Diskusní fórum » Obecné fórum - archiv » Bioplynová stanice Buštěhrad

Pátek 14.6.2024

 

Obecné fórum - archiv: Bioplynová stanice Buštěhrad

Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: nessi

Datum: 04. 11. 2010 10:34

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=STC1307 V odkazu najdete oznámení o bioplynové stanici v Buštěhradě. K tomuto oznámení je nutné zaslat na Krajský úřad připomínky a zejména požadavek, aby na tento záměr proběhlo posuzování vlivu této stavby na životní prostředí. Pokud se nikdo k záměru nevyjádří, tak toto posuzování nebude muset proběhnout a naše možnosti ovlivnit tento záměr se výrazně sníží.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 04. 11. 2010 15:38

Přečtení této informace na mne zapůsobilo jako "bioplynová bomba"! Doufám, Nessi, že jste tuto informaci poslala také přímo na městský úřad. Je totiž obvyklé, že se odtamtud do fóra málokdo vyjadřuje, natož aby podal nějaké detailnější informace. Je ovšem možné, že o tom dosud nikdo neví. Určitě se přimlouvám za schůzku občanů s autory záměru a dalšími odborníky. Precedent máme v "obalovně drti", takže je jasné, že dopady bioplynu by mohly být drtivé.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Dana Heráňová

Datum: 04. 11. 2010 16:16

Není třeba posílat informaci na MěÚ, na úřední desce můžete vidět v archivu http://www.mestobustehrad.cz/meu/uredni-deska/archiv.php dokument "Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, v rozsahu přílohy č.3 - Zahájení zjišťovacího řízení - Areál odpadového hospodářství Kladno, Bioplynová stanice" vyvěšený 29. 09. 2010 - 14. 10. 2010. Myslím, že úřední postupy vylučují, aby byl MěÚ Buštěhrad z procesu rozhodování vynechán. Zdraví Dana Heráňová

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Dandová

Datum: 05. 11. 2010 09:03

Jak jsem zjistila telefonickým dotazem přímo na Krajském úřadě, tak lhůta pro připomínky k tomuto záměru již uplynula a Krajský úřad cca do jednoho týdne vydá výsledek zjišťovacího řízení. Pro informaci jak je či byl tento problém řešen v jiných obcích posílám několik odkazů. http://www.bioplynovastanice.cz/news/povane-do-prezidentskych-lan-zapach-bioplynove-stanice-/ http://www.lany.cz/cz/395.bioplynova-stanice-ocima-odbornika http://os-sestajovicejirny.mypage.cz/menu/bioplynova-stanice-ocima

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 08. 11. 2010 09:15

Pevně věřím, že se náš úřad vyjádřil v zákonné lhůtě. Věřím, že při posuzování záměru postupoval rozvážně. Doufám, že se výsledky zjišťovacího řízení objeví zde na webu, v Buštěhradském zpravodaji nebo alespoň jako bod nejbližšího veřejného zasedání zastupilelstva. Daniele Dandové děkuji za aktivitu a odkazy...je to moc zajímavé čtení pro všechny.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Helena

Datum: 08. 11. 2010 11:59

Nejbližší zasedání se koná 15.11.v 17.hodin http://www.mestobustehrad.cz/meu/uredni-deska/2010/11-01.pdf Je to ale ustanovující zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Myslíte, že je vhodné právě na tomto zasedání položit zastupitelstvu dotaz ohl. bioplynové stanice? Ráda bych to udělala, bohužel kvůli prac. povinnostem se nejspíš nebudu moci zúčastnit.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Gabriela Plachá

Datum: 08. 11. 2010 14:36

Heleno, určitě je to velmi důležité na tuto skutečnost poukázat, protože se tato otázka týká všech obyvatel Buštěhradu. Máte pravdu, že je to ustavující zasedání, ale pokud správně počítám, tak nejméně 4 stávající zastupitelé z 9 členného zastupitelstva by měli být o této otázce informovánia schopni se k ní vyjádřit.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 09. 11. 2010 14:32

Myslím si, že pokládání podobných dotazů by mělo být, pro všechny, které život v Buštěhradě zajímá, povinné. Odpovídáním na ně je pak povinován městský úřad. A proběhne-li to na veřejné schůzi, tím lépe. Škoda, že "někdo odtamtud" už nediskutuje a neodpovídá lidem na dotazy i tady, na oficiálních stránkách Buštěhradu.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Helena

Datum: 09. 11. 2010 17:08

Bohužel, už vím, že se zasedání 15.11.nebudu moci zúčastnit. Prosím tedy, kdo máte čas na zasedání jít, abyste dotaz položili a pak nás zde informovali, byla bych vám (a nejen já) velmi vděčná. Známý posílal již minulý týden dotaz emailem na meu@mestobustehrad.cz a dosud bez odpovědi. Nevíte tedy někdo, kam směrovat tyto dotazy? Nebo je lepší poslat dopis poštou? A do jaké doby je MěÚ povinen odpovědět?

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Dandová

Datum: 09. 11. 2010 20:41

Dobrý večer, od pondělí probíhá petiční akce proti výstavbě bioplynové stanice v Buštěhradě. Petice jsou umístěny na veřejných místech: centrum Pelíšek, Sportcentrum Statek, potraviny vedle školy, u MUDr. Skály, Market Eso, knihovna. Pokud tedy s výstavbou bioplynové stanice nesouhlasíte, prosím podepište ji (k dispozici na těchto místech bude do pondělí 15.11. do 12 hodin). Petice bude následně předána zastupitelům města.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Dana Heráňová

Datum: 29. 11. 2010 16:34

Upozorňuji na novou informaci na úřední desce: MěÚ Buštěhrad: Informace - Krajský úřad Středočeského kraje vydal závěr zjišťovacího řízení k záměru "Areál odpadového hospodářství Kladno, Bioplynová stanice" k.ú. Buštěhrad a k ní přidávám přímý link na výsledky zjišťovacího řízení v informačním systému EIA: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=STC1307 Můžete si zde rovněž přečíst, jakým způsobem se k záměru vyjádřilo minulé vedení našeho města. Za sebe mohu říci, že jsem velmi překvapena. Dana Heráňová

