Diskusní fórum » Obecné fórum - archiv » Něco chytrého k počtení

Pátek 14.6.2024

 

Obecné fórum - archiv: Něco chytrého k počtení

Něco chytrého k počtení

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 14. 05. 2012 17:49

Trochu z jiného soudku - doporučuji fejetony Karla Čapka nejen o politice. Je neuvěřitelé, jak jsou nadčasové! Možná nám přinesou i trochu toho nadhledu, že to, co tady řešíme, se řešilo zřejmě vždy a všude :) "KAREL ČAPEK: O dvojích činitelích Je jeden druh lidí (ke kterému náležíme skoro všichni), jenž oplývá zvláštní a nevyčerpatelnou iniciativou. Většina nás lidí totiž neobyčejně ráda říká, co by se mělo. Stát by měl udělat to a to, a bylo by po trampotách. Měly by se opatřit prostředky. Obec by měla. Ve školách by se mělo to a to. Spisovatelé by měli. Parlament by měl. Mělo by se působit na veřejnost v tom a tom směru. Měli by se spojit všichni lidé, kteří chtějí nápravu. Mělo by se to přísně stíhat. Mělo by se to nařídit zákonem. Noviny by měly věnovat víc pozornosti. Divadlo by mělo. Mělo by se postavit to a to. Měly by být na to peníze a tak dále. Charakteristické pro tento druh podnikání ve slohu "mělobyse" je: 1. Že se jím navrhují vesměs věci dobré, obecně prospěšné a vysoce naléhavé v zájmu veřejném, které by šlo provést snadno a obratem ruky, kdyby rozhodující místa měla dostatek iniciativy, energie a dobré vůle; 2. A že to jsou vesměs věci, které může, potažmo má nebo měl by uskutečnit někdo jiný než navrhovatel a které leží mimo oblast jeho osobního vlivu a přičiňování. Například nikdo nepřijde s návrhem, co by měl dělat on sám, aby se zjednala náprava; nikdo neřekne, že by jeho úřad, povolání nebo stav měly udělat to a to v zájmu obecném. Vždycky by se mělo jen to, co leží v jiných rukou a jiné kompetenci. Naše reformátorská fantazie pracuje nejbujněji, můžeme-li ty reformy a projekty uložit někomu jinému. Věc by podstatně tratila na poutavosti, kdyby se ukázalo, že bychom ji měli vzít do rukou sami. - Druhý druh lidí (ke kterému náležíme skoro všichni) je právě opačný. Většina nás lidí totiž neobyčejně ráda namítá. Prostě to a to není tak jednoduché. Nemáte ponětí, s jakými technickými překážkami by se to setkalo. Není to možné z těch a oněch příčin. Mělo by to své stinné stránky. Za dnešního stavu věcí vyloučeno. Bylo by to krásné, ale prakticky neproveditelné. Nebylo by úhrady. Poměry a lidé se nedají tak rázem předělat. Administrativní a jiné potíže. Ani tak, jak jsou věci dnes, nestačíme na své úkoly, a tak dále. Charakteristické pro tento druh namítání je: 1. Že vesměs to jsou námitky praktické a věcné, těžené z dlouhých zkušeností a počítající s takzvanými reálními poměry; 2. A že se užívají jenom tehdy, ukládá-li se něco nám nebo našemu úřadu nebo stavu. Nikdo neřekne, že věc není tak jednoduchá, jde-li o něco, co se týká jiných oborů; ale ve své vlastní oblasti jsme skoro zásadně přesvědčeni, že se nedá nic dělat, čím by se měla zjednat nějaká náprava nebo splnit nový úkol. U nás to prostě nejde; ale mělo by se v nějakém jiném oboru. Tedy ty dva druhy lidí se dokonale a harmonicky doplňují. Na každé mělobyse je takříkajíc v lůně možností předem připravena námitka nenítotakjednoduché. Souhra a rovnováha těch dvou faktorů nám zaručuje stálost všeho dění; mělo by se sice dít ledacos nového, ale jelikož to není tak jednoduché, bude se vuřtlovat dál. Je příjemno navrhovat, co by se mělo stát v zájmu obecném; ale je neméně příjemno odvrátit to od sebe a svého dosahu. Má-li se však přesto tu a tam udělat něco nového nebo napravit něco zanedbaného - Zkrátka mělo by se najít víc iniciativních lidí, kteří by říkali: já bych měl nebo my bychom měli; a víc mužů, kteří by měli zálibu říkat: safra, není to docela jednoduché, ale může se to zkusit; u nás, v naší oblasti se toho nebudeme bát. Tedy to by se mělo především; ale já vím, není to tak jednoduché. Lidové noviny 9. 5. 1937"

Re: Něco chytrého k počtení

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 14. 05. 2012 20:10

Hmm, krásný postřeh! Až je mi z toho poněkud stydno.

