jak dobře znáte účetnictví v potravinách u školy a její hospodaření... Co se týká problematiky školy a MěÚ s jeho kontrolami, mám takový názor, že není vše jen černé a bílé. Každá strana říká něco jiného.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 10. 03. 2013 16:37

Paní (nebo pána) asi mrzí, že si může koupit čerstvé pečivo i o víkendu do půl desáté do večera. Nebo se jí možná víc líbil styl předchozí prodejny typu "Žena za pultem" ;) Milý anonyme, jestli víš o něčem nekalém, podej trestní oznámení. To je vše, co se ti dá poradit. Ale k tomu asi nedojde, že? To by byl příliš hrdinský čin, k takovému se člověk píšící tímto stylem nikdy neodhodlá.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Tereza Vlasatá

Datum: 12. 03. 2013 14:04

No tak tady se opět ukazuje,že když se někomu daří,tak se musí najít někdo,kdo závidí a neví jakou cestou by dotyčného ničil.Je to primitivní názor nějakého ubožáka,který kope kolem sebe!!!Krámek u školy je na velice vysoké urovni a propojení se š.j. je naprosto absurdní!Zkuste trošku zapřemýšlet,než něco chytrého napíšete :-D

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 12. 03. 2013 14:38

Možná by se tu dalo založit vlákno "Buštěhrad závidí" :) Někdy se člověk potká s neuvěřitelnými myšlenkovými pochody. Např. že starousedlíci závidí přistěhovalcům v nové zástavbě, že mají "zadarmo" nové chodníky a nové osvětlení. A že si to tito lidé museli draze zaplatit - promítlo se to v cenách parcel - o tom už nikdo nepřemýšlí.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: JB

Datum: 12. 03. 2013 19:59

Daniela Javorčeková napsal/a: ------------------------------------------------------- > Možná by se tu dalo založit vlákno "Buštěhrad > závidí" > Někdy se člověk potká s neuvěřitelnými > myšlenkovými pochody. Např. že starousedlíci > závidí přistěhovalcům v nové zástavbě, že mají > "zadarmo" nové chodníky a nové osvětlení. A že si > to tito lidé museli draze zaplatit - promítlo se > to v cenách parcel - o tom už nikdo nepřemýšlí. Mám dojem, že to nejsou žádné neuvěřitelné pochody, ale celkem obvyklé maloměštácké myšlenkové záchody. Zakládat vlákno pro anonymy není bezpečné! Mnohem lepší by bylo třeba takové to vrtání zubů. Anebo takové cévkování je príma! To jeden zkrotne natošup ... i rodič.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 27. 03. 2013 17:57

Po delší době si zase něco zaslouží pochvalu! Jak jsem se dočetl na úřední desce, pánové Dědič, Tuček, Vlk a Jurča se rozhodli zaujmout zásadní postoj k problematice ochrany orné půdy v okolí Buštěhradu. Jen tak dál (...od BPS)!

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 31. 03. 2013 15:15

Velice se mi líbila svým provedením akce Poklady Velkého pátku v DPS 30. března. Organizaci výborně zvládli manželé Bleskovi a ředitelska DPS, paní S. Šumná.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Lukáš Jirkovský

Datum: 09. 04. 2013 13:11

Když už chválíme, tak je třeba určitě pochválit Elišku za páteční vynikající Šibřinky. Opět skvělé Šťabajzny a další vystoupení, super kapela, skvělá zábava v růžovém. Jak se zdá, i když tu neumíme moc volit, alespoň se umíme bavit!

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 11. 04. 2013 13:08

Na pětatřicet fanoušků Jeana Paula Belmonda se v úterý 9. dubna sešlo k oslavě osmdesátých narozenin oblíbeného francouzského herce na sále Restaurantu U Bečvářů. Chtěl bych poděkovat majiteli P. Kuthanovi a personálu minimálně za vstřícnost, přípravu a příjemnou obsluhu. (Podrobnosti o tomto spontánním happeningu se dočtete v příštích Buštěhradských listech.) JB

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 03. 05. 2013 11:35

Jiří Blesk napsal/a: ------------------------------------------------------- > Na pětatřicet fanoušků Jeana Paula Belmonda se v > úterý 9. dubna sešlo k oslavě osmdesátých > narozenin oblíbeného francouzského herce na sále > Restaurantu U Bečvářů. Chtěl bych poděkovat > majiteli P. Kuthanovi a personálu minimálně za > vstřícnost, přípravu a příjemnou obsluhu. > (Podrobnosti o tomto spontánním happeningu se > dočtete v příštích Buštěhradských listech.) JB Omlouvám se, že jsem sliboval napsat do BL podrobnosti, a nestalo se. Prostě nebyl čas a energie. JB

Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 29. 09. 2013 09:56

Ačkoliv to není akce z Buštěhradu, přesto vím, že řada jeho občanů již navštívila výstavu TUTANCHAMON v Praze. Mohu potvrdit, že jde o jedinečně zpracovanou výstavu replik z Egypta,na kterých se pracovalo 6 let. I styl představení výstavy je ojedinělý a představuje nevšední zážitek. Doporučuji všem, kteří ji ještě neviděli, aby to do 13. 10. stihli. Pak již bude definitivně ukončena.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 18. 01. 2014 18:13

Chtěl bych pochválit organizaci 2. Buštěhradského plesu 17.1.2014, který zajišťovala za OS Buštěhradské fórum Eliška Hrabinová. Nejen jí, ale všem, kteří jí pomáhali, za všechny uvedu Jitku Mahovskou, Stáňu Šumnou, patří uznání. Ples se vydařil a doufejme, že se stane tradicí, přestože překážek bylo letos více než loni. Nálada byla výborná a věřím, že si ples všichni pěkně užívali.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 13. 03. 2014 23:35

Lidé bděte, protože se stále bojuje na poli BPS! Pochvalu zaslouží Pelíšek a městský úřad za aktuálně podané odvolání (viz web města). Naděje umírá poslední.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 12. 05. 2014 21:47

Mě se líbí prostory zámku našeho západního křídla. Chybí ještě ledacos dovybavit, ale je to již reprezentativní prostor, se kterým se dá ledacos podniknout.

Buštěhrad na vodě

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 02. 07. 2014 16:43

V sobotu se uskutečnil druhý ročník Buštěhradu na vodě. Byla to moc hezká akce - foto zde: http://bustehradskeforum.cz/bustehrad-na-vode-2014/ Dokonce jsme se (někteří) vykoupali v rybníce a voda byla opravdu super. Doporučuji - rybáři tvrdí, že je už voda v rybnících čistá a nikdo tam nic nevypouští. Je daleko čistší, než třeba v Hřebči.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 25. 09. 2014 09:15

Po překonání "nepřekonatelných" překážek bylo konečně povoleno uzavření provozu na Náměstí a v okolí pro pořádání posvícenské pouti a tradičních zábav na skutečně tradičních místech! Konečně se naplnila tužba hlavního organizátora Aleše Šturma i dalších! Budiž vysloven dík nejen jemu, ale i všem, kteří se na organizaci podíleli. Velkou část programu zajistil fotbalový klub, nemalou pomoc zajistil provozovatel Hotelu Buštěhrad a již tradičním dílem se přidala i Restaurace U Junků. Pochopitelně si svou polívčičku přihřál i městský úřad, tedy alespoň to bylo na pozvánce. Bohužel mi posvícenské akce pokazilo vstupné na exhibiční fotbalové utkání. Říkal jsem si, že když jej pořádá městem dotovaný klub, městský úřad a ještě kulturní komise navrch, tak by bylo slušné, kdyby občanům takovou zábavu dopřáli zdarma. Na tancovačce v Hotelu B., na Náměstí, ani U Junků se také nic nevybíralo! Mám obavy, aby se příště ,třeba kvůli drahým kouzelníkům a loutkářům, nevybíralo vstupné i na Dětský den nebo dokonce na Rozsvěcení vánočního stromku, protože podražil svařák..

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 07. 10. 2014 19:58

Chtěl bych v těchto dnech pochválit vedení a personál DPS za dnešní příjemný Den otevřených dveří,který připravili. Atmosféra pohodová, klienti DPS usměvaví, pohoštění velmi dobré. Buštěhrad má být na co hrdý. Podobných zařízení na úrovni moc není.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 09. 10. 2014 10:27

Chválím všechny, kteří se podíleli na sobotním jarmarku - jako že jich bylo opravdu hodně. Byla to krásná akce, snad bude chuť a podmínky ji třeba zase na jaře zopakovat. Jirko, to pódium na kopečku byl super nápad. Japonská čajovna se sushi byla taky krásná. Pár fotografií zde: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1536578639907883.1073741834.1526314274267653&type=1

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Alena H.

Datum: 05. 12. 2014 20:16

Opět zmíním obchod u školy, i po čase je to pro nás stále perfektní obchod:-) Co nemají, objednají:-) Díky.

Re: Buštěhrad chválí

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 07. 12. 2014 12:15

Alena H. napsal/a: ------------------------------------------------------- > Opět zmíním obchod u školy, i po čase je to pro > nás stále perfektní obchod:-) Co nemají, > objednají:-) Díky. Ano, ano, ano! Podporujte místní obchodníky a zapomeňte na supermarkety v Buštěhradě! Stojí to za to a ještě se potkáte s lidmi a dozvíte se, co je nového!