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jan Mrkvička

Datum: 03. 12. 2010 00:08

Původně jsem si myslel, že to zastupitelstvo "schovalo" schválně, ale tohle vypadá jako naprostá ignorance. Zdá se, že pro město Buštěhrad nebylo "neustálé zvyšování hlukové zátěže jak na komunikaci I. třídy č. 61" prvořadým problémem, ale problémem jediným. Nadace VIA dává na řešení podobných kauz malé granty. Dají se z toho zaplatit např. právní služby. Kdyby někdo našel smysluplné využití, rád bych žádost pomohl napsat. Více zde: http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/fond-mistniho-rozvoje-rychle-granty-2010-2011. Mimochodem, pozemky byly dřív v půdním fondu, změnu v roce 2004 podepsala pí. Leflerová.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 07. 12. 2010 14:44

Kdo byl na veřejném zasedání města, slyšel, že se vše prozkoumává a zaujímají se další stanoviska. Těším se, že v dalších číslech zpravodaje přineseme víc podrobných informací. Jiří Blesk (redaktor BZ) p.s. Jó, bejvávalo půdního fondu na Buštěhradě, bejvávalo... A co teprve před rokem 2004?

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 07. 12. 2010 14:44

Kdo byl na veřejném zasedání města, slyšel, že se vše prozkoumává a zaujímají se další stanoviska. Těším se, že v dalších číslech zpravodaje přineseme víc podrobných informací. Jiří Blesk (redaktor BZ) p.s. Jó, bejvávalo půdního fondu na Buštěhradě, bejvávalo... A co teprve před rokem 2004?

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Ing. Zdeněk Malý

Datum: 16. 12. 2010 16:27

K tomuto záměru zaujalo své stanovisko i občanské sdružení Buštěhrad Sobě,které se přidalo k petici občanů a zaslalo starostce Města dopis , viz. http://www.bustehrad.cz/stanice.html

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Víťa Helísek

Datum: 02. 03. 2011 19:39

Zdravím všechny, v pondělí jsem byl ve Stehelčevsi na schůzce ohledně stavby BS (přítomni byli starostové a zástupci obcí Buštěhrad, Lidice, Stehelčeves a Vrapice, za MPS Kladno se nedostavil nikdo) Z informací účastníků a celého jednání vyplynulo, že investor MPS Kladno dává nejasné nevěrohodné a kusé informace, neplní sliby, ke kterým se zavázal na předešlých schůzkách (doplnění podkladů pro stavbu a technologii) Všichni účastníci schůzky vyjádřili NESOUHLAS se stavbou, proto se dohodlo, že město Buštěhrad, jako případný účastník územního a stavebního řízení, napíše otevřený dopis investorovi MPS Kladno s jasným odmítnutím záměru výstavby BS. Ostatní obce se k dopisu připojí. Na pozvání pí. Starostky Buštěhradu přišel také advokát JUDr. Vyborčík, který nabízí právní pomoc pro dosažení zrušení stavby. Doporučil aby i obyvatelé nesouhlasící se stavbou BS byli aktivní a požadovali na zastupitelstvech plnění vůle, zrušit stavbu BS, případně jinými formami usilovali o zrušení stavby. Proto dle svého rozhodnutí a výše uvedeného doporučení, jsem napsal dopis městskému zastupitelstvu. Pokud se chce kdokoliv k tomuto dopisu připojit, lze jej od 1.3. podepsat v knihovně a Zámecké vinotéce až do čtvrtka 4. 3. do 20 hod. Zároveň prosím, kdo by mohl zřídit další podpisové místo, ať to udělá a dá o tom vědět, S pozdravem: SMRADU ZMAR Víťa Helísek

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Víťa Helísek

Datum: 02. 03. 2011 19:45

Přikládám obsah dopisu Dne 1. března 2011 Městskému zastupitelstvu města Buštěhradu Věc: Stavba bioplynové stanice v katastru Buštěhrad. My, níže podepsaní obyvatelé Buštěhradu, chceme tímto dopisem vyslovit náš názor na realizaci výše uvedené stavby. (dále jen BS) Umístění BS v katastru Buštěhrad je naprosto nevhodné. Ekologická zátěž našeho regionu je ve všech sledovaných parametrech na samé hranici povolených limitů a některé (např. prašnost drobných částic) jsou již dlouhodobě překračovány. Další kumulace a navýšení zátěže, byť potenciální, v jakémkoliv směru je naprosto neúnosná. Rovněž buštěhradská HALDA je značným stále trvajícím ekologickým problémem. V těsném okolí zamýšlené stavby je rodinná zástavba a škola, chybí zde přirozené filtrační území v podobě zalesnění či jiných vhodných porostů. Nikde v blízkém okolí není zdroj surovin určených ke zpracování v BS, to znamená, že materiál se bude dovážet z daleka silniční dopravou. V neposlední řadě, v roce 2007 záměr vystavět BS u obce Lány byl zrušen pro přítomnost prezidentského sídla v Lánech. Pietní místo obce Lidice je přinejmenším stejným důvodem i pro zrušení výstavby BS ve stejné vzdálenosti od Lidic, jako tomu bylo v Lánech. Dále, z chování investora, MPS Kladno a jednání s ním, zcela zjevně vyplývá že: Firma nemá žádné vědomosti v oboru BS ani zkušenosti s výstavbou či provozem BS. Její záměr je jasně motivován pouze možností financování stavby ze zdrojů EU a následně realizací zisků několika jedincům. To vše na úkor našeho regionu bez jakékoliv kompenzace. Firma, coby společnost s ručením omezeným, která mimo jiné provozuje zprostředkování služeb, zprostředkování obchodu, reklamní činnost a marketing, maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím, firma, která v obchodním rejstříku má zapsaný kapitál necelých 10 mil., firma, která při jednáních nedovede nebo nechce jasně vyložit svůj záměr, neplní sliby které na jednáních o stavbě BS dává a nejedná s regionem jako rovnocenným partnerem, není pro nás zárukou, že je schopna z prostředků EU postavit a řádně provozovat zařízení jako je BS. Z výše uvedených a mnoha dalších důvodů, které jsou obsaženy v jiných vyjádřeních a peticích vyslovujeme jasně a otevřeně NESOUHLAS s výstavbou bioplynové stanice v katastru Buštěhrad a učiníme vše potřebné k tomu, aby k této stavbě a podobným nedošlo. Je spousta smysluplnějších projektů, vhodných k realizaci za prostředky EU tedy i naše peníze. Městské zastupitelstvo tímto žádáme, aby respektovalo vůli nás voličů a naše právo podílet se na správě věcí veřejných, nejen volbou svých zástupců, ale také přímo (toto právo je zakotveno v čl.21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Proto také požadujeme, abychom byli průběžně a neodkladně informováni o každém jednání stran stavby BS a těchto jednání se chceme účastnit. Všechny informace požadujeme zasílat na e-mailová spojení, uvedená vedle našich podpisů s adresami.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiřina Kopsová