Re: Něco chytrého k počtení

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 02. 06. 2012 21:48

Další z nedělních fejetonů Karla Čapka, opět velmi aktuální: Mluvil jsem s jedním hodným člověkem venku. Máte tu špatné cesty, řekl jsem mu, těžko se k vám dostat. A tu ten muž mávl rukou a pověděl docela vážně: "Však teď budou volby, a po nich bude všechno jiné." Zobracejte si tu větu; máte v ní celou politickou pověrčivost nebo lehkomyslnost lidí jinak rozumných a dospělých. To dětinské očekávání, že změní-li se osoby, bude všechno na světě jiné a lepší, má svůj protějšek v dětinsky zklamaném pocitu, že všechno, co je, je špatné. Jak vidět, kolísá politické vědomí lidí mezi naprostým pesimismem vůči přítomnému stavu a bezuzdným optimismem vůči tomu, co přijíti má. To dvoje patrně souvisí; proto každá demagogie v první řadě hledí dokázat, že všechno, co se přítomně v tomto slzavém údolí děje, je samá lumpárna, zlodějna, zrada a špatnost; v čím horších barvách je vylíčena skutečnost, tím bujněji kvete pšenice těm, kteří přicházejí, jak říkají, učinit konec těmto nesnesitelným poměrům. Je to starý a primitivní trik, a přece ještě pořád účinný; pokud jde o tu naivní i o tu chytráckou lidskou náturu, nelze bohužel nikdy očekávat, že "po volbách bude jiná". Kdyby na politickém rynku vystoupil člověk zatížený větším respektem ke skutečnosti, aby pronesl asi tuto řeč: "Lidi, upřímně a poctivě řečeno, v době, která se právě ocitá za námi, se ledacos dělalo nevalně a neúspěšně, něco se podařilo a mnoho zůstalo nevykonáno; nyní vstoupíme do nového údobí dějin, i můžeme si předem podle zkušenosti a rozvahy říci, že v něm také bude smícháno dobré s pošpatnělým a vykonané s nevykonaným; pročež dejme se s chutí a důvěrou do příští práce" a tak dále -, kdyby vystoupil takovýto řečník, je jisté, že by čepoval čistou pravdu, ale je neméně jisté, že by s takovými řečmi měl katastrofálně malý úspěch. Neboť lidé chtějí jednou za šest let nejasně sice, ale nadšeně uvěřit, že "všechno bude jiné". Nežádají, aby se jim jasně řeklo, co bude děláno jinak a jak to má být děláno; žádný program, ale jenom víra; žádné konkrétní úkoly, ale docela prostě a obecně "všechno". Za šest let budou ochotni slyšet znovu, že "všechno bude jiné". Patrně by se rozmrzele bránili, kdyby někdo na nich chtěl, aby svou práci dělali jinak a líp; ale hlasovat pro to, aby "všechno" bylo jiné, to je vzrušuje téměř příjemně. Divná je lidská nátura. K naději, že "všechno bude jiné", není ani nutné přijít s novým světovým názorem, s návrhem nového řádu věcí a tak dále; není to víra v myšlenky, plány a programy, nýbrž víra, že věci se změní, vymění-li se lidé. A tu kupodivu není ani třeba, aby přišli zbrusu noví lidé; mohou to být omšelí veteráni politického řemesla, staří a vyprubovaní praktikové, kteří ve své bohaté minulosti nikterak neoplývali novými ideami nebo ohněm reformátorským; bývají to velmi opotřebovaná košťata, která zvěstují nový pořádek, ale to, zdá se, lidem nevadí; lidé nestojí o nové myšlenky, ale o jiné tváře. Přesto se tato politická nálada nesmí podceňovat. Je to jako nemoc v prvních počátcích, kdy ještě člověk nemůže přesně říci, kde ho co bolí. Je tu kus nejasné a nelokalizované nespokojenosti s tím, co je; a je tu kurs neméně nejasné nadějnosti, která je ochotna připnout se k čemukoliv, co slibuje být jiné nežli dosavadní stav. Je tu politická nevolnost, která nemá být ponechána šarlatánům a zaříkávačům, a zároveň politická důvěřivost a optimismus, kterých by bylo škoda na to, aby propadly pouhé demagogii. Pokud lidé dovedou věřit, že "všechno bude jiné", potud mohou být vedeni cestami reforem. Ten naivní pocit, že "všechno bude jiné", se dá přeložit do rozumné řeči politické: že se dá a musí dělat víc než dosud. Svým způsobem je to memento i povzbuzení. Lidové noviny 12. 5. 1935

Re: Něco chytrého k počtení

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 21. 01. 2013 17:55

Tenhle článek je hodně zajímavý: http://www.mitvsehotovo.cz/2013/01/proc-je-nekdo-svine-a-nekdo-hrdina/ A tenhle taky: http://www.growjob.com/clanky-personal/mentalni-mor-vlastni-neobjektivita/ Pěkně vysvětluje, proč můžeme do nekonečna upozorňovat, že je tu něco v nepořádku, snášet argumenty, stavět se na hlavu, a s našimi politickými představiteli nic z toho nehne ani o píď. Vždyť si přece natřeli obličej citronovou šťávou!

Něco poučného k počtení

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 29. 01. 2014 13:09

http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-61629580-zastupitele-jen-zvedli-ruku-ted-vsichni-dostali-podminku-za-prodej-majetku-obce?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed Velmi poučný článek. Dokládá, že zastupitelé mají za své hlasování trestní odpovědnost a za špatné rozhodnutí mohou být i odsouzeni - i když "věřili starostovi" a "jen zvedli ruku" pro něco, čemu zcela nerozuměli. "Soud přitom neuznal námitky, že zastupitelé netušili nic podezřelého, a že věřili starostovi, který si ovšem tímhle obchodem zajistil výhodné stavební parcely pro sebe i své dvě dcery. Měl by to být signál i pro členy zastupitelstev v jiných městech..."

Re: Něco poučného k počtení

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 20. 05. 2014 09:27

Velmi zajímavý rohovor s Adrianem Portmannem, neúspěšným kandidátem na ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, mimo jiné o dědictví totality: http://nazory.aktualne.cz/rozhovory/portmann-zhoubne-dedictvi-komunismu-je-videt-stale-vic/r~e3e2c9d0c61611e3ad22002590604f2e/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_campaign=A&utm_term=position-16 "Pokud někdo věcně upozorní na nedostatky, stává se nepřítelem? To je totalitní princip..."