Diskusní fórum » Obecné fórum - archiv » Mateřská školka

Pátek 14.6.2024

 

Obecné fórum - archiv: Mateřská školka

Mateřská školka

Zaslán uživatelem/kou: rodiče

Datum: 05. 05. 2012 10:33

Můžete nám prosím někdo vysvětlit, proč bylo přijato do školky pouze 28 dětí, když paní starostka neustále slibuje, že bude v září otevřena nová třída pro předškoláky v budově ZŠ? http://www.zsbustehrad.cz/ms/aktuality.php Zde paní ředitelka Sklenářová píše: "Od září 2012 se uvolní 28 míst dětmi, které odchází do ZŠ. Na tato místa bylo přijato 28 dětí podle data narození od nejstaršího." Ona snad neví o nové třídě, ačkoli ji starostka na posledním zasedání zastupitelstva slíbila písemně informovat??? Má málo práce s administrativou, že chce pořádat ještě druhý zápis, nebo se nová třída nakonec neotevře? Dle počtu přihlášených dětí ovšem jedna nová třída stačit nebude. Proč tedy městský úřad stále okupuje budovu MŠ a nepřestěhuje se do zámku??? Vždyť v zimě se každý na vlastní oči mohl přesvědčit, že k dokončení místností pro MěÚ zbývá sotva 14 dnů práce. NA CO STÁLE ČEKÁTE??? Za jakoukoli odpověď děkují rodiče nejen nepřijatých dětí.

Re: Mateřská školka

Zaslán uživatelem/kou: Gabriela Plachá

Datum: 05. 05. 2012 21:19

Dobrý den, jelikož pravidelně chodím na veřejná zasedání, kde se problematika školky diskutuje, tak jen pár fakt. Na veřejném zasedání dne 7.3. byl zastupitelstvem schváleno vybudování jedné třídy MŠ v budově ZŠ, ovšem bez konkrétního data,kdy by mělo k otevření třídy dojít.Proto zřejmě zápis dětí proběhl jen na počet dětí, které odchází do školy - 28 dětí.Je jasné, že paní ředitelka ze školky nemůže udělat zápis pro děti, pro které nemá 100 % zajištěno umístění ve třídě. Na dalším veřejném zasedání dne 11.4.bylo zastupitelstvo a vedení města upozorněno na fakt, že vybudování třídy v ZŠ bylo sice schváleno, ale chybí datum. Bylo tedy schváleno datum otevření třídy 1.zaří a vedení města se zaručilo, že se třída otevře. Následně pak bylo zveřejněno na stránkách MěÚ výběrové řízení na tento projekt s datem otevírání obálek 24.dubna. Vzhledem k tomu, že do září mnoho času nezbývá, tak nezbývá než netrpělivě očekávat datum dalšího veřejného zasedání, kde se snad dozvíme více.

Re: Mateřská školka

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 08. 05. 2012 10:19

Plně chápu obavy a rozpoložení rodičů, kteří již téměř 2 roky od zvolení nového zastupitelstva čekají na rozšíření kapacit MŠ. Je to hamba a důkaz nepružnosti vedení MěÚ. Na druhé straně se domnívám, že se nyní upřímně snaží do září druhou novou třídu otevřít. Tu blamáž v očích veřejnosti si nemohou dovolit. A to ani možnými lacinými omluvami na objektivní příčiny, které by jim mohly v otevření včas, zabránit. Vidím to optimisticky.

Re: Mateřská školka

Zaslán uživatelem/kou: Dagmar Novotná

Datum: 11. 05. 2012 08:53

Také plně chápu rodiče, kteří netrpělivě čekají na umístění svých dětí do MŠ. Jsem také čekatelem. Můžu však potvrdit, že výběrové řízení proběhlo, je teď jen na zastupitelích, aby zvedli ruku pro uzavření smlouvy s vítězem VŘ, aby vše mohlo začít. Termínem bude zhotovitel zavázán. A pokud vím, byla paní ředitelka o tomto informována již v únoru a pak v dubnu.Dnes bude provedeno převzetí opravy střechy nad budoucí školkou, bez této opravy by totiž nebylo možno budovat novou třídu, a tato oprava čekala jen na vhodné počasí./stav střechy byl dlouhá minulá léta zastupiteli ignorován, a tentýž problém je u střechy nad tělocvičnou/ Další třída tedy 25 dětí, 28 je výjimka, která musí být schválena, na podzim bude, věřím zastupitelům, že nic nepokazí, vše je podle zákona připraveno. Co se týče další třídy, ta bude v místě po MěÚ, a její budování se již také řeší. Stavební komise zkontroluje projekt, který je již zhotoven, a začne již tento měsíc pracovat na dalším VŘ na zhotovitele. Vzhledem k tomu, že práce na zámku nyní nemají vážnější překážku, lze počítat s optimistickou variantou přesunutí úřadu, nejpozději však do února 2013. Příprava bude vedena tak, aby budování další třídy v místech po úřadu mohlo návazně ihned začít.