Datum: 27. 04. 2011 21:04

Ve čtvrtek, dne 5.5.2011 se v Buštěhradské sokolovně od 16:30 koná veřejná schůze ze zástupci investora - MPS Kladno a odborníkem na životní prostředí panem poslancem Tomášem Úlehlou. Přijďte se zeptat na to, co vás zajímá, diskutovat a vyjádřit svůj nesouhlas. Jiřina Kopsová

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Gabriela Plachá

Datum: 09. 05. 2011 09:02

Dobrý den, přikládám odkaz na článek k BPS, který vyšel v Kladenském deníku. http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/bustehrad20110507.html

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiřina Kopsová

Datum: 12. 01. 2012 22:39

Dobrý den, přikládám odkaz z Buštěhradského zpravodaje od pana Kratochvíla, ať zde máme vše pohromadě: http://www.bps-tisnov.7x.cz/navsteva-velky-karlov

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiri Blesk

Datum: 10. 02. 2012 08:05

Diky za kazde nove rano, ktere prozijeme bez BPS. Diky za upozorneni. Jestlipak alespon vybor pro zivotni prostredi [zejmena v dobe politickych tlacenic] nezapomnel na tzv. horke brambory bustehradske ekologie? Certovsti investori jsou vychytrali, plizivi a urcite nikdy nespi!

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiřina Kopsová

Datum: 06. 03. 2012 18:56

Zde přidávám odkaz na pořad Reportéři ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/ První reportáž je o tom, jak dopadli s BPS v obci Ovesná Lhota. Bohužel podobný případ jako Buštěhrad.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiřina Kopsová

Datum: 20. 06. 2012 19:54

Překvapila mne informace o chystané besedě s občany viz zde http://www.mestobustehrad.cz/zprava.php?id=95 Moc nechápu, jaký má mít tahle beseda smysl, žiju v domnění, že občané se proti BPS vyslovili v petici a také na poslední besedě zaznělo jasné NE. Doufám, že Město nezměnilo svůj postoj. Uvidíme na besedě, nerada bych se dočkala nějakého nemilého překvapení.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 21. 06. 2012 08:53

Vedení městského úřadu vyzvalo projektanta nové technologie BPS k "uskutečnění veřejného setkání občanů na toto téma" již letos v květnu. V archivu aktualit buštěhradského webu se dá najít poslední dokument "Námitka proti Závěru zjišťovacího řízení ..." a proběhla prý také schůzka s obchodním ředitelem MPS Kladno a novým projektantem, jejíž výsledky prý "byly diskutovány na schůzce výboru pro životní prostředí". Proto jsem zvědav, jestli na dalším veřejném zasedání zastupitelstva vystoupí Jana Landsingerová, Tomáš Kratochvíl, Jitka Fršlínková, Pavel Mikšovic či Lucie Dlouhá, aby nás seznámili s opravdovým postojem výboru pro životní prostředí.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 21. 06. 2012 10:12

U dávno vím, že všeobecný odpor proti výstavbě PBS není pro kšeftaře s odpady argumentem, takže není zdaleka dobojováno! Bohužel už jsem také slyšel spoustu nicneřešících vět typu "za to můžou ti, co tu byli před námi", ale doufám v "ty naše nové" buštěhradské zastupitele, že budou především reflektovat jednoznačný postoj svých voličů. Osobně mám před sebou dilema, zda na tu plánovanou schůzku jít, nebo jí tentokrát manifestačně ignorovat. Nechtěl bych zase zbytečně hodiny poslouchat o nějakých "kosmických technologiích, které upletou za našimi humny z hovna bič, ale vzduch bude díky tomu ještě čerstvější než nejčerstvější". Líbilo by se mi, kdyby na počátku takového setkání vystoupil někdo z vedení města (třeba pan Oplt, ten to umí podat) a z úvodního slova udělal hned i slovo závěrečné. Prostě by řekl, že buštěhradští občané děkují za snahu investorů o jakýsi dialog, ale že jsme proti výstavbě BPS a jsme jednotní. Z říše snů je pak má představa, že by se poté všichni přítomní občané Buštěhradu zvedli a odešli. Ale to se zřejmě nestane, tak tam nejspíš nepůjdu, protože si nedovedu představit, že by se tam dalo o čemkoli jiném diskutovat.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 21. 06. 2012 10:51

Teď se tady do mě možná někdo pustí, že jsem málo "proti", ale nemohu si pomoct, abych se ten problém nepokusila přesunout z emocionální roviny do racionální. Obecně vyrábět energii z odpadu je myslím věc dobrá, a do budoucna perspektivní. Zvlášť v dnešní době, kdy jsme zahlceni odpadky. V západních zemích nebo ve Skandinávii (kde si dávají na životní prostředí sakra pozor) bioplynky fungují bez problémů. Otázka je, jak v českých podmínkách zaručit, aby to fungovalo také tak (ovšem příslušná legislativa už se upravuje). Ale tím, že spousta starších bioplynek smrdí a dělá problémy, je na novější bioplynky vyvíjen tlak, aby byly udělané lépe a neobtěžovaly okolí. Toto pondělí se uskutečnila schůzka zástupců MPS se zastupiteli. MPS představilo upravený projekt, kde řeší především část příjmu odpadu (což je ta část provozu, která nejvíc smrdí)v uzavřené podtlakové hale s tím, že si nemohou dovolit nesplnit parametry dané legislativou, jinak se vystavují postihům. Také vysvětlovali, jak zajistí, aby nic neuniklo v případě poruchy provozu, apod. a přišlo mi to vymyšlené dobře. Takže v této chvíli spíš vidím problém v rovině toho, jaké garance je MPS schopný dát městu, aby to opravdu fungovalo, jak má, a jaké kompenzace je schopno nabídnout.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Dagmar Novotná

Datum: 21. 06. 2012 11:51

Nelze, ež plně souhlasit s paní Javorčekovou. Popsala bych to stejně. Navíc, myšlenka, že investor prostě obdrží petici a sbalí kufry a odejde je sice hezká, ale nereálná.To, že si BPS občané nepřejí je věc jedna,(petici jsem také podepsala) a to, že investor již do záměru něco investoval, a město v minulých letech volebního období dalo závazný souhlas se záměrem, je věc druhá. MěÚ a VŽP, jak mám možnost vidět, podniká patřičné kroky k tomu, aby zabránilo výstavbě BPS bez řádných a kvalitních opatření a záruk.Za tímto účelem byli přizváni i odborníci na danou problematiku, aby pomohli městu s argumentací. Obávám se ale, že se z tohoto závazku nikdo nevyváže, ať již toto zastupitelstvo, či to následné.Takže ano, je nutné trvat na garancích investora a také na kompenzacích pro město,a také hledat dále cestu, jak se v opačném případě záměru postavit.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiřina Kopsová

Datum: 21. 06. 2012 13:51

Paní Novotná, petice není přece vůbec závazná pro investora, ale pro zastupitele by být měla - je to vůle většiny občanů. Pokud si stále nejste jisti, tak udělejte referendum. Město stále může dát negativní stanovisko v územním řízení, nevím, v čem vidíte problém takto nepostupovat. Je velmi zajímavé, že MPS opět upravuje projekt, když před rokem tvrdilo, že dokonalejšího projektu a provedení snad ani být nemůže. Bohužel, já ten záměr nemohu posoudit z odborného hlediska, ale z těchto vedlejších projevů investora ve mne projekt vzbuzuje značnou nedůvěru i kdyby ho předělali ještě desetkrát. Ano, shodneme se všichni na tom, že vyrábět energii z odpadů je úžasná věc, ale to provedení, to je oč tu běží. Tady nejsme ve Skandinávii, nemáme jejich legislativu a hlavně jejich úctu k dodržování zákonů. To že se nějaká úprava možná připravuje - to vyjít může a nemusí, to se nedá takto předjímat. Já nevím, jak měřit zda je někdo proti BPS málo nebo hodně. Pokud chcete čerstvé povětří v Buštěhradu prodat za nějaké pochybné kompenzace, tak jste vpodstatě pro. A garance odborníka? Na ty také nevěřím, pan Bém při výstavbě tunelu Blanka taky sliboval...

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiřina Kopsová

Datum: 21. 06. 2012 13:53

Pane Blesku - s tou ostentativní neúčastí - aby to spíš nebylo pochopeno jako nezájem a tichý souhlas.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Dagmar Novotná

Datum: 21. 06. 2012 14:55

Samozřejmě, paní Kopsová, přemýšlím v intencích toho, že vedení města, potažmo zastupitelé předkládají investorovi petici. Všechny své pochybnosti a dotazy právě máte možnost přednést na zmíněné besedě.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiřina Kopsová

Datum: 21. 06. 2012 15:40

Já mám v té věci jasno a věřte, že jsem problematice BPS věnovala dost času. Nicméně na besedu přijdu, pokud mi v tom vážné okolnosti nezabrání a budu se těšit i na účast ostatních občanů.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Daniela Javorčeková

Datum: 21. 06. 2012 17:18

Jiřina Kopsová napsal/a: ------------------------------------------------------- > Zde přidávám odkaz na pořad Reportéři ČT: > První reportáž je o tom, jak dopadli s BPS v obci > Ovesná Lhota. Bohužel podobný případ jako > Buštěhrad. Bohužel na tom odkazu už je jiná reportáž:-/ Kdy to dávali, abych to našla? Jinak na schůzce s MPS také zaznělo, že bioplynka se stejnou technologií, jako je navržená do Buštěhradu, se dostavuje a měla by se letos někde uvést do provozu (nevím, zda si dobře pamatuji, že v Chomutově). Zkušenost, jak to bude fungovat, by zde byla docela podstatná. (P.S. i já podepsala petici :) )

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 21. 06. 2012 17:38

Požádal jsem vedení města, aby bod o BPS zařadilo na příští veřejné zasedání městského zastupitelstva, protože jsem v návrhu programu nic takového nenašel. Paní Kopsová, svou účast na té besedě ještě zvážím. Ovšem, na otázku, proč si kladenští budovatelé nenaplánovali výstavbu té své "skandinávie" někde blíž k jejich městu nebo na západ od Kladna, to se tam asi nedozvím. Na co bych se třeba určitě zeptal, to je řešení dopravy odpadů množstvím zapáchajících náklaďáků, skladování smrdícího destilátu a jeho odbyt. Ale to už jsem se ptal minule. Odpovědí mi byly naučené fráze a hypotetická čísla, kterým nevěřím ani za mák. A ještě, legislativa je věc jedna, a vymahatelnost práva je věc druhá. Nevěřím, že by nějaký papír cokoli do budoucna zajistil. Pro příklady, jak se někdo kompetentní nějak rozhodne, aby jiný neméně kompetentní toto rozhodnutí šmahem změní v opak, nemusíme chodit nikam daleko.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 22. 06. 2012 20:52