Re: Mateřská školka

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 11. 05. 2012 19:59

"stav střechy byl dlouhá minulá léta zastupiteli ignorován, a tentýž problém je u střechy nad tělocvičnou". Ta formulace mě překvapila, protože na VZ pan místostarosta s překvapením konstatoval stav střechy. Zřejmě o tom nevěděl, tak to nemohl ignorovat ani jako zastupitel v minulém zastupitelstvu. Podobně jako paní Burešová. Také mě v souvislosti s informacemi od paní Novotné zaujal styl VŘ. Chtěl bych se zeptat, kdo ze zastupitelů či pracovníků MěÚ byl u otevírání obálek? Nebo to bylo v řežii najmuté soukromé firmy? Je to tak správně? Měly by projít všechny návrhy firem přes obecní podatelnu, aby se zabránilo spekulacím o machinacích při výběru zhotovitele? Byla cena prací odpovídající odhadům nebo byla u vítěze nadhodnocena a o kolik? Byla brána v úvahu platná směrnice MěÚ o postupu při výběru zhotovitele? Musela se na VŘ najmout firma? Není to mrhání financemi města? Pan Sejkora upozorňoval na VZ, že pan místostarosta bude chtít najmout firmu na vedení VŘ, ačkoli to není potřeba. Námitkou ale bylo, že jde jen o záměr ne o provedení, a tak se vše odhlasovalo. Nepovšiml jsem si, kde se potom hlasovalo o ustavení firmy, která provede VŘ. Pokud se někde mýlím, rád si nechám situaci i zodpovězení otázek vysvětlit. Je dobře, že vedení města koná, jen si nejsem jist, zda to není na úkor nadbytečných výdajů a pochybných VŘ.

Re: Mateřská školka

Zaslán uživatelem/kou: rodiče

Datum: 11. 05. 2012 20:47

Děkujeme všem za odpovědi. Ještě by nás zajímalo, zda i paní ředitelka podniká potřebné kroky k včasnému otevření nové třídy (např. je třeba sehnat nové učitelky).

Re: Mateřská školka

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 12. 05. 2012 10:56

"stav střechy byl dlouhá minulá léta zastupiteli ignorován, a tentýž problém je u střechy nad tělocvičnou". Problém se střechou v ZŠ se zjistil až letos. Opět takové nenápadné hození špíny, jen tak mezi řečí, na minulé vedení... Je dobře, že oprava střechy ZŠ je už hotová, nicméně výběrové řízení proběhlo v tichosti, ani nebyly osloveny místní firmy...trochu škoda, třeba by nabídly lepší cenu. No ale hlavně, že to je.

Re: Mateřská školka

Zaslán uživatelem/kou: Dagmar Novotná

Datum: 14. 05. 2012 10:15

Výběrová řízení proběhla podle zákona o veřejných zakázkách, ve všech směrech. Nejedná se o házení špíny na minulé vedení, ale o holý fakt. Kdo si je tohoto faktu vědom nebo není, to opravdu nevím a zjišťovat to nebudu. Paní ředitelka ví o záměru a je informována písemně, jak jsem již psala. Její další kroky , mimo jiné i personál, jsou tedy plně v jejích rukou.

Re: Mateřská školka

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 14. 05. 2012 13:17

Holý fakt? A to Vám řekla paní starostka nebo pan Oplt? Byla jsem členkou stavebního výboru zhruba od roku 2003 do roku loňského, takže Vám mohu říci, že v minulých letech došlo k jedné větší a několika menším udržovacím opravám střechy ZŠ s tím, že se vědělo, že časem nás nějaká větší oprava nemine. Došlo k ní tedy letos díky nově zjištěné poruše. U střechy tělocvičny se zase přidávala tepelná izolace - rozhodně se nic neignorovalo, ale životnost střechy se průběžně prodlužovala dílčími opravami. A co se týká nového personálu MŠ, obávám se, že to je věc zřizovatele, nikoliv paní ředitelky.