Klíčový je stále bod, jak nám MPS zajistí to, aby jsme necítili puch z BPS? Jak? Když to postaví a bude to náhodou páchnout, tak provoz zastaví? Jistěže ne. Proč se městu právně nezaváží, že v případě puchu, ať už z dopravy či z provozu, zaplatí občanům nemovitost, aby se mohli odstěhovat? Na posledním jednání v Sokolovně, pokud si dobře pamatuji, tato věc padla a MPS se k ní nevyjádřila kladně. Když si je MPS tak jistá nepáchnoucí technologií a dopravou, tak by klidně tyto záruky pro občany mohla garantovat. Jsem stále proti BPS vydávající puch a dopravě vydávající puch. Záruky nikde nemám.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 23. 06. 2012 08:47

Jirko, s tím odkupem nemovitostí si to snad vážně nemyslel? To musí být každému jasné, že by to byl ďábelský precedens, do kterého se nikomu, už jen kvůli zneužitelnosti, chtít nebude. Dovolím si to dokonce trochu drsně srovnat s problémem euthanasie. Evidentní je, že MPS v tom záměru jednoznačně vidí kšeft, ale nejpodstatnější bude určitě ta dotace na výstavbu, ze které se dá určitě řádně ukrojit něco domů. Vlastní ekologická likvidace odpadů bude pravděpodobně až na druhém místě.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 23. 06. 2012 20:31

Jistě, to nikdo neodsouhlasí, mohlo by se to zneužít. Ale proč to nepožadovat? Je-li si MPS jistý, může vymyslet podobné garance pro občany. Vzpomněl jsem si ale na lidi z Litvínova - Janova, kteří by se rádi vystěhovali, protože jsou rušeni a obtěžováni nepřizpůsobivými občany a nemohou. Do těch míst se nikdo stěhovat z uvedených důvodů nechce a tak trpí. Jejich nemovitosti jsou bezcenné.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 26. 06. 2012 12:04

Na verejším veřejném zasedání zastupitelstvo konečně zaujalo jednoznačné stanovisko - bioplynovou stanici v jakékoliv verzi tady nechceme! Teď už zbývá jen to rozeslat všem zainteresovaným stranám a institucím.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiřina Kopsová

Datum: 27. 06. 2012 22:34

Danielo, ten pořad Reportéři ČT byl ze dne 5.3.2012 tento odkaz snad už bude správný http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/212452801240010/

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 03. 07. 2012 21:47

Velmi zajímavé byly příspěvky na posledním VZ pana místostarosty na téma BPS. Tak dlouho se snažil ukázat BPS v příznivějším světle, až ho musel pan Dědič usměrnit a konečně se hlasovalo. To u pana Dědiče oceňuji.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiřina Kopsová

Datum: 04. 07. 2012 13:30

Vzhledem k tomu, že na zmiňovaném setkání v Sokolovně bylo poměrně málo účastníků, dovolím si pro vás shrnout pár poznatků: Po pár úvodních slovech zahájil svou přednášku projektant pan Schneider z firmy Coramexport. Přednáška se týkala zpracování bioodpadů obecně a druhá část již byla o projektu BPS. Tedy projektu - viděli jsme 4 obrázky a to bylo vše. Projekt k nahlédnutí nebyl a po dotazech z pléna jej nemá k dispozici ani MěÚ. Co mne překvapilo, bylo, že se jedná o zcela NOVOU technologii, KTERÁ NEMÁ VE SVĚTĚ OBDOBY. Tudíž veškeré exkurze bývalých zastupitelů do Vídně jsou jaksi bezpředmětné. Pan projektant nechtěl hovořit o referenčních projektech, s tím, že si máme vyhledat na internetu a tak jsem si je vyhledala: http://www.coramexport.cz/?lang=cs&action=reference Všimněte si zejména zakázek pro ZEVO Citonice BPS Velký Karlov – nejsmrdutější bioplynku v ČR. V roce 2006 a pak v roce 2007 „dezodorizace pro BPS Velký Karlov“. Na vlastní nos se jeďte přesvědčit, že se jim to příliš nepovedlo. Pan Oplt projevil na pondělním zasedání obavy z toho, že by v budoucnu mohl někdo vyčítat, že město zabráněním výstavby BPS o něco přišlo, tak jsem se zeptala zástupců MPS o co. Takže na finanční kompenzaci za ztrátu tržních cen nemovitostí mohou buštěhradští rovnou zapomenout. Údajně je to projekt s nepatrnou ziskovostí. Tudíž pokud se objevily spekulace o podílu Města na hospodaření BPS, jde o utopii. Kdyby na to i vedení MPS přistoupilo, bude nám ta „stokoruna ročně“ stát za to? O nějakém „teple pro školu“ nebo odpuštění poplatků za popelnice se nehovořilo vůbec. Zejména proto, že po vystoupení paní Novotné-Opltové, která vyjádřila rezolutní nesouhlas s výstavbou BPS, na nabídku další almužny nemělo vedení MPS asi odvahu. Mimochodem víte, že Kladeňáci mají více než po 2 roky ty hnědé popelnice na odvoz bioodpadu zcela zdarma? V Buštěhradě za ně každý, kdo si je objedná musí platit. To jen mimo téma – další paradox. Takže já vyzývám každého, kdo si myslí, že by BPS Buštěhradu přinesla něco pozitivního, ať se vyjádří teď a tady, nebo ať mlčí navždy.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Petr Kostečka

Datum: 05. 07. 2012 10:40

Moc lituji že jsem se s manželkou nemohl zúčastnit setkání v Sokolovně.Jsem rezolutně proti výstavbě BPS v Buštěhradu. Stale doufam že lidem tato zaležitost nebude lhostejná a že se proto udělá maximum, aby se tento humus na Buštěhradu neuskutečnil. Také jsem přesvědčen, že musí existovat řešení jak z toho ven. Pokud bude potřeba můj hlas, rád v této věci i s manželkou pomohu. Také věřim stavajícímu zastupitelstvu, že podnikne veškeré možné kroky.Proto jsem je také volil!!!!!!!!!!

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 05. 07. 2012 11:47

O tom, co dělají konkrétní zastupitelé pro to či ono, pane Kostečko, se dozvíte také na veřejných zasedáních. Sledujte kdy budou a účastněte se jich. Tam se můžete na cokoliv zeptat a zároveň dát najevo svůj názor, třeba na "bioplynku". Svým zájmem o dění v obci jistě přispějete také k většímu pocitu odpovědnosti našich volených zástupců.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiřina Kopsová

Datum: 23. 11. 2012 16:40

Opět jedna kauza výstavby bioplynky, tentokrát nebezpěčně blízko nás: http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/kauza-slanske-bioplynky-zvedla-lidi-ze-zidli.html

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 30. 11. 2012 15:50

Jiřina Kopsová napsal/a: ------------------------------------------------------- > Opět jedna kauza výstavby bioplynky, tentokrát > nebezpěčně blízko nás: Vypadá to sice jako déjavu, ale máme štěstí aspoň v tom, že naše zastupitelstvo je (alespoň) v této otázce jednotné a vyjadřuje zájmy obyvatelstva. Jen aby se situace kolem "té naší" bioplynky nezapomněla sledovat. Čert nikdy nespí!

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 15. 01. 2013 09:54

Pozor, znovu byl otevřen problém s výstavbou BPS! Projednávání v rámci obnoveného stavebního řízení se chystá na 12.února 2013 v devět hodin na kladenském magistrátu. (Podrobnější oznámení je na úřední desce.) Jednotliví občané se tam však "chystat" nemusí, protože v podmínkách řízení je psáno, že více občanů se účastnit veřejného projednávání nesmí, ale mohou si zvolit zmocněnce. Jaký přesný počet znamená vágní výraz "více občanů", to ví asi jen oprávněná úřední osoba - Kamila Černá z odboru výstavby Magistrátu města Kladna. Nicméně, v aktualitách tohoto webu se lze dočíst o tom, že zastupitelstvo bude mít ve středu 16.ledna t. r. pracovní poradu, kde bude problém BPS na programu . Pevně věřím v nezměněný a stále rezolutní postoj všech zastupitelů proti výstavbě BPS. Také doufám, že budeme se závěry středeční porady zastupitelstva promptně seznámeni, než nastane ono zmíněné projednávání ve stavebním řízení.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 21. 01. 2013 17:38

V aktuálních zprávách jsem se dozvěděl, že v sobotu vybuchl metan v bioplynové stanici V Chotětově na Mladoboleslavsku! Jedná se o novou BPS uvedenou do provozu v listopadu 2012. Plyn prý unikl z technolobických zařízení a výbuch vážně popálil dva lidi. Ovšem zástupce odpovědné firmy tvrdí, že se "nic vážného nestalo, takže to na další provoz BPS zřejmě nebude mít vliv" ... CHCETE TO?

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 07. 02. 2013 18:15

Nechci BPS, co páchne. A pokud ne, co z toho má Buštěhrad?

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiřina Kopsová

Datum: 21. 02. 2013 18:39

http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/lide-z-bustehradu-a-okoli-bioplynovou-stanici-stale-odmitaji.html Ani já jsem si veřejné jednání v Kladné nenechala ujít:-) Více v Buštěhradských listech.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Franta Flinta

Datum: 17. 04. 2013 21:24

Dobry den chtel jsem se zeptat jaky je aktualni stav v problematice BPS v Bustehradu. Chteli bysme koupit pozemek v lokalite Na Krizku (u ulice Okruzni) a obavame se zapachu z BPS. Muzete mi prosim napsat jestli je tento zamer vystavby zamitnut, nebo je stale realny? diky FF

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Gabriela Plachá

Datum: 18. 04. 2013 00:20

Dobrý den, aktuální stav je bohužel zde - vydané územní rozhodnutí : -( http://www.mestobustehrad.cz/meu/uredni-deska/2013/04-07.pdf

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Franta Flinta

Datum: 18. 04. 2013 15:51

Dekuji za informaci, ale tohle asi neriskneme . skoda, hezka lokalita :( FF

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 21. 04. 2013 17:20

Po sysifofském úsilí se sice podařilo zastavit zlatokopecké záměry s haldou, ale donkichotský souboj s bioplynkou podobně úspěšný nebude. Je to marné, na znehodnocení nemovitostí v okolí a poškození investičních záměrů zřejmě nikdo nebude brát zřetel. Připadám si jako za Husáka, kdy si komunista usmyslel a udělal si třeba hnojiště z bývalého hřbitova nebo prasečák z někdejšího koncentráku. Pod vedením strany a vlády zase budeme muset chtít něco, co nikdo nechce. No nic, na to jsme přeci i v Buštěhradě zvyklí ... když si nějací "oni" usmyslí, tak si prostě "oni" rozhodnou, protože se "oni" prostě nedají přehlasovat. Ale nejhorší je, že problém zřejmě zajímá jen poměrně malou skupinu Buštěhraďanů, zatímco ostatním "ovčanům" je jako obvykle všechno fuk. Kupodivu i smradlavá bioplynka.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Dana Heráňová