Re: Mateřská školka

Zaslán uživatelem/kou: Dagmar Novotná

Datum: 14. 05. 2012 13:48

Problém se střechou se zjistil až letos. Ten stav ale podle informací od zainteresovaných trvá již delší dobu. Stejně tak hovořil statik, který byl střechu obhlédnout před započetím prací.Jsem ale ráda, že se mi sbíhají informace ze všech stran, můžu si tak udělat představu. Těžko říci, zda na tyto opravy v minulosti tedy nebylo více peněz, že se neprovedly pořádně, nebo to byly jiné důvody, proč k tomu nedošlo....? Tepelná izolace nad tělocvičnou zase nadzvedla střechu a její funkčnost tak postupně bere za své, jak pravil pozvaný odborník. Takže i tady tedy bude nutno opravovat.

Re: Mateřská školka

Zaslán uživatelem/kou: také rodič

Datum: 20. 05. 2012 16:54

...výborně! A než se všichni dohodnu, děti nám půjdou do školy a žádnou školku potřebovat nebudem :-( To s předstihem nikdo netušil, že bude hodně dětí, když se prodávají pozemky a staví se o 106. Aby nám potom stačila ta škola a co abychom začali řeřit rozšiřování hřbitova????

Re: Mateřská školka

Zaslán uživatelem/kou: Gabriela Plachá

Datum: 20. 05. 2012 19:41

Dobrý den všem, oficiální stanovisko zastupitelstva a vedení města k problematice školky je po středečním zasedání pro všechny k dispozici v aktualitách města. Fakta, napsaná v dokumentu toho sice moc neříkají a mnoho záruky nedávají, ale paní starostka znovu deklarovala, že se školka k 1.září otevře. Nezbývá než čekat a věřit, že se vše povede! Pro mne je ale trochu překvapení, že mnoho rodičů , kteří mají problém s umístěním děti ve školce, na zasedání nepřišlo.Dotaz na vedení města ze strany rodičů tam zazněl jen jeden a to si myslím, že je docela málo.

Re: Mateřská školka

Zaslán uživatelem/kou: také rodič

Datum: 24. 05. 2012 10:36

Třeba mnoho rodičů nepřišlo právě proto, že nemají pro své děti možnost hlídání. Ale možná by v tomto případě pomohlo vzít jednou děti na zasedání sebou :-)

Re: Mateřská školka

Zaslán uživatelem/kou: Gabriela Plachá

Datum: 24. 05. 2012 13:28

Dobrý den " také rodiči ", mrzí mne, že Vás nemohu normálně oslovit, zřejmě máte důvod své jméno nezveřejňovat a respektuji to. Abych byla upřímná, i já jsem matkou dvou malých dětí, které nemohu nechat doma do pozdních hodin samotné. Také pokaždé řeším hlídání a Váš názor plně chápu. Na druhou stranu, jednací řád zastupitelstva města návštěvu zasedání s dětmi nezakazuje. Je otázkou, do jaké míry je tato alternativa vhodná. To si musí každý posoudit sám. Jak sám vidíte, zde Vám nikdo kompetentní z vedení města odpovedi nepostykne. Zbývá tedy bud zaslat oficiální dopis paní starostce a čekat , než do 30 dnů odpoví, nebo se přijít zeptat na veřejné zasedání. Nebo vycházet z informací, které vedení města dává na web města.To ale není o dialogu a konfrontaci názorů. Pěkný den

Re: Mateřská školka

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 27. 05. 2012 16:34

Chápu, že mateřská školka je prioritou a za cenu malé průhlednosti pro veřejnost a časové možnosti se vyjádřit více firmami, se odhlasovala firma s částkou investice 1,5 mil Kč. Zaráží mě informace pana Sejkory, který měl před rokem nabídku za stejnou práci 800 000 Kč. Je-li tomu tak, a jen z hlediska časového presu přišla obec o dalších 700 000 Kč, pak je to skutečně k zamyšlení... Co si o tom myslíte?

Re: Mateřská školka

Zaslán uživatelem/kou: rodiče

Datum: 21. 09. 2012 15:01

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na vzniku nové třídy MŠ ve škole za zdárné dokončení. Vzhledem ke všem výše zmíněným překážkám, jsme už ani nedoufali, že se to stihne a děti začátkem školního roku opravdu nastoupí. Děkujeme, nová třída je velmi pěkná. Škoda jen, že se nedostalo na všechny děti. Snad se brzo uvolní ještě místo v budově MŠ a MěÚ se brzy přestěhuje do nových prostor zámku.

Re: Mateřská školka

Zaslán uživatelem/kou: Dagmar Novotná

Datum: 25. 09. 2012 08:50

Děkujeme za poděkování.I nás těší výsledek, totiž se se podařilo umístit tento rok více dětí do MŠ. Přestěhování MěÚ doprostor zámku by se mělo uskutečnit na jaře 2013 a tak i prostory po MěÚ by měly být přebudovány na další třídu, pokud tento záměr zastupitelé odsouhlasí.