Datum: 21. 04. 2013 17:53

Ano, je to smutný fakt, že jak to tak vypadá, stále si nevládneme sami. Naprostá většina obyvatelstva je proti stavbě BPS, přesto bude postavena, i kdybychom se stavěli na hlavu. Trochu jsem se vrátila na začátek tohoto vlákna a znovu jsem se podívala na to, jaké vyjádření MěÚ Buštěhrad je uvedeno v závěru zjišťovacího řízení k záměru "Areál odpadového hospodářství Kladno, Bioplynová stanice" k.ú. Buštěhrad z 23.11.2010. Kopíruji pro připomenutí: ------------------------------------------ Pro město Buštěhrad je prvořadým problémem neustálé zvyšování hlukové zátěže jak na komunikaci I. třídy č. 61 (dle podkladů na straně 30, označení A3 a A4), tak na komunikaci od vodojemu k objektu firmy Peroutka (označení A2 a A1). Problematika zvyšování hlukové zátěže a současné stávající překračování hlukových limitů na k.ú. Buštěhradu není doposud ani v dohledné době vůbec řešena. S ohledem na uvedené skutečnosti to brání i rozvoji průmyslové zóny v areálu Třineckých železáren. Aby nedocházelo k nárůstu hlukové zátěže v oblasti bytové zástavby, trvá město Buštěhrad na řešení dopravy uvedené ve variantě č. 2 (příjezd a odjezd vozidel přes bývalý areál Poldi Kladno), kdy nedojede v důsledku provozu bioplynové stanice k nárůstu dopravy na úseku pod označením A2 (vodojem Na měsíčku). . Vzhledem k tomu, že předložené oznámení, které zpracovala firma EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové podává ucelený přehled o posouzení vlivu na životní prostředí, netrvá město Buštěhrad na zpracování dokumentace EIA. ------------------------------------------------ Zajímala by mne odpověď na jednoduchou otázku. Kdo tohle vyjádření napsal. Dana Heráňová

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiřina Kopsová

Datum: 22. 04. 2013 20:58

Bioplynka tady ještě nestojí, já to rozhodně nevzdávám, pár bitev jsme možná prohráli, ale válka ještě neskončila!

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Petr Kostecka

Datum: 23. 04. 2013 14:51

Pani Jirino Kopsova.Vaseho nazoru si velice cenim a urcite pocitejte s nasi pomoci Kosteckovi

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 21. 05. 2013 17:49

Dnes jsem dostal neoficiální zprávu, že Stř. kraj BPS schválil. Chci věřit, že nebudeme čichat puch.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 22. 05. 2013 15:52

Dnes jsem si ověřil, že ve věci odvolání města Buštěhrad, proti schválení výstavby BPS, nedošlo ještě k žádnému rozhodnutí ze strany Středočeského kraje.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiřina Kopsová

Datum: 24. 05. 2013 14:31

V současné době není možné, aby Středočeský kraj jakýmkoli způsobem přímo rozhodoval o tom, zda BPS tady stát bude či ne. To je plně v kompetenci stavebního úřadu (záměrně nepíšu jakého). Nyní probíhá územní řízení, stavební úřad Kladno dokonce již vydal rozhodnutí o umístění stavby, nicméně účastníci řízení proti tomuto rozhodnutí podali odvolání. Takže pravomocné toto rozhodnutí dosud není. Středočeský kraj nyní pravděpodobně posuzuje námitku systémové podjatosti Stavebního úřadu Kladno, kterou podalo Město Buštěhrad. Pokud bude systémová podjatost uznána, bude o výsledku územního řízení rozhodovat "pouze" jiný stavební úřad. Pokud nebude námitka uznána jako relevantní, je vcelku jasné, jak územní řízení dopadne, neboť Město Kladno (zaměstnavatel všech úředníků stavebního úřadu) má evidentní zájem na tom, aby zde BPS byla a to nejen kvůli majetkovému podílu ve firmě investora BPS. Toto vše, co zde píši jsou pouze mé domněnky, berte je prosím s rezervou jako ostatní příspěvky zde. Mrzí mne, že sem do diskuzního fóra nepíší oficiální zástupci Města, od nichž by informace přeci jen měly větší váhu.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 27. 05. 2013 19:13

Naši "oficiální zástupci města" se, sem na "své" diskusní fórum, asi většinou trochu bojí. Jít s kůží na trh neumí každý. Vyjma světlých vyjímek (např. D. Javorčeková nebo P. Sejkora) se žádní zastupitelé neodvážili riskovat případnou kritiku ani tím, že by odpověděli na zde vznášené dotazy občanů. Ale, aby se o něco takového třeba jen pokusili zaměstnanci úřadu, placený místostarosta nebo snad starostka...to se čekat nedá. (Jedinou výjimkou snad byla někdejší aktivita úřednice Novotné, která s vervou vyplňovala svými osobními postřehy část pracovní doby na MÚ. Ovšem, ani od ní jsme se zde žádné oficiální stanovisko nedozvěděli, bohužel...) A tak jsem rád, že si zde mohou alespoň občané mezi sebou vyměnit své názory. Zatím nám to nezatrhli.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiřina Kopsová

Datum: 15. 08. 2013 16:21

Vážení občané, jsem ráda, že se s vámi mohu podělit o skvělou zprávu. Právě jsem se dozvěděla, že Krajský úřad zastavil územní řízení ohl. BPS. Takže jedna z rozhodujících bitev je vyhraná!!! Úplný konec války to ovšem neznamená, investor se jistě bude snažit řízení obnovit. Za RC Pelíšek musím napsat, že zůstáváme i nadále ve střehu. Největší zásluhy na tomto úspěchu ovšem mají odborníci najatí Městem - pan Jinoch a právnička paní Petránková - bez jejich kvalifikované pomoci by se toto nejspíš nepodařilo. Vám všem chci poděkovat za podporu. Jsem ráda, že buštěhradští nejsou tupé ovce a nenechají si vše líbit, jak si asi investoři mysleli. Díky za to, jací jste, ráda budu v Buštěhradu bydlet dál!

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiřina Kopsová

Datum: 16. 08. 2013 12:26

Zde si můžete přečíst rozhodnutí Krajského úřadu: http://www.mestobustehrad.cz/meu/uredni-deska/2013/08-03.pdf

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 17. 08. 2013 22:27

Velmi pozitivní zpráva. Děkuji všem za aktivní boj proti BPS. Snad budou dobré zprávy pokračovat.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: kostečkovi

Datum: 19. 08. 2013 15:34

Doufáme že to Vše dobře dopadne a smrad se Buštěhradu vyhne velkým obloukem.Je to krásné město tak si ho nenechme zkazit!!!!!!!!!

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 20. 11. 2013 16:55

Je něco nového ve věci BPS? Zatím poslední kroky MěÚ vypadaly pozitivně.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Dana Heráňová

Datum: 20. 11. 2013 17:00

Ano, bohužel, jak můžete vidět na úřední desce. Bylo vydáno územní rozhodnutí. Zdraví Heráňová

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 20. 11. 2013 19:20

Vzhledem k výše uvedenému silniční správní úřad konstatuje, že předmětná stavba komunikace na pozemku parc. č. 1954/7 v k. ú. Buštěhrad, je schopna plnit uvažovanou dopravní funkci bez ohrožení stavby této komunikace, a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na ní samé i v místě křižovatky se silnicí III/00717l. Komunikace na pozemku parc. č. 1959/2 v k. ú. Buštěhrad, a dalších pozemcích, byla zřízena pro těžkou nákladní dopravu z areálu Poldi Dříň směr halda. Konstrukcí a dopravně technickým uspořádáním je schopna plnit uvažovanou dopravní funkci. Historickou správou a užíváním došlo ke vzniku stavebních závad a návozu odpadu, což má vliv na její současnou uživatelnost, ale po provedení oprav a úklidu je schopna plnit požadovanou dopravní funkci. Funkčnost této komunikace má zásadní vliv na vedení provozu a bezpečnost provozu v zastavěném území města Buštěhrad. Údržba a úprava stávající přerostlé vegetace zasahující do průjezdního profilu je stanovena obecnými povinnostmi vlastníku komunikace a dotčeného pozemku. Nechápu, jak mohou dát souhlas s užíváním nezkolaudované cesty???!!!

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Gabriela

Datum: 21. 11. 2013 09:11

Dobrý den, takže se přesně stalo to, co jsem očekávala. Ve městě bude stát bioplynová stanice a město tuto instituci nebude mít ani v nejmenším pod kontrolou a o výhodách a satisfakcích pro město ani nemluvě. Nebo je to jinak???Ale na to nám zde asi nikdo neodpoví."Paráda!!!"

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 22. 11. 2013 21:10

Pozemek na kterém "cesta se smetištěm" leží má jistě nějakého majitele a ten by měl o historii té silnice na haldu znát. Jelikož byla vybudovaná už za socializmu,je natolik zaužívanou komunikací, že se zřejmě obejde i bez kolaudací (možná prostě věcné břemeno). S tím si komunisti nikdy nedělali hlavu, sedlákovi sebrali pole a prostě si tam vyasfaltovali cestu, víš Jiří? Gabrielo, chápu vaše rozhořčení nad situací, ale myslím, že požadavek občanů, aby zastupitelstvo výstavbu BPS jednoznačně a bez diskuze odmítlo, trochu diskvalifikoval Město Buštěhrad z jednání o tom, co a jak bychom chtěli kontrolovat, kdyby ta bioplynka byla. Nikdy není pozdě s tím začít, ale naše pozice už bude bohužel trochu jiná.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiřina Kopsová

Datum: 24. 11. 2013 13:25

Nezapomínejme, že v současné době je umístění stavby v rozporu s územním plánem města Buštěhrad;-) Uvidíme jak dopadne odvolání. Osobně si myslím, že by bylo velmi naivní chtít vystavěnou bioplynku nějak kontrolovat ba dokonce zasahovat do jejího řízení. Investorem a majitelem je soukromá firma, která si nenechá do ničeho mluvit ani svým podílníkem, kterým je město Kladno, natož nějakým malým městečkem. Nejspolehlivějším řešením je prostě výstavbě rovnou zabránit. Ano, před časem mnoho občanů "tlačilo" na vedení a zastupitele k radikálnímu odmítnutí bioplynky. Vážím si toho, že se řídí hlasem lidu. Já si za svým názorem stojím, stále ještě není čas na nějaké kompromisy a hlavně není ani kam ustupovat. Účastním se většiny schůzek a jednání již od roku 2010 a dohoda s investorem, pomineme-li plané sliby, nikdy možná nebyla.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 04. 04. 2014 02:25

Tak nám "páni z kraje" zasadili ránu pod pás. Odvolání našeho úřadu a mateřského centra bylo zamítnuto. Přestože byly nalezeny procesní vady všeho druhu, přestože postup stavebního úřadu byl uznán jako přinejmenším chybný, přestože i právní posouzení skutkového stavu prý bylo nesprávné, nestačilo to na zastavení záměru postavit nám za humny tu "smrdící fabriku". Je to smutné, ale snad se ještě najdou možnosti, jak se postavit na obranu našeho žití v Buštěhradě. Nechci věřit tomu, že mocné úplatky zmůžou všechno.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 12. 05. 2014 21:42

Ví někdo, co je možné v této situaci dělat? Zastupitelstvo na VZ mlčí.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Dagmar Novotná

Datum: 14. 05. 2014 17:10

Podle mých informací je nyní zpracovávána Městem Buštěhrad správní žaloba. Více o všem bude známo na Informativním semináři dne 28.5.2014 v 17:00 ve společenském sále buštěhradského zámku.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: janvec

Datum: 14. 05. 2014 21:25

Děkuji paní Novotná.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiřina

Datum: 12. 07. 2014 14:21

Město Buštěhrad dosáhlo dílčího úspěchu proti výstavbě BPS - viz zde http://www.mestobustehrad.cz/zprava.php?id=257 Pelíšek podal žalobu v obdobném duchu a soud obě žaloby sloučil. Na základě žaloby byl přiznán odkladný účinek, tudíž dokud neproběhne soud, nemůže být vydáno stavební povolení. Velkou zásluhu na tom má právnička - odbornice na správní právo, kterou najalo Město. Spolupráce právě s ní byl krok správným směrem. Nyní máme naději, že soud, na rozdíl od Krajského úřadu, bude rozhodovat ve věci BPS objektivně a nestranně.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk

Datum: 24. 07. 2014 22:03

Děkujeme, Pelíšku.

Re: Bioplynová stanice Buštěhrad

Zaslán uživatelem/kou: Jiřina

Datum: 31. 07. 2014 15:59

Dík patří především Městu a paní právničce.