Re: Mateřská školka

Zaslán uživatelem/kou: Dana Chalupová

Datum: 07. 06. 2013 21:41

Vidím, že je úplně jedno jaký se píše rok, v letošním roce jsou stejné problémy s přijetím dětí do MŠ. Neustále se opakuje totéž. Konkrétní informace se člověk nedozví a osudy rodin s dětmi jsou zřejmě každému jedno. Skoro bych řekla, že je něco špatně a mělo by se to zřejmě již nějakým způsobem řešit. Nebo si Buštěhrad raději přeje aby zde bydleli lidé bez dětí?

Re: Mateřská školka

Zaslán uživatelem/kou: Dagmar Novotná

Datum: 10. 06. 2013 10:55

Dobrý den, paní Chalupová, dovolím si nesouhlasit s Vaší poznámkou. Město Buštěhrad, jako jedno z mála obcí a měst, rozšiřuje kapacitu školky už druhým rokem. Vloni se podařilo dokončit a uvést do provozu školku v budově ZŠ, která nyní slouží další třídě předškoláků. Tím se uvolnila kapacita MŠ v Hřebečské a ještě téhož roku byl vypsán 2.záppis dětí do MŠ, jímž bylo umístěno dalších 28 dětí do MŠ. V roce 2012 se tedy podařilo umístit celkem 56 dětí do MŠ. Letos byl vypsán zápis a zatím je umístěno 25 dětí, po dožádání o navýšení kapacity to bude opět o 3 děti více. MěÚ se z prostor MŠ bude v létě stěhovat a již je vypsáno výběrové řízení na zhotovení další třídy MŠ, která bude zhotovena v těchto prostorách po MěÚ. Do konce léta by tedy měl proběhnout opět 2.zápis do MŠ. Pokud tedy budete sledovat stránky města, konkrétní informace se dozvíte a určitě jej neminete. Dalších 25 dětí tak bude možno opět umístit + další 3 děti, a to už se dostáváme k věkové hranici dítěte pod 3 roky věku,(podle seznamu žadatelů), které budou mít možnost nastoupit do MŠ. Znovu podotýkám, že Buštěhrad je jedním z velmi mála měst a obcí, které je schopno kapacitu školek navyšovat a také tak činí.

Re: Mateřská školka

Zaslán uživatelem/kou: JanaK

Datum: 16. 01. 2014 11:22

Dobry den, rada bych podekovala za uzasne nacasovani bouracich praci pro pripravu nove tridy. Pokud by se zacalo bourat hned po stehovani, byla sance, ze nadmerny hluk nezasahne nejmensi deti. Diky skvelemu nacasovani temer vsechny deti boli hlava, breci a nechteji chodit do skolky. Kdyz si pri prevzeti deti chcete neco sdelit s pani ucitelkou, jedna se prakticky o neproveditelny problem, protoze komunikujete pres rev pneumatickych kladiv. Ocenujeme sice snahu o otevreni nove tridy pro dalsi deti, ale vzhledem k tomu, ze se skolka otevirala az po 5.1.2014, myslim, ze bylo pomerne dost casu udelat nejhorsi a nejhlucnejsi stavebni bouraci prace. Zdravi maminky nejmensich deti

Re: Mateřská školka

Zaslán uživatelem/kou: maminka

Datum: 16. 01. 2014 19:32

Dobrý den, také jsem nepříjemně překvapena, v jakém nadměrném hluku musí trávit celé dny třída nejmenších dětí Berušek v MŠ. Bourací práce se měly uskutečnit buďto o víkendech nebo na začátku roku, kdy školka byla ještě zavřená a Úřad již přestěhovaný. Apeluji na MěÚ, aby dětem zajistil na přechodnou dobu náhradní prostory nebo je rozdělil do tříd ve vedlejší budově školky. Hluk je opravdu NEÚNOSNÝ a klid pro děti v nedohlednu...

Re: Mateřská školka

Zaslán uživatelem/kou: Ivana

Datum: 17. 01. 2014 10:05

Dobrý den, v návaznosti na příspěvky předchozích maminek bych chtěla poprosit, aby někdo zodpovědný rodičům sdělil, jak dlouho budou děti ve třídě Berušek vystaveny nadměrnému hluku a zda (po skončení "demoličních" prací) budou práce stavební "snesitelné" pro pobývání našich dětí ve třídě...Děkuji!